Tags

Einde nadert voor thuiswerkadvies (redacteuren, Voorpagina/fd, 10 feb. 22)  

Op 12 maart 2020 kwam het kabinet met het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven; sinds die tijd zijn de kantoren nooit meer volledig bezet geweest.

In het kort:

  • Het kabinet staat op het punt fors te versoepelen, melden bronnen.
  • Openingstijden worden verruimd, het thuiswerkadvies vervalt en eind februari verdwijnt de coronapas.
  • Werkgeversorganisatie VNO-NCW roept op tot het schrappen van alle restricties.
  • Thuiswerken zal plaatsmaken voor hybride werken.

Bijna twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie staat het kabinet op het punt de samenleving weer grotendeels open te gooien. Nu het virus beheersbaar lijkt, kunnen de cafés en theaters weer langer openblijven en vervalt het advies om thuis te werken.

Vooral het opengooien van de kantoren betekent een drastische breuk met de praktijk van de afgelopen coronaperiode. Op 12 maart 2020 kondigde het kabinet voor het eerst vergaande beperkingen aan, waaronder het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven. Afgelopen najaar was er weliswaar gedurende twee maanden sprake van versoepeling, maar ook toen gold het adagium nog: werk thuis als het kan, op kantoor als het nodig is.

Kuipers ‘voorzichtig optimistisch’

De versoepelingen stonden woensdagochtend op de agenda van een extra ministerraad. Het kabinet wacht nog wel op advies van het Outbreak Management Team, voordat er definitief besluiten worden genomen. Komende dinsdag houdt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid een persconferentie.

Volgens Haagse ingewijden wil het kabinet de coronarestricties eind februari in twee stappen opheffen. In eerste instantie worden de openingstijden verruimd en vervalt het thuiswerkadvies. Bij de tweede stap zou het coronatoegangsbewijs komen te vervallen.

Kuipers zei na afloop van de ministerraad ‘voorzichtig optimistisch’ te zijn over het verloop van het virus, maar wilde niet vooruitlopen op het zogeheten ‘weegmoment’ aanstaande dinsdag.

Hij beaamde evenwel dat de nieuwste RIVM-cijfers hoopvol stemmen. Die laten zien dat de sterke stijging van het aantal nieuwe besmettingen iets afvlakt, wat zou kunnen betekenen dat de piek is bereikt. ‘Hetzelfde zien we bij de ziekenhuizen’, aldus Kuipers. ‘De instroom is de laatste tijd sterk gestegen, maar daar lijkt ook sprake van nivellering.’

Doorpakken

Daarom is het nu tijd om door te pakken, manen werkgevers. ‘Dit is het moment om de samenleving weer volledig te openen zonder beperkingen in bezettingsgraad of openingstijden’, aldus ondernemerskoepels VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Alles en iedereen is er klaar voor en het kan verantwoord, omdat de ziekenhuiscijfers goed blijven.’

De koepels zijn ‘verheugd’ over de aangekondigde verschuiving in het coronabeleid naar het zoveel mogelijk heropenen van de samenleving. Maar corona als onderdeel van het normale ondernemersrisico gaat hun te ver. ‘Als de overheid eenzijdig ingrijpt in je verdienmodel, kan de rekening niet alleen op het bordje van de ondernemer worden gelegd.’

*Inderdaad een punt van overweging omdat ook het hele crisisbeleid van de vervangende-inkomens een punt van evaluatie moet zijn, want rammelde aan alle kanten. Te streng en te strak-technocratisch georganiseerd. Als de overheid verplicht tot winkelsluiting, dan dienen alle lopende kosten vergoed te worden. Punt. En natuurlijk speelt dan de bizarre graad van overheidsdigitalisering – lees: Belastingdienst en Sociale Zaken – een zeer negatieve rol met hun prehistorische digitale infrastructuur, maar de chaos die alle voorgaande kabinetten Rutte hebben veroorzaakt, dienen nu opgelost te worden. Hierover wordt klaarblijkelijk nog te weinig gesproken binnen kabinetskringen.

‘Niet onverantwoord’

‘Diverse landen in Europa zijn Nederland al voorgegaan met versoepelingen. Ook de gezaghebbende Amerikaanse virusdeskundige en regeringsadviseur Anthony Fauci verklaarde woensdag dat de pandemie in zijn land beheersbaar wordt, met dank aan een combinatie van vaccinaties, steeds betere behandelingen en de grote hoeveelheid mensen die al besmet zijn geweest. Tegenover de Financial Times zei hij te verwachten dat er spoedig een einde komt aan de coronabeperkingen.

De Leidse epidemioloog Frits Rosendaal noemt in een reactie de versoepelingen ‘niet onverantwoord.’ Hij verwacht dat de steile omikrongolf na de piek, die wel bereikt lijkt, rap afkalft. ‘Wat snel stijgt, daalt ook snel. Het virus komt na al die besmettingen weinig vatbare mensen meer tegen.’

*Dit zijn dubieuze en dus onverantwoorde uitlatingen omdat deze voorspellingen helemaal niet gedaan kunnen worden. Iedere epidemioloog die dit uitspreekt zou zich moeten schamen.

‘Rosendaal hoopt dat het coronaverzuim onder zorgpersoneel na de piek snel afneemt. Ziekenhuizen kunnen steeds meer reguliere zorg leveren, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Druk zal het nog een hele tijd blijven, maar een acute crisissituatie in de zorg is volgens Rosendaal niet meer aan de orde.

Thuiswerken populair

Onduidelijk is in welke mate werknemers straks weer naar kantoor zullen afreizen. Veel bedrijven en instellingen zeiden gedurende de coronapandemie te gaan inzetten op het zogeheten hybride werken, oftewel een combinatie van thuis en op kantoor werken. Uit een woensdag gepubliceerde studie van onderzoeksinstelling TNO blijkt dat acht op de tien werknemers thuis willen blijven werken, van wie 35% zegt grotendeels of volledig te willen thuiswerken.

*Vanwege alle milieuvervuilende effecten van het woon-werkverkeer doet het kabinet er verstandig aan om een regeringscommissaris naast de minister van Volkshuisvesting te plaatsen om de ‘nieuwe’ situatie van noodzakelijke krimp van kantorenmarkt te transformeren naar groei van de woningmarkt en de consequenties daarvan. Want qua omvang vergelijkbaar met de energietransformatie.

‘Voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV ziet onder zijn ledenbestand behoefte om de werkplek weer te mogen opzoeken, als die veilig is door goede ventilatie en hygiëne. ‘Veel leden snakken ernaar om weer naar kantoor te komen’, zegt hij. ‘Menselijk contact is cruciaal in de samenwerking.’

*Als het maar geen ‘werkweken’ worden op voet van de ‘oude’ basis van de hele week op kantoor, want dan hebben we niets van deze crisis geleerd.

‘De FNV verwijst naar eigen onderzoek, waaruit blijkt dat meer dan negen op de tien werknemers na corona meer te zeggen willen hebben over de plek waar ze werken. ‘Als werkgevers hun medewerkers zouden verplichten fulltime naar kantoor te komen, houden ze absoluut geen rekening met de wensen van hun werknemers’, zegt een woordvoerder. Volgens VNO-NCW zou twee derde van de bedrijven al afspraken hebben gemaakt over deels thuis, deels op locatie werken.

Op de weg gaat na februari de drukte toenemen. De ANWB zag het afgelopen jaar 57% minder files ten opzichte van het pre-coronajaar 2019. ‘Het kan wel drukker worden als het openbaar vervoer gemeden wordt. De grote vraag is dus ook of mensen evenveel in de trein stappen als voor corona’, zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie van de ANWB.

NS vervoert op dit moment de helft van het aantal reizigers dat het begin 2020 had. Mocht het thuiswerkadvies definitief komen te vervallen, dan kan de vervoerder kijken naar het verlengen van treinen. ‘Maar het blijft een logistieke puzzel’, aldus een woordvoerder.

https://fd.nl/politiek/1429669/thuiswerkadvies-vervalt-horeca-langer-open-ijb2cay6DbE2

Advertisement