Tags

De Amsterdamse socioloog Bram Lancee laat voor Nederland zien dat migranten met zeer veel interetnische contacten meer dan tweemaal zoveel kans hebben op een baan dan migranten met zeer weinig interetnische contacten. Het effect van interetnische contacten is van dezelfde orde van grootte als het verschil in arbeidsmarktkansen tussen iemand met alleen lagere school en iemand met een afgesloten havo- of vwo-opleiding. Ook in dat opzicht heeft de sterke mate van segregatie en de geringe neiging tot interetnische huwelijken onder moslims negatieve gevolgen voor de kansen op de arbeidsmarkt.

Onderzochte feiten!

https://www.trouw.nl/s/s~a69b2561?m_i=mIETPucOvW8nh9H64qxnmGHJc3yP58XbGRy3T9sFyOykiKz4kp6uQwRn_9rmvHwBdLNsvSHs0EiDcesoBtLzoroe3jOBTQ7Vm7&utm_source=TR&utm_medium=email&utm_campaign=20190303|daily&utm_content=De%20achterblijvende%20integratie%20van%20moslimmigranten,%20is%20dat%20discriminatie%20of%20cultuur?&utm_term=82217&ctm_ctid=33e7154e17385847f6e2dc68f7b02954