Jeroen Dijsselbloem, de EUROCRISIS

‘Na vijf jaar aanhoudende crisis hebben we vijf jaar van herstel gezien, met vallen en opstaan. En nu, tien jaar later, is de eurozone weer een van de motoren van de wereldeconomie. De economische groei ligt boven ieders verwachtingen en de werkloosheid daalt scherp. Maar de onvrede onder onze bevolking, die de gevolgen van de crisis heeft gevoeld, is nog lang niet weg. En het werk is dus nog niet gedaan.’

[uit: Woord vooraf, Jeroen Dijsselbloem, De EUROCRISIS, HET VERHAAL VAN BINNENUIT. Prometheus Amsterdam 2018]

]