Buiten de rechter in 2e lezing over Urgenda was ook DNB streng, zo blijkt uit analyse van de @Groene: fossiele branche beschadigt planeet @urgenda #klimaatverdrag @tweedekamer

Tags

,

De excuses zijn op (Jaap Tielbeke, de Groene Amsterdammer, 17 oktober 2018 – verschenen in nr. 42)

Hoe langer we wachten met helder klimaatbeleid, hoe abrupter de schokken en hoe hoger de kosten, zo waarschuwde De Nederlandsche Bank vorige week. DNB had een speciale ‘klimaat-stresstest’ ontwikkeld voor banken, pensioenfondsen en verzekeraars, want klimaatverandering brengt allerlei economische risico’s met zich mee, zo begrijpen beleggers. Niet voor niets besluiten steeds meer investeringsfondsen hun geld terug te trekken uit de fossiele industrie. Behalve dat het moreel discutabel is om te investeren in een branche die de planeet beschadigt, is het ook gewoon een riskante belegging.

Het is dus de overheid in de gedaante van DNB die vaststelt ‘dat het moreel discutabel is om te investeren in een branche die de planeet beschadigt’. Daarop heeft dus niemand wat van terug en dus is een mogelijke cassatie op voorhand al een gewonnen zaak.

https://www.groene.nl/artikel/de-excuses-zijn-op

 

Advertisements

Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft het voornemen om bij iedere nieuwe regeling van werkzaamheden te vragen om een heropening van de Algemene Financiële Beschouwingen. Onzin @tweedekamer

Tags

Dit wegens ‘andere ideeën dan het kabinet over de 1,9 miljard, ook om het vestigingsklimaat te verbeteren’.

Dat is staatsrechtelijk onzin en dus zinloos.

Waarom is het onzin? Omdat het kabinet het gehele onderdeel van de afschaffing van de dividendbelasting heeft vervangen en dat ook is verdedigd tijdens het Kamerdebat terzake van deze week. Er is dus geen heropening nodig omdat deze oppositiepartijen geen meerderheid in de Kamer hebben. Omdat tot heden dit verzoek door de hele oppositie (minus SGP) werd gesteund, kan de oppositie falen in haar functie van controlelichaam op de wetgevende macht worden verweten en een gebrek aan kennis en inzicht inzake staatsrechtelijke beginselen.
Het parlement heeft zichzelf gedegradeerd en terecht dat de coalitiefracties niet hebben deelgenomen aan deze stemmingsronde. Natuurlijk willen de oppositiefracties hiermee een komische act opvoeren, maar ze begeven zich op gevaarlijk ijs aangezien een gebrekkig inzicht in staatsrecht een ernstig feit is voor volksvertegenwoordigers. Wij glijden op die manier af naar het huidige Italië als zelfbenoemde rebellen van een eigentijdse banenrepubliek.
Ik verzoek dus om de oppositie om deze parlementaire grollen te beëindigen omdat ik mij inmiddels diep schaam voor deze wanvertoning; of is het een geintje? Met humor heeft dit niets te maken, ook al wordt erom gelachen. Ik hoop dat er met de Kamervoorzitter een ‘stilzwijgende‘ afspraak is gemaakt dat dit verzoek op deze laatste vergadering voor het najaarsreces de laatste keer was.

Geen juridische storm in een glas water, want tot op het gespecialiseerde niveau bestaan grote meningsverschillen over grondwetsaangelegenheden @volkskrant #lauraburgers @urgenda

Tags

Juridische storm in een glas water (Laura Burgers, Opinie & Debat/de Volkskrant, 18-10-18)

urgenda vs. de staat | Critici van het ‘Urgenda-vonnis’ zien de privaatrechtelijke dimensie van de zaak over het hoofd.

Consternatie onder rechtsgeleerden. Het hof in Den Haag oordeelde vorige week dat de Nederlandse staat zijn klimaatdoel moet aanpassen naar minimaal 25 procent broeikasgassenreductie in 2020 ten opzichte van 1990. Hiermee zou het hof beleid maken en dus politiek hebben bedreven. Deze kritiek is echter aanvechtbaar. Mogelijk is dit te verklaren vanuit het rechtsgebied waarin de bezorgde juristen opereren.

Dit betoog, waarin de ‘aanvechtbaarheid’ duidelijk en overtuigend  ook weer van een promovenda/(-dus) over de democratische legitimiteit van klimaatrechtszaken aan de UvA, heeft het beste, want meest complete juridische betoog over klimaat en inpassing in de Grondwet geschreven, waarvoor dus hulde. Het overtreft alle overige recente betogen in onze dagbladen. Dit artikel is dus verplichte leesvoer voor alle geïnteresseerden.

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/467/articles/794811/24/1

Een ‘harde Brexit’ is weer waarschijnlijker geworden #dehaagsestemming

Tags

De Tweede Kamer roert zich over de Saoedische gruweldaad. Een ‘harde Brexit’ is weer waarschijnlijker geworden. En pensioenen worden niet uitgekeerd vanwege de privacywet.

Liza van Lonkhuyzen, nrc.nl, 18-10-18

MEER KRITIEK: Terwijl The New York Times gruwelijke details beschrijft van de laatste minuten van Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat, begint de Tweede Kamer zich steeds meer te roeren. Een meerderheid nam woensdag een motie aan van Bram van Ojik (GroenLinks), waarin staat dat EU-landen moeten stoppen met de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië. Lilianne Ploumen (PvdA) riep bij Pauw mede namens de SP en GroenLinks op tot het opschorten van de Nederlandse handelsmissie. Het kabinet neemt daar vrijdag een besluit over.

NO-DEAL-BREXIT: Er was nog altijd geen Brexit-doorbraak op de top van Europese regeringsleiders. Zij houden er inmiddels rekening mee dat een akkoord over de scheidingspapieren pas in december haalbaar is. De situatie wordt langzaam penibeler: het Europees Parlement zou ook nog over een akkoord moeten stemmen en de Brexit-deadline is eind maart. D66-voorman Rob Jetten liet zich in het AD van zijn pro-Europese kant zien en riep op om het EU-lidmaatschap in de Grondwet te verankeren, zodat het Britse scenario zich hier niet kan herhalen.

Dit laatste lijkt me een overbodig voorstel aangezien de VWEU [Verdrag betreffende de Werking van de EU] onderdeel is van internationale verdragen, die boven onze Grondwet staan cf. art 91, 92 en 93Gw.

CHEMISCH DANSEN: Het is aan de vooravond van Amsterdam Dance Event (met zo’n 400.000 bezoekers) een terugkerende discussie: valt xtc te legaliseren? Experts riepen daar, ook deze week weer, toe op vanwege de duistere schaduwzijde (drugsafval, criminaliteit, bedreigingen) van drugshandel. Nu.nl maakte een rondje: GroenLinks, SP en PvdA zijn voorstander van nader onderzoek, GroenLinks is op voorhand al voor regulering. D66 wil onderzoeken of het wel terecht is dat xtc op lijst 1 van de Opiumwet staat en niet op lijst 2, zoals wiet. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet nog altijd weinig in legalisering.

Wat dit laatste betreft zijn het natuurlijk de conservatieve krachten in de Kamer die zich blijven verzetten tegen legalisering en zich dus niet realiseren hoe zwaar politie en OM worden belast van deze achterhaalde visie ‘drooglegging’. En een praktisch argument is dat met deze ‘zwarte circuits en gelden’ alle vacatures in onderwijs en zorg vervuld kunnen worden. Dat kijkt me van levensbelang.

AAN TAFEL: Niet-uitgekeerde pensioenen blijven op de plank liggen, schrijft het AD. Normaal worden onvindbare pensioengerechtigden die geld zouden moeten krijgen, opgespoord. Nu dreigen duizenden pensioenen niet te worden uitgekeerd, omdat de Belastingdienst, SVB en DUO geen gegevens meer verstrekken ‘wegens de nieuwe privacywet’. De gesprekken over een nieuw pensioenakkoord lopen ondertussen zó stroef dat minister Wouter Koolmees (D66) nu zelf aanschuift. Hij wil dat vakbonden en werkgevers zich haasten om het eens te worden over een nieuw aanvullend pensioen.

AFSCHEID: Het uitblijvende pensioenakkoord is slechts één van de redenen dat Maurice Limmen somber gestemd is. De vertrekkend voorzitter van vakcentrale CNV zegt in zijn afscheidsinterview dat hij niet eerder meemaakte dat het economisch zo goed gaat, maar dat de positie van werknemers zo slecht is. Bedrijven zijn machtiger geworden, werknemers almaar flexibeler en dus banger om van zich te laten horen.

Over die nieuwe arbeidsverhoudingen en wijzigingen op de arbeidsmarkt zouden jaarlijks debatten moeten worden gevoerd met alle subthema’s vandien.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag debatteert de Kamer over de begrotingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat laatste departement heeft met 80 miljard euro de grootste begroting in Den Haag. Kamerleden stellen opvallend weinig vragen over het ‘hoofdlijnenakkoord’, valt onze redacteuren op. Dat zijn de afspraken die het ministerie met huisartsen, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten en de geestelijke gezondheidszorg wist te maken. Vragen om te stellen zijn er genoeg. Zoals: hoe gaan al die gesloten akkoorden er in de praktijk uitzien?

QUOTE VAN DE DAG

“Dat je zo snel zo goed geworden bent, daar ben ik jaloers op. Volgens mij heb ik veel langer aangemodderd.”

Sonja Barend bij het overhandigen van de Sonja Barend Award aan Eva Jinek. De presentatrice won de prijs voor het interview dat ze had met Farid Azarkan, een van de voormannen van Denk. Het gesprek was naar aanleiding van de plannen van Denk om een PVV-campagne te vervalsen.

 

Waardevolle waarschuwing van Peter de Waard, want onze democratie loopt gevaar door China @volkskrant @eu #populisme #nationalisme @peterdewaard

Tags

Palmt China de wereld in, inclusief Nederland? (Peter de Waard, Column De wereld, Economie/de Volkskrant, 18-10-18)

Tien jaar later was de Lissabon-agenda een fiasco geworden. De EU was verstrikt geraakt in een eurocrisis. Mondialisering en immigratie waren zo bedreigend geworden dat grenzen weer dichtgespijkerd moesten worden. Sindsdien dalen ijzeren gordijntjes neer: van Hongarije tot Sicilië. De Britten (tenslotte vond Churchill het woord uit) moeten er zelfs één creëren over de 500 kilometer kronkelige grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. Intussen is China opgestoomd tot de één na grootste economische macht in de wereld. Drie jaar geleden lanceerde de Chinese premier Li Keqiang zijn Made in China die van dit land in 2025 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld moet maken op het gebied van ict- en milieutechniek.

Kortom, China wordt de nieuwe staatgerunde en meest superkapitalistische macht ter wereld, die het Westerse kapitalisme zal verslaan vanwege ons individualisme en egocentrisme, dat ons ‘oude’ en versleten vrije marktmechanisme binnen de kortste keren zal overvleugelen. De vrije markt bestaat immers niet meer vanwege de marktmanipulaties die wereldwijd bestaan. Je komt er als enkelvoudig en individueel ondernemer niet meer tussen.

En daarmee gaat onze ‘aloude’ democratie ten onder omdat ook onze nationale soevereiniteit alleen op papier nog een rol speelt en daarmee ook onze representatieve democratie, die de tand des tijds niet zal overleven (zie wat er nu in Italië gebeurt).

We worden dus noodzakelijkerwijs weggewalst door het nieuwe ‘imperialisme’ van de Chinezen, met hun communistische ‘eenheidsideologie’, maar dan een valse eenheid want communistisch. Maar dat is wél effectiever dan ons pluriforme veelheids-ideologie, want het tegendeel van ‘eenheid maakt macht’, omdat die ‘pluriformiteit’ – lees: versplintering – met multipartijenkabinetten die eenheid niet mogelijk maakt.

‘Zijn we er toch ingetuind’, om voetbalcommentatoren na de historische nederlaag tussen Duitsland en Oranje in herinnering te roepen , vanwege de idealistische Lissabonagenda van 2000 dat tot doel had van het Avondland in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld te maken, zoals De Waard ons terecht herinnert; blufpoker optima forma.

We kunnen ons kortom alleen maar redden dat we de EU tot een gezonde, gedemocratiseerde Unie weten te maken die beter functioneert dan die dictatoriale eenheidsworst van China, want een dictatuur blijft het en geen eenheidsideologie maar eenheidsdwang. Alleen daarom kan de EU nog steeds een vuist maken om te overleven en wel door een afscheid van de huidige kaste van oude regenten die nog steeds in ons midden zijn.

Daarom kunnen wij ons omvormen tot een digitale eenheidsplatform waarin iedere burger meetelt en geen communistische robotburgers als in China. Iedere dictatuur gaat immers ooit ten onder. En vanwege Trump met zijn nationalistische dictatuur kunnen we perspectief blijven op het ware democratische model zonder populistische trekken.

Laat iedere EU-burger meespreken op basis van een gezonde argumentatie en niet langer meer door populistisch gebral, die tegen alle mondiale beschavingsnormen ingaat, zoals het Vluchtelingenverdrag om een voorbeeld te noemen.

We mogen Peter de Waard dankbaar zijn voor zijn eye-operer!

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/palmt-china-de-wereld-in-inclusief-nederland-~b0c9f2b2/

 

Terecht ingrijpen van Kamervoorzitter Khadija Arib @tweedekamer @ khadijaArib

Tags

Kamerlid Van Gerven (SP) werd tijdens een vraag aan een spreekster, vanwege een te lange inleiding in de aanloop naar een concrete vraag, door de Kamervoorzitter het woord ontnomen. Van Gerven wilde vervolgens een ordevoorstel doen omdat hij vond dat Arib met twee maten mat.

Waarom vind ik dat Arib terecht heeft ingegrepen? Omdat ik Van Gerven uit zijn vorige Kamerperiode al heb leren kennen en daarom weet dat hij vindt dat hij breedvoeriger moet kunnen spreken vanwege zijn status als huisarts, die hij was voor zijn Kamerlidmaatschap.

Naar mijn mening maakt hij een denkfout omdat het toelichten van een diagnose aan de patiënt noodzakelijk is in de spreekkamer, maar niet in de Kamer als ’s lands vergaderzaal. Hij mag en moet zelfs als uitgangspunt nemen dat woordvoerders op het terrein van de Volksgezondheid deskundigen zijn (al is dat waarschijnlijk niet altijd het geval), waardoor een ‘goedbedoelde’ inleiding volstrekt onnodig is, en overige toehoorders op de publieke tribune en luisteraars thuis zal vervelen met zijn gebruikelijke, te lange, teksten.

Ook zij opgemerkt dat er steeds vaker moet worden ingegrepen door de Voorzitter vanwege Kamerleden die steeds vaker hun twee – als ik me niet vergis – minuten vraagtijd aan de interruptiemicrofoon overschrijden. Vele Kamerleden zijn daarop niet ingesteld en overtreden zelfs de afspraken moedwillig, zo is mijn indruk. Het lijkt vaak een middelbare school waar scholieren aldus expres hun leraar uitdagen. Kamerleden overtreden daarmee veelvuldig hun eigen afspraken in het Reglement van Orde. Wat een ‘geweldig’ goed voorbeeld voor de buitenwereld van de Haagse kaasstolp!

Wat mij betreft geeft Arib nog te veel ruimte voor deze ‘overtredingen’ omdat de kwalijke gewoonte schering en inslag zijn geworden. Er is aldus een gewoonte ontstaan om een zin zogenaamd volledig af te ronden, terwijl er vele bijzinnen aan vast worden geplakt. Er zijn bepaalde Kamerleden die daarvan stelselmatig misbruik van maken. Ik noem vanzelfsprekend geen namen, maar kan ze zo opnoemen. Zo frequent komt dat voor.

Laat de Kamervoorzitter een keukenwekker mogen hanteren om na het passeren van de 2 minutengrens  –  of welke tijd ook afgesproken is – een alarmgeluid  te laten afgaan dat de vraagtijd is afgelopen. En na 3 seconde wordt de microfoon afgesloten. Daarmee is de burgerbelangstelling gediend.

Ik wens u mevrouw Arib alle succes toe met deze soms dwarse ‘schoolklas’, waardoor het gezag en eerbied voor de Kamerleden niet groeit.

Met vriendelijke groet van een geïnteresseerde en regelmatig virtueel aanwezige burger!

JWJ

Wie hebben het meeste baat bij de nieuwe bestemming van 1,9 miljard euro? #dehaagsestemming

Tags

Rutte overleefde weer eens een motie van wantrouwen. Wie hebben het meeste baat bij de nieuwe bestemming van 1,9 miljard euro? En burgers sturen ambtenaren naar huis door een doe-het-zelf-concept.

Liza van Lonkhuyzen, nrc.nl, 17-10-18

GROTE WOORDEN: Mark Rutte is zijn oude steunpilaar Lodewijk Asscher voorlopig kwijt. De PvdA schaarde zich achter Geert Wilders’ motie van wantrouwen tegen de premier, over diens optreden in de dividendzaak. Rutte nam zijn grote woorden dat het in stand houden van de dividendtaks een “onverantwoord risico voor het vestigingsklimaat” zou zijn, niet terug. Dit wantrouwen van de PvdA kan een voorbode zijn: dat het kabinet niet hoeft te rekenen op deze partij, mocht het de meerderheid in de Eerste Kamer verliezen.

Inderdaad, grote woorden van Lodewijk Asscher, die nu vanuit mijn standpunt bezien heeft bewezen dat hij ongeschikt is als politicus van een sociaaldemocratische partij en zijn eigen PvdA nu rechtstreeks de afgrond instuurt. Waarom? Omdat je als traditioneel belangrijke beginselpartij geen motie van wantrouwen steunt en zeker niet van een partij die zelf maling heeft aan onze democratie waarin respect voor iedere burger voorop behoort te staan. In dat bestel hoort PVV niet thuis vanwege het roeptoeteren en papagaaien van onrust- en haatgevoelens.

Zo’n producent van immer verschijnende moties van wantrouwen aan de minister-president zijn volslagen zinloos en blameren dit parlement. Daarom noemde ik gisteren in mijn vorige blog de oppositie ook incompetent en dat zal zo blijven want de uiteenlopende oppositiepartijen tonen geen leervermogen. Ik ga mijn stelling vandaag in een nabespreking over het debat van gisteren ook toelichten en aantonen dat er geen leervermogen bestaat en geen ‘werkelijke’ constructieve oppositie.

PLAN B: Wie profiteert van het plan B nu de dividendtaks blijft? Het is goed voor het vestigingsklimaat, bevestigen experts. De vennootschapsbelasting is belangrijk voor buitenlandse investeerders. Mkb’ers profiteren van de verlaging, maar grote bedrijven doen dat nog meer. De verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting (gunstig voor het mkb) kost de schatkist straks ‘maar’ 228 miljoen euro per jaar. De verlaging van het hoge tarief, voor bedrijven met hogere winsten, is duurder. Daarvan zijn de geschatte kosten 1,2 miljard euro.

DOE-HET-ZELF: In bijna honderd gemeenten kunnen burgers hun lokale overheid ‘challengen’, zoals dat in hip Engels genoemd wordt. Minister Kajsa Ollongren wil dat aantal in haar kabinetsperiode verdubbelen. Het uit het Verenigd Koninkrijk overgewaaide concept is simpel: burgers die denken een taak beter te kunnen dan de gemeente, dienen een plan in. NRC toog naar Tilburg waar burgers een stadspark aanleggen met skatebaan, theehuis, stadscamping en scoutingcomplex. Niet overal is er behoefte om te ‘challengen’: in het half jaar dat de regeling in Barneveld bestaat, kwamen daar nul plannen binnen.

Misschien moet dit idee van challengen eerst wortelen en groeien…

TORENTJE: De Tweede Kamer haalde agendatechnische kunstgrepen uit – het dividenddebat werd zelfs anderhalf uur onderbroken – voor de afscheidsborrel van Alexander Pechtold. De vertrokken D66-leider kreeg een miniatuurtorentje van Rutte, die grapte dat Pechtold (net zoals Wiegel) misschien wel de beste premier was die Nederland nooit heeft gehad. Rutte onthulde verder in zijn praatje dat alleen de eerste drie rapporten uit de befaamde stapel in het ‘zal ik er een nietje doorheen slaan’-debat met Pieter van Geel over het onderwerp in kwestie ging, de rest was bij elkaar geraapt. Opvolger Rob Jetten werd bedankt door Pechtold voor zijn mooie afscheidswoorden, “al heb je die afgelopen week wel erg vaak herhaald”.

BLOEDVERWANT: Kinderen die zijn verwekt uit donorzaad kunnen straks gratis op zoek naar hun biologische vader. Nu zijn ze nog 250 euro kwijt voor inschrijving bij een speciale DNA-databank die donorvaders en kinderen aan elkaar linkt. Donorvaders die ooit anoniem waren, kunnen zich daar laten registreren. Het AD schrijft dat een meerderheid van de Tweede Kamer dit plan van de ChristenUnie steunt.

HEROVERWEGEN: Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) twijfelt over zijn bezoek aan Saoedi-Arabië. Als er niet snel duidelijkheid komt over de verdwijning van onderzoeksjournalist Khashoggi gaat het bezoek niet door, zei hij gisteren tegen Nu.nl. Hoekstra zou spreken op een investeringsconferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad. Het regent afzeggingen in het land, dat er door Turkije van wordt beschuldigd Khashoggi op het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul te hebben vermoord en in stukken gesneden.

QUOTE VAN DE DAG

“Vroeger gaf Rutte een zwieperd aan het rad van fortuin, toverde hij een rookgordijn tevoorschijn, goochelde hij goedgemutst een munt uit iemands linkeroor, maakte hij links en rechts grapjes, zwaaide hij vrolijk ‘dag!’ in de deuropening, en bleef de Kamer duizelig achter, met het onrustige gevoel dat ze opgelicht was, al wist niemand precies hoe.”

Volgens mij is dit een schitterende karakteristiek en beschrijving van Rutte als MP die verbaal iedereen de baas is en op zijn manier iedereen om de tuin kan leiden zoals dat vroeger Ruud Lubbers ook deed. Dat is het nadeel van een bedrijfstak die de Staten-Generaal heet, die bestaat uit een heel bijzondere sollicitatieprocedure waarin niet het CV centraal staat, maar het opklimmen naar de top in een politieke partij.

Het zijn kortom allemaal politieke amateurs die een verdienstelijke achtergrond hebben als verkiezingspamfletten in brievenbussen deponeren en in lokale of provinciale besturen zitting hebben gehad. Braaf je bestuurlijke werk doen en vooral niet gaan dwarsliggen. Het liefst onopgemerkt blijven totdat je zoveel ervaring hebt opgebouwd dat je volksvertegenwoordiger kunt worden. Maar dit politieke bestel is NIET gebaseerd en gegroeid op ontwikkeling van visie en kennis van het staatsrecht, laat staan op beheersing van de Grondwet. Dat is dagelijks zichtbaar in Kamerdebatten.

De Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing over de voorspelbaarheid van het debat over de dividendbelasting en de magie van Rutte – die uitgewerkt lijkt te zijn.

Deze Volkskrant-columniste heeft helemaal gelijk met haar vaststelling dat het debat volledig voorspelbaar was, want volkomen identiek aan voorafgaande dividenddebatten. Maar ik zoek de verklaring niet in de magie van Rutte, maar in de onervarenheid van de oppositie met relatief nieuwe fractieleiders en om de onkunde hoe dat spel gespeeld moet worden. Er wordt vaak gefluisterd dat Kamerleden volgepropt worden met communicatie- en mediatrainingen, maar dan zijn er veel slechte trainers, want als de laatste twee decennia als maatstaf mogen worden genomen, dan zijn we niets opgeschoten met de kwaliteit van Kamerleden. Vooral door de opkomst van onervaren nieuwe fracties, die niets toevoegen aan verfrissende kwaliteit.

 

Wat een waardeloos debat #afschaffingdividendbelasting #schorsingdebat

Tags

Blijf alleen nog maar luisteren om vileine blogs te schrijven van Kamerleden die de kloof met de luisteraar groter maken. Politiek debattechniek is een apart vak als je resultaat wilt boeken, maar dat lukt de oppositie niet. Tijdverspilling kortom vanwege een incompetente oppositie, maar met uitzondering van de SGP, die je eigenlijk geen oppositie mag noemen. Want Van der Staaij sprak weer een weergaloze bijdrage uit in zijn termijn. Ik hem hierbij als enige, omdat ik wacht op de hervatting.

De reden waarom dit debat ook op niets moest uitlopen staat vanavond perfect verwoord in nrc.nl:

‘Hoe lap je het regeerakkoord op?’:  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/15/hoe-lap-je-het-regeerakkoord-op-a2570299

  1. De oppositie probeert zelf de regering te spelen of uit te hangen, maar dat is hun taak niet.
  2. De collectieve oppositie heeft geen idee hoe ze een dergelijk debat zouden moeten aanpakken, want het is ze nog nooit gelukt om het kabinet echt moeilijk te maken. Een gezamenlijke aanpak van oppositie voeren is ook een hele kunst, die men nog niet verstaat. En dat maakt de debatten hopeloos vermoeiend. Geen kijker die er plezier aan zal beleven.
  3. Wordt vervolgd

Het alternatief voor de D-taks ligt op tafel #dehaagsestemming

Tags

Het alternatief voor de D-taks ligt op tafel. Burgemeesters zijn vaak kwetsbaar voor bedreigingen. En de cultuur bij Defensie wordt afgebrand in een rapport.

Liza van Lonkhuyzen, nrc.nl, 16-10-18

PLAN B: Het ‘heroverwegen’ van de dividendbelasting was nooit een echte heroverweging, wist heel politiek Den Haag. Het was uiteindelijk Mark Rutte zelf die gisteren officieel bekend maakte dat de dividendbelasting blijft. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) presenteerde vervolgens het plan B. Vooral het midden- en kleinbedrijf moet gaan profiteren van de nieuwe maatregelen, zoals het verder verlagen van de vennootschapsbelasting. Nu het vrijgekomen geld nog steeds naar bedrijven gaat, behoudt de oppositie een boksbal.

Dit herziene dividendbelastingplan kan een geniale uitkomst blijken te zijn van het oorspronkelijke, dat afgeserveerd werd door Unilever zelf. Waarom een briljant plan? Iedereen onder het lezende en luisterende publiek – tevens electraat – hoort hoe onze oppositie bestaat uit brallende dogmatici, met Jesse, Lodewijk en Geert als kampioen rolvertolkers van oppositioneel gedram. Hoe standaard coalitiefracties zwijgen en verstandige taal uitbazuinen, terwijl oppositie even standaard roepen dat het allemaal niet deugt. Om doodziek van te worden. Zeker omdat het ideaal van de oppositie om de gelden te reserveren voor onderwijs en zorg weer extra lasten in het kader van begrotingstechniek oplevert en er nooit wordt gesproken over de Stabiliteitsnormen. Dat is het zwakke van deze oppositie. Het is wat politiek goedkoop.

ONVEILIG: Ooit waren ze misschien lintjesknippers, nu zijn burgemeesters de gezichten van de bestrijding van zware criminaliteit. Dat heeft gevolgen: de Haarlemse burgemeester Jos Wienen wordt zwaar beveiligd. Afgelopen jaren gebeurde dat bijvoorbeeld ook de locoburgemeester van Emmen (die naar Engeland vluchtte) en de burgemeester van Voerendaal (hij kreeg een vuurwapen op zich gericht). Deze trend zal aan de orde komen bij het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, vandaag. Andere agendapunten voor dat debat: CDA en D66 zullen vragen om meer actie tegen nepnieuws en de ChristenUnie wil een betere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten.

Rapporten laten steeds vermindering zien van criminaliteitscijfers, maar deze vormen van persoonlijke bedreiging worden daarin klaarblijkelijk niet meegenomen. Het wordt tijd om dat thema wel op te nemen en om daarop door Justitie hard te laten optreden. Het wordt te gortig dat de zware criminaliteit steeds meer op de voorgrond stelt. Italiaanse toestanden noemt men dat dan. Dat hoort klaarblijkelijk niet tot prioriteit van de AIVD.

MASSERENDE TOPAMBTENAREN: Hoe wist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de stijging van de zorgkosten omlaag te krijgen? NRC-redacteuren Enzo van Steenbergen en Daan van Lent schreven een uitgebreide reconstructie, met hoofdrollen voor twee topambtenaren. Een verhaal van slimmigheidjes: topoverleg in kleine kringen op het terras en ‘creatieve sessies’ om geesten klaar te stomen. Verzekeraars krabben zich nu achter de oren over wat er gebeurd is. Ze weten niet of ze in de toekomst nog wel financiële akkoorden willen sluiten met het ministerie.

Worden die topambtenaren echt slim? Niet te geloven…

KRIJGSMACHTCULTUUR: Een melding van pesterijen of van ander ongewenst gedrag bij Defensie loopt meestal slecht af. Niet voor de pester, maar voor de melder. Steun is er nauwelijks, melders krijgen last van scheldpartijen, publieke vernedering of zelfs het dreigement van ontslag. De commissie onder leiding van hoogleraar Ellen Giebels oordeelde gisteren keihard over de krijgsmachtcultuur.

Heeft het buitenland bij bevriende krijgsdiensten daar geen last van?

CYBEROORLOG: Het woord doet het goed als titel van boeken of films, maar een pure ‘cyberoorlog’ in juridische termen bestaat eigenlijk nog niet. Experts weten niet goed wanneer een militaire cyberoperatie ook een cyberoorlog gaat heten. Dat leert navraag onder deskundigen naar aanleiding van de slip of the tongue van minister Ank Bijleveld van Defensie, over dat Nederland in cyberoorlog zou zijn met de Russen. De Europese Unie zint ondertussen op maatregelen om hackers aan te pakken met sancties. Lidstaten denken aan het bevriezen van rekeningen of een reisverbod naar de EU.

Het gaat natuurlijk om vormen van spionage die in vredestijd even hard en veelvuldig voorkomt als in de ‘Koude Oorlog’ het geval was. Was die Koude Oorlog ook geen echte oorlog? Welnee, oorlog speelt altijd, zowel onder vredesomstandigheden als in feitelijke oorlogsvoering. Al die zogenaamde experts krijgen weer veel te veel ruimte om hun oordelen uit te spreken. Onder de huidige omstandigheden is dus cybercrime een beter begrip, want het blijft illegaal werk onder vredesomstandigheden. What’s in a word?

QUOTE VAN DE DAG

“Blokkeerfriezen. Het voetbal. Rob Jetten. De talkshow van Twan Huys. Allemaal enorm van belang. Maar zullen we even afspreken dat vijandige aanvallen net iets belangrijker zijn?”

Het valt columnist Tom-Jan Meeus op dat we ons snel weer laten afleiden, terwijl er een vijandige spionageactie op Nederlandse bodem plaatsvond.