Tags

Het echte klimaatactivisme zal van de banken moeten komen (Onno Dwars, Opinie/fd, 14 nov. 22)

Vanuit berekenende en economische beweegredenen zullen banken een hoofdrol gaan innemen in de klimaattransitie, schrijft Onno Dwars.

Het is tekenend dat Rabobank deze week een bijeenkomst organiseert onder de veelzeggende naam COOP27: Co-operative Banks Local Action for Clients’ Adaptation to Climate Change.

‘Geld moet rollen, jij mag zeggen welke kant op’ was een slogan van Triodos, één van de groenste banken van de wereld. Niets is minder waar. Het financiële systeem bepaalt vooral welke kant op. Al onze grote investeringen in de wereld, dus ook die van ons vastgoed, worden niet alleen bepaald door onze planologen, ingenieurs en inwoners, maar juist ook door de bancaire sector en zijn risicomanagers.

Stijging zeespiegel

Deze risicomanagers zullen vaker risico-opslagen gaan incalculeren voor locaties die meer klimaatrisico’s hebben. Ze zullen daarbij in uiterste gevallen geen financiering meer verschaffen. In Nederland is de stijging van de zeespiegel zo’n enorm klimaatrisico, in Italië de droogte en in Frankrijk de vele bosbranden. Elke locatie krijgt een eigen risicoprofiel, de een hoger dan de ander. Bij verstrekking van financiering speelt dat nu nog een kleine rol, maar dat gaat op korte termijn drastisch veranderen.

Het is tekenend dat Rabobank en de European Association of Co-operative Banks (EACB) deze week een bijeenkomst organiseren onder de veelzeggende naam COOP27: Co-operative Banks Local Action for Clients’ Adaptation to Climate Change.

‘Duurzaamheid is de fase voorbij dat het los staat van onze economie’

Risicoprofielen in vastgoed zijn niet nieuw, maar de risico’s werden de afgelopen jaren steeds groter en zijn meer dan ooit klimaatgerelateerd. Dat werd dit jaar extra duidelijk. Door de hoge energielasten zal voor woningen met een slecht energielabel op korte termijn minder hypotheekruimte worden geboden of hogere rentes gaan gelden. De kans dat een bewoner (hypotheekhouder) zijn hypotheek niet kan betalen neemt immers bij een slecht label toe en dat is voor de bank of andere hypotheekverstrekker een extra risico. Klimaatgerelateerde risicoprofielen zullen daarom steeds meer de waarde en financierbaarheid van vastgoed gaan bepalen.

Banken zullen zo de drijvende kracht worden achter de verduurzaming van bestaand vastgoed: een grote wereldwijde klimaatbeweging met directe invloed door middel van geld. Banken zullen acteren als klimaatactivisten en hun stempel drukken op het oplossen van grote klimaatproblemen zoals droogte, bosbranden, stijgende zeespiegel en zaken als hoge energierekeningen. Zij doen dit niet vanuit filantropie of een diepgeworteld streven naar een duurzame en betere wereld, maar ‘berekenend’ en vanuit economische logica. Duurzaamheid is immers de fase voorbij dat het los staat van onze economie.

Dammen in zee

Gaan we in de toekomst vastgoed afschrijven in plaats van aflossen? Gaan banken met een eigen deltaplan komen om hun onderpand te beschermen tegen bosbranden, zeespiegelstijging en droogte? Gaan banken teams in het leven roepen die overheden moeten overtuigen van grote klimaatadaptieprojecten? Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een Northern European Enclosure Dam (NEED) van 476 kilometer, aan te leggen tussen Schotland en Noorwegen. Of een dam van 161 kilometer tussen de westpunt van Frankrijk en de zuidwestelijke kust van het Verenigd Koninkrijk.

Nederland heeft een plan B nodig, de B van ‘bank’. Zonder een duidelijk perspectief en de hulp daarbij van de banken staat het water ons snel aan de lippen. U bent alvast gewaarschuwd.

[Onno Dwars is ceo van Ballast Nedam Development.]

https://fd.nl/opinie/1457644/het-echte-klimaatactivisme-zal-van-de-banken-moeten-komen-jnk2ca7QfKmt

Advertisement