[Esther Lammers, Vandaag/Trouw, 30-9-22]

Geen fractie vindt het acceptabel als Kamerleden dreigende taal naar elkaar uiten. Maar over de vraag wat precies bedreigend is, verschillen de meningen.

Terwijl buiten de vergaderzaal het gesprek van de dag gaat over het hoog opgelopen conflict tussen de huidige en de vorige Kamervoorzitter, spreekt de Kamer intern weer eens over betere omgangsvormen. Dat een Kamerlid via een lek naar de krant anoniem wordt aangevallen, stoort SP’er Renske Leijten enorm. Vooral omdat Kamervoorzitter Vera Bergkamp duidelijk maakt dat het omgangsvormendebat hierover vandaag niet gaat. “De voorzitter hoort nu op te staan en te zeggen: ik bescherm het gezicht van de Kamer en dat zijn wij allemaal; daarmee bescherm ik ook onze normen en waarden.”

Maar in de vergaderzaal gaat het vooral over alle beledigingen die politici elkaar over en weer naar het hoofd slingeren. Een grote Kamermeerderheid vindt het prima dat op voorstel van de ChristenUnie en D66 in het Reglement van Orde expliciet komt te staan dat een persoon niet bedreigd mag worden. De Kamerleden trekken vervolgens nog drie uur uit om elkaar de maat te nemen en te discussiëren wat eigenlijk valt onder bedreigen.

Was er bijvoorbeeld sprake van een dreigement toen FvD-parlementariër Pepijn van Houwelingen tijdens een coronadebat vorig jaar tegen D66’er Sjoerd Sjoerdsma zei: “Er komen tribunalen, uw tijd komt nog wel”. Jazeker, vindt D66-Kamerlid Joost Sneller. Zijn collega Sjoerdsma ontving direct na deze woorden doodsbedreigingen. Sneller was bij de rechtszaak toen deze mensen hiervoor werden veroordeeld. “We moeten stoppen met het verder opstoken van dit dreigende klimaat”, stelt hij.

Sneller wil weleens van Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren weten of die enige verantwoordelijkheid voelt voor het effect van zijn woorden. Nee, dat voelt Van Meijeren niet. Hij ziet ook geen relatie tussen zijn woorden en daden elders. “Als er daadwerkelijk buiten dit parlement bedreigingen of geweldsplegingen plaatsvinden, dan is dat altijd te betreuren. Maar don’t shoot the messenger.”

Ingrijpen kan al

Ook SGP’er Kees van der Staaij vindt de gewraakte uitspraak over tribunalen niet per se een dreigement. “Het had meer het karakter van een mislukte profetie.” De SGP’er vindt dat de Kamer moet oppassen voor een ‘gevaarlijke’ subjectivering van het woord bedreiging.

De coalitie, aangevuld met GroenLinks en de PvdA, steunt het voorstel wel omdat de Kamer moet laten zien dat ze netjes en inhoudelijk met elkaar kan debatteren. SP en PVV noemen het ‘hoog symbolisch’, want de voorzitter en de Kamer kunnen nu al ingrijpen als iemand zich dreigend uitlaat.

De initiatiefnemers moeten van de Kamer nog wel uitleggen waarom ze niet aansluiten bij wat het Wetboek van Strafrecht over bedreigingen zegt. CU en D66 willen niet alleen een letterlijk uitgesproken dreigement aanpakken, zowel in als buiten de vergaderzaal. De Kamervoorzitter moet ook kunnen ingrijpen als een ‘gevoel’ van dreiging wordt opgeroepen. Daar hebben PVV, SP en SGP grote moeite mee. Volgens PVV’er Gidi Markuszower wordt hiermee het vrije woord veel te veel beperkt, en dat woord is ‘voor de PVV heilig’.

*Dat de initiatiefnemers de Kamer nog wel moeten van uitleggen waarom ze niet aansluiten bij wat het Wetboek van Strafrecht over bedreigingen zegt, moet nog worden afgewacht maar die conclusie lijkt al op voorhand dubieus en dus onbegrijpelijk, aangezien de huidige normloze samenleving duidelijkheid en ook stelligheid behoeft. Deze generatie parlementariërs heeft geen greintje filosofisch vermogen en inzicht.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1676/articles/1670487/4/1

Advertisement