Tags

Stelling: De onvermijdelijke zelfmoordaanslagen van IS op het vliegveld van Kabul (en directe omgeving als de lobby van het nabijgelegen hotel) worden door de Amerikanen ingezet om een ‘Pearl Harbour’-scenario in te zetten: er is een drama nodig om een fundamentele beleidswijziging in te zetten. Die wijziging houdt in dat het beleid tot heden gebaseerd was op een sterke troepen aanwezigheid om effectief te kunnen opereren. Maar dat is oud-denken en daarom moest Joe Biden daarvan af zien te komen. Want het gaat vandaag de dag erom buiten de traditionele slagvelden van land, zee, lucht en ruimte te opereren.

Het zal proberen cyberaanvallen te vinden en, indien nodig, te neutraliseren en de militaire computernetwerken te verdedigen. En aangezien de VS inmiddels ervaring hebben opgedaan met het opsporen van de hoofdprijzen van de vorm van droneaanvallen op IS- en Talibanstrijders, want dat wordt onderdeel van de nieuwe cyberoorlogen, die nu nog in ontwikkeling zijn. We hebben afgelopen dagen al geschreven dat troepenverplaatsingen vandaag de dag geen zin hebben, want allemaal trage handelingen en binnen de moderne oorlogsvoering geen opgeld (kunnen) doen.

Het wordt ook duidelijk er nooit meer militaire interventies mogelijk zijn, want allemaal symptomen van oud-denken. Er zal op internationaal vlak dus een compleet andere manier van denken moeten worden ontwikkeld om de bestaande beleidsstructuren wereldwijd ‘te actualiseren en herstructureren’. En dat terwijl die nieuwe cyberoorlogen nog in ontwikkelingsfasen bevinden en niemand nog een idee heeft hoe ‘dat’ allemaal gaat werken.

Ondertussen bereiden alle grote mogendheden zich voor op die nieuwe situatie, waar natuurlijk voornamelijk programmeurs mee bezig zijn. Dat houdt in dat, zolang de nieuwe organisatiestructuur nog niet is uitgekristalliseerd, dat betekent in de huidige ‘tussenfase’ dat alle terroristische organisaties voorlopig niet meer met militaire interventies (vanuit de VN) kunnen worden aangepakt, want die zijn toch allemaal zinloos gebleken.

Zolang we te maken hebben en blijven krijgen met ethiekloze (vanuit westerse perspectief) tegenstanders, dat in die gevallen of omstandigheden er met drones gewerkt kan worden omdat het westen anders het risico loopt dat het ten ondergaat aan deze terreuracties. Inmiddels blijkt uit de afgelopen jaren dat de westerse inlichtingen diensten voldoende grip hebben gekregen op terreuraanvallen, zodat ze onderschept kunnen worden. Echt veel zorgen op plaatselijke terreur kunnen dus verhinderd worden door veiligheidsdiensten.

A deze inleidende opmerkingen volgt hieronder Van Wijks analyse met nog enkele toegevoegde kanttekeningen onzerzijds.

Voor China is Bidens besluit slecht nieuws (Rob de Wijk, Opinie/Trouw, 27-8-21)

Op Trumpiaanse wijze verdedigde president Biden zijn besluit om zijn troepen uit Afghanistan terug te trekken. De doelstellingen zijn bereikt, Afghanistan is geen vrijplaats meer voor terroristen. Twintig jaar geleden was dat een prima argument om na het verdrijven van de Taliban en Al Qaida naar huis te gaan. Voor mijn part was het argument gebruikt toen in 2011 Osama bin Laden, de leider van Al Qaida, werd gedood. Maar anno 2021 slaat het nergens op. Dat geldt ook voor het argument dat nationbuilding nooit het doel is geweest. De Amerikanen hebben daar honderden miljarden aan gespendeerd.

*Hier gaat Van Wijk te snel: het is natuurlijk niet waar dat ‘Afghanistan geen vrijplaats meer is voor terroristen’ want zij hebben het vertrek van de Amerikanen aangegrepen om hun aanwezigheid te bewijzen en die positie zullen zij niet meer prijsgeven, tenzij de contraterreur effectief genoeg wordt. De terugtrekking is te onvoorbereid en dus chaotisch verlopen zodat daarin een fundamentele strategische denkfout is gemaakt. Maar verder moet er niet gezeurd worden over als dan niet ‘nation buildings-motieven’ want dat zijn nu bijzaken. Iedere politicus past zijn terminologie en verwoording van boodschappen aan aan de omstandigheden, niet waar?

De opbouw van een land dat in 2001 een functionerende staat, onderwijssysteem, leger en politie ontbeerde, was zelfs de belangrijkste reden voor de Europese bondgenoten om Amerika te steunen. Want meisjes moesten naar school.

*Allemaal symptomen van oud-denken.

Ook voor Biden is het America First. Zijn voorganger zegde van de ene op de andere dag de steun aan de Irakese Koerden op en wilde van de Navo af. Biden zegt de Navo te steunen, maar besluit eenzijdig over de terugtrekking en laat zijn Afghaanse en Europese bondgenoten stikken. Op 31 augustus, komende dinsdag, is Amerika weg, ook al zijn de Europeanen dan nog aan het evacueren. Dat schoot veel Europese leiders terecht in het verkeerde keelgat.

*Onder de huidige overhaaste omstandigheden was dit onvermijdelijk en laat de Europese bondgenoten zich vooral ook bewust zijn dat de roep om een grotere financiële bijdrage nooit weerklank hebben gevonden. Eigen schuld dikke bult.

Ik heb met Biden nooit geloofd in de opbouw van Afghanistan. Als puntje bij paaltje komt, hebben wij Westerlingen daar het geduld niet voor en zijn we niet bereid daarvoor de noodzakelijke offers in geld en mensenlevens te brengen. Maar als je vindt dat je weg moet, doe het ordentelijk en kom met de werkelijke reden.

Die heeft Biden gek genoeg wel gegeven. Het viel alleen niet op. De president wil geld en aandacht aan de echte strijd kunnen spenderen, namelijk de competitie met China en Rusland. Hij wil af van de wars of choice, de niet direct noodzakelijke oorlogen, die de Amerikaanse belangen niet dienen. Daarom wil Biden alleen zogeheten wars of necessity voeren. Dat is goed voor de middenklasse. Die profiteert niet van Afghanistan, maar wel van een harde aanpak van China waardoor banen naar Amerika terugkomen en het handelstekort slinkt.

*Ook hier een halfbakken argumentatie: het gaat indirect om ‘wars of necessity’ maar dan op cyberargumenten en niét omdat het goed is voor de middenklasse.  

Bidens Chinese en Russische collega’s, Poetin en Xi, waren er als de kippen bij om duidelijk te maken dat door de chaotische terugtrekking de doodsklok voor de Amerikaanse hegemonie had geslagen. Maar dat is retoriek, want Bidens besluit is voor hen slecht nieuws. Een extremistisch Afghanistan is een groter gevaar voor hen dan voor Amerika. Afghanistan grenst aan China en kan de Russische invloedssfeer besmetten. Nu de Amerikanen in Afghanistan niet langer het vuile werk willen opknappen, wordt het hun probleem.

*De opmerking dat ‘de doodsklok voor de Amerikaanse hegemonie had geslagen’ is niets anders dan wishfull thinking aangezien dat op dit moment niet anders dan wensdenken is. Akkoord, het is hun beleid om tot wereldhegemonie te komen, maar ze zijn er nog (lang) niet. De interne strubbelingen die de Russische en Chinese leiders ‘binnenshuis’ (binnen hun landsgrenzen) hebben zijn eerder dodelijk voor die zijde van de medaille, dan omgekeerd voor het westen.

Bovendien weten ze dat Biden zijn aandacht nu op hen kan concentreren.

De vraag is echter of bondgenoten, inclusief de Europeanen, staan te trappelen om zich onder Amerikaanse leiding in een nieuw avontuur te storten. Ik denk van niet.

*We hebben al aangegeven dat daar geen sprake meer zal zijn. Overbodige opmerking van Van Wijk dus. Hij zit ook nog gevangen in het oude-denken.

Het echec van Afghanistan zal er vooral toe leiden dat Europeanen Amerika steeds minder als hun leider zien, maar economisch en militair hun eigen koers willen gaan varen. Ik was daarom niet verbaasd dat EU-buitenlandcoördinator Borrell met een nieuw plan voor een Europees leger kwam.

*Is Borrell zich bewust van de toekomstige cyberoorlogsinspanningen?

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1339/articles/1434424/19/2

Advertisement