Premier Rutte wordt onderdeel van een groter politiek spel in het Europarlement #dehaagsestemming

Tags

Premier Rutte wordt onderdeel van een groter politiek spel in het Europarlement. Jet Bussemaker ziet niks meer in de participatiemaatschappij. En de beveiliging van de Tweede Kamer wordt aangescherpt.

Wouter van Loon, nrc.nl, 15-2-19

SPITZENKANDIDAT: Mark Rutte is keer op keer duidelijk geweest: hij is geen kandidaat voor een Europese topfunctie. Maar in Europa gelooft niemand dat meer na zijn Churchill-lezing in Zürich. Manfred Weber, de Spitzenkandidat van de christen-democraten en de belangrijkste kandidaat om voorzitter van de Europese Commissie te worden, haalt vandaag naar Rutte uit. In de podcast Betrouwbare Bronnen zegt hij dat Rutte nú duidelijk moet maken of hij wel of niet op dezelfde baan zit te azen. Als Rutte pas ná de verkiezingen blijkt voorzitter van de Commissie te willen worden, zullen de christen-democraten daar niet mee instemmen. “Als Mark Rutte mee wil doen, moet hij dat nu zeggen.”

Is dit domme strategie van Weber of niet? Zo werkt de politiek immers niet!

Spitzenkandidat II: Rutte lijkt daarmee inzet te worden van een groter politiek spel in het Europees Parlement. In 2014 waren er voor het eerst Spitzenkandidaten, die werden voorgedragen door de politieke families van het Europarlement. Het parlement sprak af alleen in te stemmen met één van deze kandidaten als voorzitter. Op die manier moest de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie uit de achterkamertjes gehaald worden. Maar de liberale ALDE, waar VVD en D66 onderdeel van zijn, heeft zich bedacht: zij zijn tegen dit systeem. Niet alle kiezers kunnen op de Spitzenkandidaten stemmen – dat kan alleen in het land waar de kandidaat op de lijst staat. Daarnaast wordt de christen-democratische EVP altijd de grootste, dus de liberale Spitzenkandidat maakt nooit kans. “Sorry, maar wat is het probleem”, zegt Manfred Weber daarover. “Zelfs Mark Rutte kan toch begrijpen dat de grootste fractie de kans krijgt om de Commissie te gaan leiden? Ik ben er een beetje klaar mee om elke keer de principes van democratie uit te leggen.”

Oud-denken van Weber want ook hij zal moeten leren inzien dat hij nu oude stokpaardjes van stal haalt en die regels zijn niet voor eeuwig in steen gebeiteld. Ook die regels van ‘de grootste’ fractie geldt niet tot in de eeuwigheid. De huidige regels en zelfs regelgeving wat betreft verkiezingsprocedures zijn ontoereikend. Dat is de enige waarheid die bestaat.

HEIMWEE: In Den Haag gelooft men wel dat de toespraak van Rutte geen sollicitatie was voor een Europese topfunctie. “Hij heeft al zo vaak gezegd dat hij niet wil. Daar moeten we dan maar vanuit gaan, toch?”, aldus D66-Kamerlid Kees Verhoeven in De Telegraaf. Die krant zette bovendien op een rijtje waarom Rutte helemaal niet naar Brussel wil. Rutte rijdt graag zelf auto en gaat graag “een cappuccino halen bij zijn favoriete koffietentje”. Maar “als Europese bons zal aan zo’n ‘Hollands’ leven vanwege veiligheidsmaatregelen een abrupt einde komen”. Bovendien is Rutte gehecht aan “zijn trouwe schare medewerkers” en “de caissière van zijn Albert Heijn”. In Brussel, zo voorspelt De Telegraaf, wacht Rutte alleen maar heimwee.

En bovendien is de politieke macht van Rutte groter op zijn huidige positie in de Europese Raad dan als welke bobo dan ook in Brussel.

STEMMEN OP GEERTJE: Wie zich in elk geval wel als Spitzenkandidat heeft gepresenteerd: Frans Timmermans. De Groene Amsterdammer liep drie maanden met de Limbuger mee. Of Timmermans een reële kans maakt? Elio Di Rupo, de sociaal-democratische oud-premier van België, vraagt het zich af. Timmermans is een goede kandidaat, “maar we staan er zo ontzettend zwak voor”. Uit zijn geboortestreek krijgt Timmermans alleen morele steun. Hij kreeg afgelopen jaar een carnavalsonderscheiding en werd toegelaten tot de ‘Orde van de Gulden Humor’ (Timmermans was “op slag emotioneel”), maar op stemmen hoeft hij niet te rekenen. “Wij zijn geen socialisten hè? Het is hier allemaal CDA of anders PVV.” Timmermans geeft de moed niet op, hij hoort het vaker: “‘Ik stem op Geertje.’ Oké, zeg ik dan, jij hebt ons in de steek gelaten maar ik laat jou nooit in de steek.”

REFLECTEREN: Ze was staatssecretaris van Volksgezondheid en daarna minister van Onderwijs. Jet Bussemaker had als politicus weinig tijd om te reflecteren. Nu haar politieke rol is uitgespeeld (dat is nu “echt wel gewoon genoeg”) en ze wordt geïnstalleerd als hoogleraar is die tijd er wel, en is ze bijzonder kritisch op haar eigen beleid. De participatiemaatschappij? “Achteraf waren we te optimistisch.” Keukentafelgesprekken van wijkteams bij ouderen en kwetsbare burgers? Werkte “in de praktijk” niet. Professionals meer vrijheid geven om mensen te helpen? “We zijn doorgeschoten in denken in protocollen en richtlijnen.” Bussemaker wil nu, als hoogleraar, proberen inzichtelijk te maken welke aanpak wél werkt, zodat andere politici daar hun voordeel mee kunnen doen.

Dat je – zoals Bussemaker erkent – als politicus weinig tijd hebt om te reflecteren is nog de allergrootste fout van dit bestel omdat een politicus zonder reflectiemogelijkheden nooit een waar politicus kan zijn, want het gaat niet om de voorgeprogrammeerde teksten maar om een enkel woord dat uit het hart gesproken wordt. Dat is charisma en dat ontbreekt nu te enen male op het algehele politieke toneel, zowel in het binnenland als mondiaal.

SILVER BULLET: “Een taai onderwerp”, verzucht Wouter Koolmees, maar hij denkt een manier te hebben gevonden om buitenlandse financiering van moskeeën te verbieden. Het werkt volgens de minister “heel simpel”: “Als landen buitenlandse financiering van religieuze of maatschappelijke organisaties zelf niet toestaan, hoeven wij dat ook niet te doen.” Maar of het gaat werken? Koolmees maakt zich zorgen over de diplomatieke relaties met landen waaruit het geld komt. En hij vraagt zich af: “Hoe ver wil je gaan in het beperken van vrijheden om dit probleem op te lossen?” De silver bullet, zoals Koolmees het noemt, is nog niet gevonden.

Het draait inderdaad niet om buitenlandse financiering van moskeeën, maar om economische belangen en dat ‘spel’ moet maar eens afgelopen zijn aangezien we anders niet de grote les van de laatste oorlog geleerd hebben. Je doet met dictators/deportatiedenkers geen zaken, en dat zou voor China ook moeten gelden; de gulden middenweg bestaat wel: ‘warme’ banden onderhouden met die landen is uit den boze en zelfs het koninklijk paar mag daar nooit op staatsbezoek komen. Daarmee wordt afdoende duidelijk gemaakt dat niet ieder bewind gerespecteerd wordt.

PASPOORT MEE: Wie een Tweede Kamerdebat wil bijwonen, moet al door een scanner. Maar de beveiligingsmaatregelen worden verder aangescherpt – straks moet je ook je paspoort meenemen en adresgegevens achterlaten. De Kamer wil precies weten wie er in het gebouw is. De afgelopen tijd waren er diverse incidenten: vorige week gooide een man zijn rugtas op de grond en riep dat hij een aanslag wilde plegen. In maart vorig jaar probeerde iemand op de publieke tribune zelfmoord te plegen door zich aan de reling op te hangen.

QUOTE VAN DE DAG

“Tot zover de fictie van Turkije als veilig land.”

De Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing ziet dat de Turkse president Erdogan zelf een vluchtelingenstroom veroorzaakt.

Jammer dat in dit ‘verslag’ geen opmerking is gemaakt over het debat tussen GroenLinks en D66 die gisteren tezamen niet uit het ‘vraagstuk’ kwamen over Kamerverkiezingen zonder een paspoort voor nieuwe Nederlanders ofwel landgenoten met een migrantenachtergrond. Bij gebrek aan staatsrechtdeskundigen in de Kamer – shame! – kon die vraag niet beantwoord worden.

Het antwoord luidt – natuurlijk – dat alleen gemeenteraden zich kunnen permitteren om migranten na 5 jaar verblijf in ons land het kiesrecht Gemeenterecht aan hen toe te kennen, maar PS- en Kamerverkiezingen niet, omdat de migranten alléén met een succesvol afgerond inburgeringstraject in staat mogen worden geacht voldoende Nederlandse taalvaardigheid ontwikkeld te hebben om een verantwoorde politieke keuze te maken en zich te verdiepen in politieke vraagstukken.

Migranten oefenen de taalvaardigheid in hun gemeenten via streekbladen, maar op nationaal niveau politiek kunnen volgen vereist meer dan dat. Ze kunnen natuurlijk op de openbare bibliotheek landelijke dagbladen doorlezen, maar die burgers zullen moeten bewijzen echt te willen participeren op maatschappelijk vlak als zij onderscheidsvermogen hebben ontwikkeld, want anders ontstaat een afhankelijkheidsrelatie van de eigen gezinssituatie, waarin de man in huis het ‘stamhoofd’ is. Dat is een ongewenste situatie.

Advertisements

Een écht chaotische wereld in wording; de vraag is of onze wereld deze overleeft… @trouw #zuidamerika #china&rusland #geopolitiek

Tags

Venezuela, meer dan een conflictje (Rob de Wijk, opinie/Trouw, 15-2-19)

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/562/articles/855972/23/2 :

Lezen deze analyse!

De Kamervoorzitter mag nog best vaker ingrijpen om grenzeloze tijdsoverschrijdingen tegen te gaan, zoals bijna iedere vergaderdag en dus ook vandaag bij de regeling van werkzaamheden:

Tags

De heer Baudet (FvD):

Dus ik wil graag dit op de rol zetten voor een dertigledendebat. Ik blijf dit agenderen, want ik denk dat het echt verkeerd is dat de Kamer hier niet over wil praten.

De voorzitter:

Nee, meneer Baudet. Ik zal dit debat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten en ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Mulder, u gaat niet reageren op de heer Baudet, neem ik aan.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter, het klopt gewoon niet wat de heer Baudet zegt. Ik heb daar wel problemen mee, want wij debatteren hier volgende week weer over en meneer Baudet is er gewoon niet.

De voorzitter:

Nee, nee. Wacht heel even.

De heer Baudet (FvD):

Ik ben hier net niet op ingegaan, want ik dacht: nou, laat maar … Maar dit is …

De voorzitter:

Wacht heel even. Meneer Baudet, dit is nu precies de reden waarom ik elke keer zeg bij de regeling: hou het beperkt tot het onderwerp.

De heer Baudet (FvD):

Ik sluit me daar geheel bij aan, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Ja, maar zodra allerlei kwalificaties worden gegeven aan debatten, partijen of Kamerleden, ontstaat er een debat bij de regeling van werkzaamheden. Maar u heeft uw punt gemaakt, meneer Baudet. Het is helder dat u een debat wilt. We voegen dat toe aan de lijst met dertigledendebatten. Dank u wel.

Mevrouw Arib, iedereen weet wat voor kleine kinderen die Kamerleden zijn en wat zou het een genot zijn voor het aanhoren van het debat als iedereen zich aan de toegestane tijd houdt. Alleen maar egotrippers die denken de publiciteit te halen door de grens te passeren.

De pulsvissers kregen een klein wonder op biddag #dehaagsestemming

Tags

Rutte ontkent in alle talen, maar Europa zag een sollicitatietoespraak van de premier voor een topfunctie in Brussel. De pulsvissers kregen een klein wonder op biddag. En Thierry Baudet en Eric Wiebes zijn het niet eens over “gekwantificeerde kletskoek”.

Wouter van Loon, nrc.nl, 14-2-19

SOLLICITATIESPEECH: Eén grote sollicitatie voor een Europese topfunctie. Zo zag de internationale pers de Churchill-lezing die premier Mark Rutte gisteren in Zürich gaf. Europese kranten kunnen nauwelijks geloven dat Rutte liever in het Torentje, “dat hele kleine kantoortje met dat geweldige uitzicht”, blijft, zag NRC-redacteur Petra de Koning. Er was dan ook een stevig publiciteitsoffensief van de premier: hij staat met interviews in de FT, El País, Le Monde, Süddeutsche Zeitung en de Neue Zürcher Zeitung. En alle kranten vroegen of Rutte de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. Vijf keer op rij ontkent Rutte: “Iedereen die ouder is dan vijf of zes jaar wordt genoemd”, zei hij tegen El Pais. Toch zag Le Monde in de toespraak een bevestiging van Ruttes ambities: de Nederlandse premier drijft op “strategische overwegingen”.

Sollicitatiespeech II: Voor iemand die een uitgesproken hekel heeft aan visie, was het ook een opmerkelijke toespraak. Eentje mét een visie namelijk en wel die van Europe first. De Europese Unie moet haar economische positie gebruiken om de eigen positie op het wereldtoneel veilig te stellen, vindt Rutte. “Omdat in een onzekere, multipolaire wereld ‘macht’ geen vies woord is.” Het past in de lijn van eerdere toespraken die Rutte hield, waarin hij het belang van Europese samenwerking verdedigde. Maar deze toespraak ging een stap verder: waar de premier er eerst op hamerde dat de EU de lidstaten sterker moet maken, pleit hij nu voor de invloed en macht van de EU zelf.

KLEIN WONDER: Wie meer van Mark Rutte hadden verwacht: de pulsvissers op Urk. Toen de EU dreigde met een verbod op deze manier van vissen, waarbij schollen worden opgeschrikt door een stroomstootje in plaats van door kettingen over de bodem van de zee te slepen, deed Rutte niks. “Toen de Franse president Macron vorig jaar langskwam, begon die direct over het pulsvissen. Rutte stond er schaapachtig bij te kijken”, klaagt één van hen in Trouw. Gisteren werd de knoop doorgehakt – uitgerekend op biddag. En dus werd op Urk gebeden “om een wonder op deze spannende dag”. Een klein wondertje kwam er: pulsvissen wordt afgeschaft, maar de helft van de Nederlandse vissers mag tot 2021 door. De vissers speculeren al op een strijd tussen de inspectie en de vissers die gewoon blijven vissen met de pulstechniek.

GEKWANTIFICEERDE KLETSKOEK: Het klimaatakkoord zou volgens Thierry Baudet 1.000 miljard euro kosten. Rob Jetten vroeg al eens om dat bedrag door te laten rekenen door de planbureaus, waarna Baudet zijn eigen berekening publiceerde. Maar die klopt niet, concludeert NRC-redacteur Erik van der Walle. Baudet heeft subsidies, belastingen en investeringen op één hoop gegooid en rekent de opbrengsten niet mee. Dat verwijt klinkt ook over een rapport dat de kosten van het energieakkoord schatte op ruim 37 miljard euro – veel meer dan de 18 miljard euro waar nu vanuit werd gegaan. Toen tijdens een debat bleek dat klimaatminister Wiebes wel kennis had van “het type optelling”, maar het rapport nog niet helemaal had gelezen, stapte Baudet op. Later zei Wiebes nog wel wat hij van de berekeningen vond: “Gekwantificeerde kletskoek.”

TV-DEBAT: Met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht komen ook de eerste tv-debatten er aan. In tegenstelling tot wat eerder in deze nieuwsbrief werd gemeld, staat wel een debat met de lijsttrekkers van de Eerste Kamer op de agenda: zondag komen zij bij WNL op Zondag. Geert Wilders twitterde boos dat zijn partij niet is uitgenodigd door de “PVV-haters van WNL”. Maar WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes zegt dat hij Wilders over het debat heeft gesproken. Wilders vroeg om bedenktijd, maar liet volgens Huisjes niks meer van zich horen. “De PVV is zeer welkom bij ons, maar ik kan ze niet dwingen.”

CODE ORANJE: Ze had tweeënhalf jaar lang, 24 uur per dag 34 camera’s in haar huis hangen. De Groningse Annemarie Heite werd landelijk bekend door de documentaire De Stille Beving, waarin ze liet zien wat voor invloed de aardbevingen hebben op haar en haar gezin. Nu wil Heite de Eerste Kamer in, meldt Dagblad van het Noorden. Ze vertegenwoordigt de partij Code Oranje die in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland – en dus níet in Groningen – meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen. Maar de Partij voor het Noorden kondigt aan Heite ook te steunen. Die partij brak onlangs met de Onafhankelijke Senaatsfractie, die één zetel in de Eerste Kamer heeft. Gaat die ene zetel straks naar Heite?

QUOTE VAN DE DAG

“Privacyregels zijn er niet om criminele praktijken te verdoezelen.”

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie wil dat politie en Openbaar Ministerie meer gegevens uitwisselen met andere instanties.

Politieke innovatie gestimuleerd door scholieren @fd #klimaatverandering #wetenschappelijketwisten #toekomst

Tags

De echte spijbelaars zijn de politici (René ten Bos, Column/fd, 14-2-19)

Toch kregen die scholieren veel steun. Niet alleen van hun eigen leraren, maar ook van wetenschappers. Zij wezen erop dat alle onheilstijdingen over het klimaat niet gebaseerd zijn op doemdenken, maar op harde feiten. Hoe hard die feiten precies zijn, weet niemand. Slechts weinigen ontkennen dat het klimaat opwarmt. Zelfs Donald Trump schijnt inmiddels door de bocht te zijn. Maar als het gaat om oorzaken en gevolgen lopen de meningen erg uiteen. Dan komen de verwijten en spreken sommigen van klimaatdrammers of klimaatterroristen.

Het contrast met de peilingen wordt duidelijk: ‘Slechts weinigen ontkennen dat het klimaat opwarmt’. Waar maar weinig ontkenners in de wetenschap en onder deskundigen bestaan over de opwarming, daar speelt het tegenovergestelde zich in de Kamer af, van de klassieke populisten als one-linerspartij PVV tot en met de nieuwkomers als moderne populisten en kakelaars als FvD. Maatschappelijke minderheden die alleen de macht ruiken omdat de oude politiek nog steeds heerst en domineert. Hoe eerder die oude klasse is opgekrast, hoe beter het is en hoe sneller het klimaatprobleem is opgelost.

https://fd.nl/opinie/1288908/de-echte-spijbelaars-zijn-de-politici

Uiterst overzichtelijke en verhelderende uitleg over klimaatcompromis @fd #klimaatverandering #polarisatietegengaan

Tags

Polarisatie over CO₂-heffing is onnodig, een compromis ligt binnen handbereik (Remco de Boer, Expert/fd, 14-2-19)

Voor het oprapen

Een compromis over CO₂-reductie in de industrie ligt voor het oprapen. Dat partijen dat nog niet hebben gedaan, zou je ‘politiek’ kunnen noemen. Liever vergroten ze hun verschillen uit dan dat ze die overbruggen. Maar daarmee nemen ze een groot risico. Op termijn profiteren vooral partijen op de politieke flanken ervan. Partijen voor wie het bang en boos maken van de achterban core business is en die geen behoefte aan regeringsverantwoordelijkheid hebben. Hoe meer polarisatie, hoe populairder ze worden, met verdere versplintering van het politieke landschap tot gevolg.

Erg terechte waarschuwing aan alle niet-populistische fracties in de Kamer.

Bij de huidige heibel rondom de CO₂-heffing staat dan ook meer op het spel dan alleen het Klimaatakkoord.

Laat het oude-politieke-denken los en verman u Kamer!

https://fd.nl/opinie/1289291/polarisatie-over-co-heffing-is-onnodig-een-compromis-ligt-binnen-handbereik

Mark Rutte pleit vandaag voor een sterke rol voor de EU #dehaagsestemming

Tags

Mark Rutte pleit vandaag voor een sterke rol voor de EU. Forum voor Democratie kan meer subsidie opstrijken. En ook de klimaatspijbelaars wachten op de doorrekeningen van het klimaatakkoord.

Wouter van Loon, nrc.nl, 13-2-19

DE DRIE M’S: “Een staatsman met een visie op Europese integratie.” Of premier Mark Rutte trots is op die aankondiging valt te betwijfelen (“Met visie moet je naar de oogarts”, is zijn motto), maar hij vindt het in elk geval een grote eer dat hij vanavond de Churchill-lezing in Zürich mag geven. Hij zal daar pleiten voor “een sterke rol voor Europa op het wereldtoneel”. Dat zegt iets over hoe Mark Rutte, eerst criticaster van de EU, verliefd is geworden op Europa. Bovendien past Rutte in een rijtje: onder meer Jean-Claude Juncker, José Manuel Barroso en Romano Prodi, allemaal (voormalig) voorzitter van de Europese Commissie, gaven óók eens de Churchill-lezing. Volgens de Volkskrant wordt in Brussel al gesproken over de drie M’s: Merkel, Macron en… Mark.

SUBSIDIESLURPER: De boodschap van Thierry Baudet was simpel: “Hoe meer leden wij op 1 januari hebben, hoe meer subsidie we krijgen en hoe minder er over blijft voor andere partijen.” Die campagne had succes. Het ledenaantal van Forum voor Democratie groeide met meer dan 30 procent, en de partij van Baudet is met zo’n 31.000 leden de vierde partij van Nederland. Het is uitzonderlijk dat een nieuwe partij zo hard groeit, stelt Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Forum voor Democratie is een van de weinige partijen die groeit. Praktisch alle traditionele partijen krompen juist: D66 het hardst, CDA en PvdA waren nog nooit zo klein. En opvallend: de VVD is wat betreft leden de achtste partij van Nederland. “Het maatschappelijk fundament van de partij blijkt smal”, aldus Voerman.

LESJE REKENEN: Het kabinet schermde in de Tweede Kamer al met het feit dat de doorrekeningen van het klimaatakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving pas in maart komen, en nu zijn ook de klimaatspijbelaars in afwachting van die doorrekeningen. Een afvaardiging van actievoerders van Youth for Climate sprak gisteravond met premier Rutte en minister Eric Wiebes over de plannen. “Maar zonder cijfers is er helaas nog niet veel te zeggen”, aldus Caya, één van de actievoerders, na afloop. Als de cijfers bekend worden, mogen de scholieren terugkomen. Ondanks het gesprek komen er binnenkort weer acties, liet de groep weten in een tweet.

Lesje rekenen II: “Wat wil je nog meer?”, vroeg Rutte zich vorige week nog af toen hij de vraag kreeg of de klimaatspijbelaars niet een punt hadden, dat zijn regering meer aan het klimaat kan doen. Volgens Rutte doet Nederland al veel. Maar het kabinet dreigt niet alleen de CO2-doelstellingen voor 2020 niet te halen – Nederland ligt ook achter met het realiseren van groene energiebronnen. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat Nederland van alle Europese landen het verst achterligt op de doelstelling voor 2020. Elf andere landen, waaronder Zweden, Kroatië en Roemenië, hebben hun doelstelling vorig jaar al gehaald. Nederland zet inmiddels wel in op windparken op zee, maar die worden pas na 2020 opgeleverd.

70PLUS: Corinne Ellemeet van GroenLinks kreeg de afgelopen dagen heel wat over zich heen. Het GroenLinks-Kamerlid wil al een tijdlang dat ziekenhuizen kijken of het nog wel nut heeft ouderen te opereren, omdat de kwaliteit van leven dan achteruit gaat. Dat plan ligt er al een tijd, maar toen EenVandaag er een reportage over maakte, barste een storm van kritiek los. GroenLinks zou 70-plussers helemaal niet meer willen opereren, er waren op Twitter vergelijkingen met nazi-arts Josef Mengele. Het plan van Ellemeet is veel genuanceerder: zij wil dat ziekenhuizen elke patiënt van boven de zeventig jaar testen om te kijken of een operatie diegene niet zwakker zou maken. NRC-redacteur Frederiek Weeda omschreef eerder hoe zo’n test werkt.

QUOTE VAN DE DAG

“Ik houd het dan nog netjes, ik ben geen vechtersbaas.”

PVV’er Machiel de Graaf heeft geen spijt van zijn uitspraken tegen Selçuk Öztürk, die aangifte van bedreiging tegen De Graaf heeft gedaan.

En scholieren willen zich niet laten afschepen met beloftes #dehaagsestemming

Tags

Minister Wopke Hoekstra was nauw betrokken bij de reactie van de onafhankelijke DNB op de witwasaffaire bij ING. De verbouwing van het Binnenhof wordt duurder. En scholieren willen zich niet laten afschepen met beloftes.

Wouter van Loon, nrc.nl, 12-2-19

TONEELSTUKJE: Het was een merkwaardig toneelstukje: minister van Financiën Wopke Hoekstra meldde in september in de Tweede Kamer dat hij De Nederlandsche Bank vier vragen had gesteld over de witwasschikking met ING. Maar wat blijkt: Hoekstra en zijn ambtenaren beantwoordden die vragen zo ongeveer zélf. DNB stuurde het ministerie drie conceptversies met antwoorden, en het ministerie dwong daarin aanpassingen af, blijkt uit interne documenten. Bovendien werd DNB de hand boven het hoofd gehouden: geen enkele vraag ging over of het toezicht van DNB had gefaald, terwijl die vraag achter de schermen wel werd gesteld.

SPIJBELAARS WILLEN ACTIE: Geen klimaatspijbelaars deze week in Den Haag. Een afvaardiging van de demonstranten spreekt vandaag met Mark Rutte – buiten schooltijd. De organisatie kreeg geprikkelde reacties van hun leeftijdsgenoten: ze laten zich toch niet inpakken door de politiek? Maar de scholieren zijn niet van plan zich te laten afschepen met “vage beloftes”, zegt Jordan (16) tegen Trouw. “Beloftes, daar doen we het niet voor. We willen concrete acties zien.” Zoals het sluiten van kolencentrales. “Als er geen concrete maatregelen komen, dan staan we op 21 februari of een week later gewoon weer op het Malieveld. We gaan door tot er gehandeld wordt naar onze eisen.”

Eindelijk wordt de revolutie gepredikt door aankomende volwassenen – is het begrip adolescenten hier van toepassing of is dat ouderwets? – die voelen wat de wereld nodig heeft en zich niet laten afschepen door oude denkers of het oude denken.

DURE VERBOUWING: Voor de renovatie van het Binnenhof is 500 miljoen euro uitgetrokken, maar het lijkt er op dat dat te weinig is. Volgens het AD blijkt uit een vertrouwelijk stuk dat de verbouwing 72 miljoen euro duurder uitvalt dan begroot: de kosten van onder meer schilderwerk, nieuw tapijt, beveiliging en de verhuizing van het kinderdagverblijf van het parlement vallen tegen. Annet Bertram, de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf, zou alle betrokkenen een paar weken geleden “in paniek” bij elkaar hebben geroepen. De partijen moeten het eens worden over de extra kosten, want dan zouden ze die kunnen claimen bij het ministerie van Financiën. Anders zouden de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf de kosten moeten delen.

TWAALF LIJSTTREKKERS: Het is een nieuw campagnetrucje, deze Provinciale Statenverkiezingen: laat de twaalf lijsttrekkers gezamenlijk een open brief schrijven. Het CDA trapte af door zich af te keren van de “drammers” in het klimaatdebat. De lijsttrekkers van D66 stelden gisteren voor om de reserves van de provincies (in totaal ruim vijf miljard) te investeren in duurzame maatregelen. En bij GroenLinks willen alle lijsttrekkers “groene politiek met lef”. De campagnes worden in Den Haag geregisseerd, signaleert NRC-redacteur Lamyae Aharouay. Het initiatief komt uit de provincies, maar vervolgens denkt de landelijke partij mee. Een handigheidje om thema’s die binnen de coalitie gevoelig liggen, toch duidelijk te kunnen aanstippen in de campagne.

TV-DEBAT: Thierry Baudet mag wel, en Gert-Jan Segers mag niet meedoen aan het verkiezingsdebat van RTL. Het is het eerste grote debat, op 7 maart, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. RTL heeft de acht grootste partijen in de peilingen uitgenodigd – en dus mag Forum voor Democratie (nu twee zetels in de Kamer) wel komen, schrijft het AD. EenVandaag kijkt naar het aantal zetels in de huidige Kamer, en daar mag Segers dus meedoen en Baudet juist weer niet. Bij de NOS komen alle landelijke kopstukken aan het woord. Waarom landelijke politici in debat mogen over Provinciale Statenverkiezingen? Omdat indirect ook de Eerste Kamer wordt gekozen, aldus de programmamakers. Maar de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer komen vooralsnog maar één keer aan het woord: niet op tv, maar op Radio 1.

Wanneer houdt die poppenkast van Eerste Kamerverkiezingen vanuit PS eens op?

PULSVISSEN: “Wellicht de slechtste lobby ooit”, schrijft De Telegraaf over de lobby rond het pulsvissen. Nederland gaf vissers onder het mom van wetenschappelijk onderzoek toestemming om scholvissen op te schrikken met een stroomstootje, zodat er geen sleepnetten over de bodem van de zee getrokken hoeven worden. Woensdag nemen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten een besluit of dat wel mocht. En “het ziet er niet goed uit”, stelt een betrokkene tegen de Volkskrant. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft de hoop dat ze een verbod kan tegenhouden, opgegeven: op het partijcongres van de ChristenUnie zei ze een “fatsoenlijke overgangsperiode” te willen regelen. De vissers hopen dat premier Rutte zijn gewicht in de strijd gooit. De vraag is of andere landen, die de grote Nederlandse vissersschepen graag uit hun wateren zien verdwijnen, Rutte zo’n overgangsperiode gunnen.

Toch een principieel punt: hoever gaat het concurrentiebeginsel als de (innovatie van de) techniek in het geding is? Niemand kan ontkennen dat die ‘visserij-innovatie’ dermate grote concurrentievoordelen heeft opgeleverd ten opzichte van ons land, dat er van concurrentie geen sprake meer is. iets dergelijks speelt zich op techno-gebied (algoritmen) ook af en de vraag is of de beschaving zichzelf ruïneert door deze technologische ontwikkelingen. Met andere woorden, worden de grenzen van technologische en wetenschappelijke bereikt?

QUOTE VAN DE DAG

“Wie werkelijk bezorgd is over de fragmentatie en de groeiende flanken, zal over dit soort oplossingen moeten nadenken.”

Gaat het hier om die pulsvissers?

NRC-columnist Tom-Jan Meeus denkt dat het tijd is voor CDA66.

D66 wil miljarden uitgeven aan bomen, waterstoftankstations en isolatie #dehaagsestemming

Tags

Na de discussie over het kinderpardon is in het CDA de discussie over het klimaatbeleid begonnen. D66 wil miljarden uitgeven aan bomen, waterstoftankstations en isolatie. En Denk verzon zelf de fraude-kop boven een artikel.

Wouter van Loon, nrc.nl, 11-2-19

HET ECHTE CDA: Waar staat het CDA in het politieke spectrum? Is het een middenpartij, of een partij voor de bezorgde burger, rechts van het midden? Die vraag speelt op sinds het CDA een ommezwaai maakte over de verruiming van het kinderpardon – de kiezer zou wel eens kunnen denken dat de partij daardoor niet meer conservatief-rechts is. Partijleider Sybrand Buma wilde die gedachte ongetwijfeld wegnemen toen hij afgelopen weekend op het partijcongres en in De Telegraaf pleitte voor een hardere aanpak van criminaliteit.

HET ECHTE CDA II: Het volgende discussiepunt voor de partij: het klimaatdebat. Op het congres werd een resolutie van de lijsttrekkers van de twaalf provincies aangenomen, die vinden dat er een einde moet komen aan het “drammen” over het klimaat. Maar de resolutie van jongerenpartij CDJA, waarin werd gepleit voor “grote stappen” in het klimaatbeleid, kreeg óók een meerderheid. De partijtop wilde de laatste resolutie ontraden, maar deed dat uiteindelijk niet – volgens het CDJA omdat die anders toch wel was aangenomen. Wil het echte CDA opstaan?

Weer bewijsmateriaal van het CDA als oude politiek omdat er altijd een ‘winnende vleugel’ zichtbaar moet worden als ‘eenheidsworst’. De huidige partijen ontkomen daaraan niet. En wellicht ontkomt er geen enkele politieke partij aan dat aloude adagium omdat men te vastgeklonken zit aan die oude routinematigheid van de politiek die verordonneert dat de winnaar ‘alles’ bepalend is. Juist daarom houden die oude partijformatie iedere vernieuwing in de samenleving tegen.

CAMPAGNEAFTRAP: Ook andere partijen hadden het afgelopen weekend de aftrap van hun campagne – die overigens te volgen is op het slowblog van NRC. Geert Wilders flyerde in Enschede en zijn boodschap was duidelijk: “Stuur Rutte weg!” Wilders’ aanhang vindt Baudet niet verkeerd, maar “Geert is meer recht voor z’n raap” en “heeft schijt aan alles”. Ook volgens SP-leider Lilian Marijnissen gaan de komende verkiezingen om “Rutte zijn meerderheid af te pakken”. Ze liet zich interviewen met trotse vader Jan. “Ik weet wat voor slangenkuil het Binnenhof is. Maar ze verrast me elke keer. In moeilijke interviews, Kamerdebatten… Ze lult d’r eigen d’r gewoon uit.”

CAMPAGNEAFTRAP II: Bij de ChristenUnie heerst juist positiviteit over het kabinet-Rutte III. Nu VVD en CDA instemden met de verruiming van het kinderpardon, wil Gert-Jan Segers stappen zetten met het klimaatbeleid. De twaalf CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen pleitten eerder voor “een realistischer tempo in de uitvoering” van de klimaatmaatregelen. Segers dreigde: “Ik heb ook twaalf lijsttrekkers” en die willen “een ambitieus klimaatakkoord”.

TWAALF LIJSTTREKKERS: Waar de twaalf lijsttrekkers van de ChristenUnie er verder het zwijgen toe deden, zet D66 hen juist op de zeepkist. De twaalf lijsttrekkers lanceren vandaag plannen waarin provincies in totaal ruim vijf miljard gaan uitgeven voor een groen beleid, meldt de NOS. Veel provincies hebben aardig wat geld in kas vanwege de verkoop van aandelen van energiebedrijven, en dat geld moet volgens D66 worden geïnvesteerd in schone energie, laadpalen en isolatie van huizen. Bijna 2 miljard euro komt uit Gelderland – daar wil D66 elke inwoner 2.000 euro geven om zijn of haar huis te isoleren. “Als een schenking of lening, afhankelijk van hun inkomen.” Bij andere provincies gaat het om enkele honderden miljoenen. Zij willen bomen planten, elektrisch rijden stimuleren of om de honderd kilometer een waterstoftankstation plaatsen. Wat zouden de twaalf lijsttrekkers van de VVD daar van vinden?

CAFÉRUZIE: Het was de “parlementaire variant op de caféruzie”: het ‘debat’ tussen PVV-Kamerlid Machiel de Graaf en Selcuk Öztürk van Denk. De Graaf dreigde Öztürk “eeuwig na te jagen”, nadat die hem had beschuldigd van fraude op basis van een krantenartikel. Dat stuk was geschreven door NRC-columnist Tom-Jan Meeus, die om een kopietje vroeg bij Öztürk. Toen bleek dat de partij zelf een kop boven het stuk had gezet, waarin De Graaf werd beschuldigd van fraude. Dat woord kwam in het artikel helemaal niet voor. Volgens Denk was die kop er door “een stagiair” bovengezet, maar de partij zette later wel een filmpje van het debat op hun Facebookpagina, met de aankondiging dat Öztürk De Graaf “confronteert met zijn eigen fraude”. In de gemeenteraad van Rotterdam deden raadsleden van beide partijen de scheldpartij nog eens dunnetjes over.

Wat te doen met parlementariërs die via ‘stagiairs’ leugens verkopen aan het publiek, want hier is natuurlijk sprake van valsheid in geschrifte. Er wordt onjuiste want ‘bewerkte’ informatie naar buiten gebracht. Bedenkelijk dat dit mogelijk blijkt te zijn.

KWETSBARE POLITICI: Ruim 24 miljoen euro ging er de afgelopen zes jaar op aan wachtgeld voor Kamerleden en bewindspersonen. De Telegraaf vroeg de cijfers op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel politici maken maar kort gebruik van de wachtgeldregeling, maar er zijn ook uitschieters, stelt de krant. Zo zou oud-minister Gerd Leers in totaal bijna 350.000 euro hebben ontvangen. Hij begon een eigen bedrijf waarmee hij onder meer oud-politici aan het werk wil helpen.
“Zoiets moet je natuurlijk opbouwen, dus heb je financiële ondersteuning nodig”, aldus Leers. Ook Fred Teeven heeft een eigen onderneming – maar hij ontvangt minder wachtgeld omdat hij ook als buschauffeur aan de slag ging. Co Verdaas en Frans Weekers, beiden oud-staatssecretaris, verdedigen de wachtgeldregeling. “Je vertrek zie je niet altijd aankomen, het was voor het eerst dat ik opeens geen baan had”, aldus Weekers. Verdaas: “Wie krijg je zonder wachtgeldregeling ooit nog de politiek in?” SP-Kamerlid Ronald van Raak wil de wachtgeldregeling juist afschaffen. “Zzp’ers en mensen met een flexcontract zijn pas kwetsbaar.”

QUOTE VAN DE DAG

“Dan is het toch nep? De kiezers zien de heer Baudet op die lijst, en denken: dat is een fantastische figuur, daar ga ik op stemmen, en dan doet u het niet.”

Hans Wiegel vindt dat Thierry Baudet niet op de lijst van de Provinciale Staten moet staan, als hij niet van plan is om zijn plek daadwerkelijk in te nemen als hij wordt verkozen.

Verrassende nieuwe geluiden van VNO-NCW en MKB NL @fd @eu #koerswijziging

Tags

‘Gelijke beloning moet, anders breekt de pleuris uit’ (Ria Cats en Jeroen Segenhout, Europa/fd, 11-2-10)

‘Superman Rutte had niet moeten zeggen dat Europese verkiezingen niet zo relevant zijn’ (digitale titel)

De werkgevers hebben naar eigen zeggen ‘een zwaai’ gemaakt. Lang waren de Nederlandse ondernemerslobby’s VNO-NCW en MKB-Nederland en hun Europese evenknieën vooral geïnteresseerd in de economische kant van de Europese Unie: meer aandacht voor onderzoek en innovatie, een betere werking van de interne markt et cetera.

(…)

U bent niet de eerste die roept dat de EU op eigen benen moet staan, maar feitelijk gebeurt er weinig.

De Boer: ‘Dat is zo. Maar of je effectief bent, hangt van twee dingen af: van de kwaliteit van je handelen en van de acceptatie. Als de kwaliteit van wat je doet hoog is, maar de acceptatie is nul, dan ben je niet effectief. De doelen van de EU zijn mooi, maar ze heeft nog geen overtuigend verhaal voor burgers en mkb-bedrijven. De acceptatie blijft achter. Europa moet uit de hoek komen.’

De ‘doelen van de EU zijn mooi, maar ze heeft nog geen overtuigend verhaal voor burgers en mkb-bedrijven. De acceptatie blijft achter.’ En daarmee schiet je dus niets op en dat is nu tot de ‘hardvochtige’ – in de publieke opinie – werkgevers doorgedrongen. Bovenstaande conclusie klinkt wél overtuigend want erg logisch.

https://fd.nl/economie-politiek/1288274/europese-verkiezingen-zijn-veel-belangrijker-dan-de-provinciale-statenverkiezingen