Tags

Op dag één van 2022 vrijwel overleden: het vuurwerkverbod (Commentaar nrc.nl, 4-1-22)

Jaarwisseling

Het valt niet uit te sluiten dat bij de jaarwisseling de coronaregels wel redelijk zijn nageleefd. Maar dat gold duidelijk hoorbaar niet voor het vuurwerkverbod. Er is volgens de politie „opvallend veel vuurwerk” afgestoken, in schril contrast met vorig jaar toen óók een vuurwerkverbod gold. Maar toen was het draagvlak kennelijk groter. Dit jaar was de lokroep van de (Belgische) vuurwerkhandel moeilijker te weerstaan.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Iedereen kon horen en zien dat er aan siervuurwerk meer de lucht inging dan het toegestane kinderassortiment – en de knallen leken harder dan ooit tevoren. Het zal te maken hebben gehad met coronafrustratie en regelmoeheid. De ruimte bleek er voor te zijn – de politie had vooraf de handhaving afgeschaald. Eérst brandweer en ambulance, dan de burgers en daarna de vuurwerkafstekers. Het is, gezien het gebruik van potentieel dodelijke vuurwerkbommen bij rellen, niet onbegrijpelijk. Maar zo’n instructie ondergraaft natuurlijk direct de effectiviteit van een verbod.

De Leidse burgemeester Lenferink toonde zich geschrokken – hij zei dat het verbod „niet werkt” en dat het volgend jaar „anders moet”. Daarmee vertolkte hij wat velen op de morning after hebben vastgesteld. De vuurwerkbeperking die aan een voorzichtige maatschappelijk gewenning was begonnen, is weer terug bij af. Goed, niet bij iedereen. Er waren straten die wel stil bleven, er was minder feest en felicitatiedrang op straat, de horeca was gehoorzaam dicht. Maar voor het overige knalde Nederland zich een nieuw jaar in, werd er ritueel brand gesticht en deden vandalen wat ze plegen te doen, hersenloos vernielen.

Het nieuwe jaar wordt daarmee meteen het jaar van de waarheid voor het vuurwerkbeleid. De jaarwisseling was er één van ‘laat maar gaan’. Het aloude Nederlandse gedogen voltrekt zich dan automatisch. ‘Gegroeide situaties’ die te moeilijk zijn om nog tegen op te treden, waar de burger niet echt last van heeft dan wel gewoon aan meedoet. Gedrag dat wel lastig is, schadelijk of onjuist, maar makkelijk wegvalt tegen groter leed. De gedooglijst is best lang: wietteelt, XTC, eindejaarsvuren, geen licht op de fiets, zwart werken, milieuovertredingen etc.

Lees ook:Gezellig vuurwerk halen in België

Zo’n jaarwisseling vraagt dus om evaluatie. De handhavers vonden deze jaarwisseling alvast druk, maar niet onhanteerbaar, dankzij stevige politie-inzet. Agenten kregen glas en zwaar vuurwerk naar zich toegegooid, wat tot vier gewonden leidde. Bij de burgers waren veel brandwonden, maar het oogletsel viel dan weer mee. Geknutsel met een ‘klaphamer’ kostte een twaalfjarig kind het leven. Oud en Nieuw blijft een bizarre avond met een zwart randje.

Behalve controle tevoren op illegaal vuurwerk was er dit jaar nauwelijks bestuurlijke aandacht voor het kwetsbare vuurwerkverbod. Iedere bestuurder weet dat een nieuw verbod zónder handhaving snel verdampt – de koers naar vuurwerkvrije zones, beperkter toegestane assortimenten, meer aandacht voor veiligheid, milieu en dierenwelzijn liep stevige schade op.

Volgend jaar ‘moet het anders’ zei Lenferink – en gelijk heeft hij. Om de particulier blijvend van het vuurwerk af te helpen moet het bestuur wel wakker blijven. Dat betekent consequente voorlichting natuurlijk, een publiek debat, een langetermijnstrategie met een afbouwperiode, perspectief en alternatieven. Misschien een voorlopig wat royaler toegestaan vuurwerkpakket? En óók handhaving. Al was het maar om te laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor een veiliger en schoner oudejaarsfeest.

*Zeer terechte aanmaningen van deze krant. Er moet een nieuwe strategie geregeld gaan worden, waarbij iedere verantwoordelijke instantie een inbreng moet hebben. Het schadebedrag is te groot geworden en  dat wordt natuurlijk weer verhaald op de particuliere verzekeringspremies. De gek voor woorden.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/04/op-dag-een-van-2022-vrijwel-overleden-het-vuurwerkverbod-a4075520#/handelsblad/2022/01/04/#116

Advertisement