Tags

In grondwater op het terrein van staalfabrikant Tata Steel is onlangs de giftige en kankerverwekkende stof Chroom 6 aangetroffen. De stof zit op 5 meter diepte in de grond. Dat heeft toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vrijdag bekendgemaakt.

De toezichthouder heeft Tata Steel opdracht gegeven om zo snel mogelijk te onderzoeken waar deze stof vandaan komt en hoe groot de verontreiniging is. Volgens de GGD is er op dit moment geen gezondheidsrisico omdat het de stof onder de grond zit en er geen drinkwater gewonnen wordt. Daardoor is er nu van blootstelling aan Chroom 6 geen sprake.

De toezichthouder wil dat Tata Steel nu onderzoekt wat de effecten en risico’s op ‘ecologisch gebied’ zijn en kan uitsluiten dat de giftige, kankerverwekkende stof zich toch via het grondwater heeft verspreid naar andere gebieden.

Staalfabrikant Tata Steel ligt al jaren onder vuur vanwege de vervuiling en de gezondheidsproblemen die het bedrijf voor de omgeving oplevert. De omwonenden houden elke vervuiling en elk incident daarom nauwlettend in de gaten. Zo heeft de stichting Frisse Wind, opgericht door bezorgde omwonenden uit de regio Kennemerland, enkele maanden geleden een webcam geplaatst die het terrein van de staalfabrikant permanent filmt.

Op die beelden was afgelopen weekend een enorme rookontwikkeling te zien bij de zogeheten Kooksfabriek 2. Kort daarna liet Tata Steel via een tweet weten dat er inderdaad ‘een kleine brand’ had plaatsgevonden en er ‘korte tijd’ sprake was van rookontwikkeling. De wolken trokken over de omgeving. Volgens Sanne Walvisch van de stichting Frisse Wind was de rookontwikkeling enorm. ‘We hebben sinds 15 maart dit jaar met onze webcam 425 incidenten vastgesteld en dit was wel een van de grootste. En het was ook de eerste keer dat Tata zelf melding maakt, achteraf, van de brand.’

Te summier

Een woordvoerder van de Omgevingsdienst zegt dat ze de brand onderzoeken, nadat Tata een ‘summiere melding’ had gedaan. ‘We gaan ze in ieder geval ook een waarschuwingsbrief sturen dat het meldgedrag moet verbeteren, het is nu te summier.’ Tata Steel zegt dat de kleine brand en bijbehorende rookwolk uit roet bestond en dat de fabriek niet beschadigd is.

De fabriek waar de brand uitbrak is een van de meeste vervuilende en verouderde van het Tata-complex. De Kooksfabriek 2 is omstreden omdat hij niet kan voldoen aan de strengste Europese normen. Daarom mag de fabriek meer stikstofoxide en stof uitstoten dan de nieuwste Europese normen, onthulde deze krant onlangs. De toezichthouder Omgevingsdienst gaf die ruimere normen in een geactualiseerde vergunning.

Die vernieuwde vergunning was juist bedoeld om de voorschriften die nog stamden uit 2007 te actualiseren en zo de uitstoot te verminderen. Maar omdat de fabrieken zo verouderd zijn, kan het bedrijf niet aan de nieuwste Europese normen voldoen. In dat geval staat Europa toe dat er ruimere normen gelden. De toezichthouder liet daarbij ook weten dat er ‘geen verplichting’ is voor Tata Steel om nieuwe installaties te plaatsen. ‘Evenmin is er een rechtsgrond om Tata Steel te verplichten haar installaties te moderniseren’, zo liet de toezichthouder daarbij weten. Hierdoor kan Tata Steel nog jarenlang doordraaien met sterk verouderde en vervuilende installaties.

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1612/articles/1621670/2/3