Tags

Versoepeling NOW-controle lost lang niet alle problemen op (Joris Polman, Accountancy/fd, 9 sept. 21)

In het kort:

  • De controle van loonkostensubsidie NOW blijft ook na versoepeling van de regels een heet hangijzer.
  • Accountants zeggen dat het controleprotocol is verbeterd, maar nog steeds niet overal een antwoord op geeft.
  • Betrokken bedrijven lopen nu nog steeds het risico dat ze de staatssteun moeten terugbetalen.

Ondanks soepelere regels kan loonsubsidieregeling NOW voor sommige bedrijven nog steeds op een strop uitdraaien. Dinsdag maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekend dat de NOW-controle na kritische geluiden uit de accountancy is versimpeld. Accountants spreken inderdaad van een verbetering, maar ze kunnen nog steeds niet in alle gevallen beoordelen of de subsidie rechtmatig was. En dan moeten betrokken bedrijven toch alsnog terugbetalen, waarschuwen ze.

SZW en de beroepsorganisatie van accountants NBA hebben sinds dinsdag afgesproken dat bedrijven en accountants meer respijt krijgen bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie. Er is onder meer een vereenvoudigd controleprotocol afgesproken, nadat verschillende accountantsorganisaties begin deze zomer waarschuwden hopeloos vast te lopen in de complexe regelgeving van de NOW. Daardoor dreigde een steuntje in de rug voor het bedrijfsleven in de coronacrisis alsnog uit te draaien op een financieel debacle, stelden grote accountantsorganisaties als PwC en Deloitte destijds in het FD.

Oproep kreeg gehoor

De eerste ronde loonsteun (NOW1) liep van maart tot en met mei 2020. In die periode vroegen bijna 140.000 bedrijven subsidie aan om de eerste lockdown te kunnen overleven zonder personeel te ontslaan. Daarmee was een bedrag van €8 mrd gemoeid. De staatssteun is als voorschot uitgekeerd: bedrijven moeten achteraf en soms met hulp van een accountant aantonen hoe hoog hun omzetverlies was om definitief in aanmerking te komen voor NOW1. Ambtenaren van het ministerie van Financiën tekenden daarbij aan dat veruit de meeste ondernemers hun omzetverlies te hoog hebben ingeschat.

Om accountants tegemoet te komen zijn de NBA en SZW ‘beter werkbare’ controlestandaarden overeengekomen. Ook krijgen accountants en bedrijven meer tijd om gezamenlijk het papierwerk op orde te maken. Verder valt op dat bedrijven op kosten kunnen besparen, omdat verschillende rondes NOW bij de controle mogen worden samengevoegd. ‘Dat helpt wel, want we krijgen onder meer extra tijd’, zegt Rob Bergmans, hoofd van de controlepraktijk van Deloitte. Agnes Koops, hoofd van de controlepraktijk van PwC, sluit zich daarbij aan. ‘We zijn blij dat onze eerdere oproep gehoor heeft gekregen bij de minister.’

Nog steeds discussie

Toch zijn de accountants niet helemaal tevreden. Bergmans: ‘Er blijft ook nu nog sprake van onuitgewerkte regelgeving. Daar hebben we dus ook nog steeds discussies over met onze klanten.’ En ook Koops blijft kritisch: ‘We hebben de opdracht gekregen om de aanvragen te beoordelen, maar we hebben niet alle middelen gekregen om goed te kunnen besluiten. Daar komt het nog steeds op neer.’

De accountants hebben er begrip voor dat de NOW-regeling niet volmaakt is. De steunregeling is in crisistijd tot stand gekomen: snelheid was toen belangrijker dan zorgvuldigheid. Maar juist daarom zou de overheid bij complexe gevallen een stapje naar voren moeten doen, vinden Bergmans en Koops. ‘Daar doen we een beroep op de overheid om meer maatwerk toe te passen. Maar daar geeft de overheid dus niet thuis. En dat is jammer’, aldus Koops.

Links of rechtsaf

Bergmans zegt dat Deloitte in een aantal situaties de overheid heeft gevraagd om een standpunt in te nemen. ‘De overheid stelt de regels op. Het zou dan logisch zijn dat de overheid in voorkomende gevallen aangeeft wanneer we linksaf of toch rechtsaf moeten. Maar dan legt de overheid het toch weer terug bij ons, onder het mom van: jullie zijn de controleurs.’ Komt daarvoor geen oplossing, waarschuwen Bergmans en Koops, dan zullen de betrokken bedrijven toch moeten terugbetalen.

*Nuttig artikel voor de komende parlementaire enquête over het gevoerde covidbeleid.

https://fd.nl/bedrijfsleven/1411985/versoepeling-now-controle-lost-lang-niet-alle-problemen-op-hii1cahHMMxp

Advertisement