Tags

,

‘Hij [De Belgische Raad van State] vertrok toen van de vaststelling dat in een samenleving de meest uiteenlopende belangen met elkaar in conflict komen, en dat in een democratie de oplossing van dergelijke conflicten niet bestaat in het brutaal en ongenuanceerd plaatsen van het ene belang boven het andere, maar in een eerlijke, open en respectvolle dialoog.’

[Bron: Paul Lemmens, Preadvies: Vrijheid van meningsuiting. Een grondrecht ingebed in plichten en verantwoordelijkheden. Buitengewoon hoogleraar K.U. Leuven. Kluwer Deventer, 2005; 25]

Van ‘algemeen belang’ is pas sprake als het privédomein wordt overstegen.’ [Aldaar, p.26]

Advertisement