Tags

[28] Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van SOLK zijn:

* Het ervaren van langdurige stress en pijn

* Genetische aanleg voor stressgevoeligheid

* Als jong kind een pijnlijke ziekte hebben ervaren

* Weinig of geen sociale steun ervaren

* (Seksueel) geweld, verlies, verzwaarlozing, onveiligheid, trauma

[29] Het lichaam staat altijd in verbinding met de binnenwereld, waar gedachten en emoties worden gecreëerd. Vanuit het stoffelijke domein van gevoelens, denken en het ervaren van emoties, is er contract en uitwisseling met het stoffelijke, het lichaam. Om effectief om te gaan met SOLK, is daarom meer nodig dan een strikt biomedische behandelprotocol. SOLK vragen om een holistische behandeling, met aandacht voor de lichamelijke klachten, maar ook voor emotie, sociale interacties en zingeving. Een belangrijk onderdeel van zo’n holistische benadering is echt luisteren en de cliënt de ruimte geven om zijn of haar eigen verhaal te vertellen, zodat er ruimte ontstaan voor wat bewust wil worden over de oorzaak van de klachten.

Er is grote behoefte aan artsen en hulpverleners die zo’n holistische benadering aanbieden. Er zijn extreem veel mensen zoekende. Veel van de gezinnen die bij mij komen, hebben dan al een zoektocht van vijf tot tien jaar achter de rug.

Holistische benadering van stress

Stressvolle gebeurtenissen in de eerste acht levensjaren hebben een grote impact op het ervaren van chronische stressklachten op volwassen leeftijd. Vrijwel iedereen heeft daarmee te maken gehad, in meer of mindere mate. Dat betekent niet dat we allemaal slachtoffer of patiënt zijn en slechte ouders hebben of hadden. Helemaal niet. Het gaat om bewust worden en leren herkennen en erkennen van je gedrag, je aangeleerde denkpatronen, je overtuigingen, je onvervulde verwachtingen en het beeld dat je hebt van jezelf en je oude pijn. Wanneer een reactie op een situatie veel heftiger is dan past bij het moment, dan weet je dat er in jou een overlevingsmechanisme is geactiveerd en dat je feitelijk reageert op stress van vroeger. Het vaak gebruiken van de woorden ‘altijd’ en ‘nooit’ wijst ook in die richting.

Wanneer je chronische stress ervaart, is het hervinden van rust van het grootste belang. Dat betekent niet dat je je hele leven moet zoeken naar iemand die je gaat genezen, die een toverpil voorschrijft of die alsnog je onvervulde kinderbehoefte gaat vervullen. Het proces van genezen is een proces vaan bewust contact maken met je eigen binnenwereld. In plaats van je te identificeren met je gevoel bij een ervaring, leer je om er enige afstand van te nemen. Gedachten als ‘ik ben verdrietig’, ‘ik ben ziek’, ‘ik heb last van een trauma’, laat je zoveel mogelijk los. In plaats daarvan ben je aanwezig bij wat er is, en creëer je enige afstand tot je emoties erover, bijvoorbeeld door ze te benoemen: ‘Er is angst.’ Met jezelf praten is een belangrijk onderdeel van de medische behandeling. ‘Selftalk’ heet dat.

Advertisement