‘#IMF: meer groei in #China leidt tot meer risico’ #fd #mondialeeconomischeverhoudingen

De groei in China kan de komende jaren hoger uitvallen dan eerder was gedacht. Maar dat heeft een prijs: de schulden nemen daardoor verder toe waardoor er op middellange termijn juist meer risico’s zijn. Tot die conclusie komt het Internationaal Monetair Fonds dinsdag in een reguliere ‘Artikel 4 consultatie’ van China.

Groei door schulden dus. Mondiale schuldenlasten nemen dus toe.

Het IMF heeft de verwachting voor de economische groei voor de periode tot en met 2020 opgetrokken van gemiddeld 6% naar 6,4%. Om die groei te financieren moet er echter ook weer meer vreemd vermogen worden ingezet. Het IMF verwacht dat daardoor de schuld van de overheid, de bedrijven en de huishoudens stijgt van 242% van het bruto binnenlands product over 2016 tot 300% in 2022.

Kredieten

Nieuwe kredieten voor de particuliere sector groeiden vorig jaar nog met 16%, het dubbele van de nominale groei van de economie. Sinds 2008 is er sprake van een groei met 80 procentpunt tot 175%, aldus het IMF. Het fonds heeft berekend dat bij een gezonder tempo van de kredietgroei de economie in de periode van 2012 tot 2016 met 5,5% zou zijn gegroeid, in plaats van de gerealiseerde 7,25%.

President Xi Jinping legt sterk de nadruk op de noodzaak de kredietverlening te beteugelen. Hij verlangt dat de groei van de bedrijfskredieten wordt beteugeld. Maar het IMF merkt op dat het terugdringen van de behoefte aan krediet vereist dat bedrijven makkelijker failliet kunnen gaan. Als bedrijven makkelijker failliet kunnen gaan kan dat ook de productiviteit in de economie opstuwen. Die is volgens het IMF nu nog te laag omdat er te veel geld vloeit naar ‘zombiebedrijven’. Een betere allocatie van middelen kan er op termijn toe leiden dat de productiviteit een extra 1 procentpunt bijdraagt aan de groei.

Dit een college hogere economische macro- en bedrijfswetenschap.

Handelspolitiek

De conclusies van het IMF over het Chinese handelsbeleid komen de regering in Beijing goed uit in de discussie met de Amerikanen, die klagen over het vermeende agressieve exportbeleid van de Chinezen. De toename van de binnenlandse Chinese vraag heeft het overschot op de lopende rekening vorig jaar al met een vol procentpunt doen slinken naar 1,7% van het bbp. Dit jaar zou het verder afnemen tot 1,4%. Volgens het IMF spelen de sterk toegenomen uitgaven aan vakanties in het buitenland een belangrijke reden voor die dalingen.

Om de groei structureel sterker te maken moet China de consumptieve bestedingen verder opvoeren en de nu zeer hoge besparingen inperken. Momenteel wordt 46% van het jaarlijks bbp gespaard, meer dan het dubbele van het mondiale gemiddelde.

Interessante ontwikkelingen dus daar in China.

https://fd.nl/economie-politiek/1214208/imf-meer-groei-in-china-leidt-tot-meer-risico