De economische werkelijkheid is veel weerbarstiger dan de wetenschappelijke trends doen vermoeden #nrc #economie #bedrijvigheid #economischegezondheid

Grote fouten in prognoses van economische groei (Mark Beunderman, Katern Economie/nrc, 21 november)

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/20/grote-fouten-in-prognoses-van-economische-groei-14121953-a1581880