Tags

Juridische storm in een glas water (Laura Burgers, Opinie & Debat/de Volkskrant, 18-10-18)

urgenda vs. de staat | Critici van het ‘Urgenda-vonnis’ zien de privaatrechtelijke dimensie van de zaak over het hoofd.

Consternatie onder rechtsgeleerden. Het hof in Den Haag oordeelde vorige week dat de Nederlandse staat zijn klimaatdoel moet aanpassen naar minimaal 25 procent broeikasgassenreductie in 2020 ten opzichte van 1990. Hiermee zou het hof beleid maken en dus politiek hebben bedreven. Deze kritiek is echter aanvechtbaar. Mogelijk is dit te verklaren vanuit het rechtsgebied waarin de bezorgde juristen opereren.

Dit betoog, waarin de ‘aanvechtbaarheid’ duidelijk en overtuigend  ook weer van een promovenda/(-dus) over de democratische legitimiteit van klimaatrechtszaken aan de UvA, heeft het beste, want meest complete juridische betoog over klimaat en inpassing in de Grondwet geschreven, waarvoor dus hulde. Het overtreft alle overige recente betogen in onze dagbladen. Dit artikel is dus verplichte leesvoer voor alle geïnteresseerden.

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/467/articles/794811/24/1