Tags

Stelling in de vorm van een vervolg van deze kop: … moet worden opgetreden om ‘juist’ om te gaan met drogredenen aan de ene kant en  inmiddels vastgelegde verplichtingen als de Klimaatwet en dus dogmatisch vast te houden aan het vermeende eigen gelijk, dat leidt tot tijdverspilling in debatten.  tegen te gaan enerzijds en fotoshopping? Om met dit laatste te beginnen!

Ministers overwegen stappen tegen FVD-Kamerlid om nazi-tweet @RTL Nieuws @msn @rtl

RTL Nieuws, 25-9-22

De ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) beraden zich op stappen tegen FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen omdat die op Twitter een gefotoshopte afbeelding van hen heeft geplaatst met een nazivlag. Zij noemen het ‘stuitend’ en ‘een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici’.

*Inderdaad een nieuw dieptepunt, en het is symbolisch hoezeer jonge Kamerleden de weg zijn kwijtgeraakt – of al waren – op basis van hun overtuiging dat ‘alles moet kunnen worden gezegd’. Dat is dus foutief denken, omdat ‘meningsvorming en -uitlatingen – in ons land ooit ontstaan is en dus bedoeld waren vanuit protest tegen de ‘absolutistische’ – in de staatsrechtliteratuur: ‘verlichte despoten’ – koningschappen van Willem II en III. Die achtergrond van menings- en gewetensvrijheid is dus de oorzaak dat het vandaag de dag verkeerd wordt toegepast en dat het louter alleen te doen is om ‘constructieve’ meningen en uitlatingen – omdat je zonder constructief en ethisch besef je doelen niet zult bereiken -, die volkomen afwezig zijn en dus oorzaak van de politieke chaos op dit moment.

Kuipers en Van Gennip zetten afgelopen week zelf een foto online waarop zij een vlag hijsen met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties op het gebouw dat hun ministeries delen. In zijn tweet zette Van Houwelingen daarnaast een foto waarin dat doek is vervangen door een nazivlag. “De façade en de werkelijkheid”, was de begeleidende tekst.

Het bericht op Twitter is intussen verwijderd. Van Houwelingen heeft het vervangen door een plaatje waarin de communistische vlag is gemonteerd.

‘Woest makend’

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte liet vanavond op Twitter weten het ‘woest makend’ te vinden dat Van Houwelingen ‘de veiligheid van ministers zo in gevaar brengt’. “En het is al even wanstaltig dat daarvoor een nazivlag wordt gebruikt”, schrijft hij.

Paternotte dient een klacht in bij het College van onderzoek integriteit, dat toezicht houdt op het gedrag van Kamerleden. “In de regels voor Tweede Kamerleden staat dat een Kamerlid geen gedrag vertoont dat ‘het gezag of de waardigheid van de Kamer in ernstige mate’ schaadt”, meldt Paternotte in een korte verklaring. “Deze actie doet precies dat wel, ernstige schade toebrengen aan ons ambt.”

Tweede keer deze week

Het is de tweede keer deze week dat het kabinet actief de uitingen van Forum voor Democratie tegengaat. Deze week besloot het kabinet weg te lopen bij de inbreng van Thierry Baudet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/ministers-overwegen-stappen-tegen-fvd-kamerlid-om-nazi-tweet/ar-AA12efmm

Toerisme kan best zonder luchtvaart (Eke Eijgelaar, Harald Buijtendijk, en Martijn Duineveld, Opinie/nrc.nl, 26-9-22)

Toerismetop De CO2-uitstoot van vakanties blijft stijgen. De overheid moet de sector stimuleren om klimaatvriendelijkere vakanties te ontwikkelen, schrijven drie onderzoekers.

[Harald Buijtendijk en Eke Eijgelaar zijn toerismeonderzoekers verbonden aan Breda University of Applied Sciences. Martijn Duineveld is dat bij Wageningen University & Research.]

Volgens de Klimaatwet moet Nederland een CO2-uitstootreductie realiseren van 49 procent in 2030 en 95 procent in 2050 (ten opzichte van 1990). Dat betekent dat er de komende acht jaar gemiddeld jaarlijks minstens 8,5 procent minder uitstoot moet zijn. Het kabinet is nog ambitieuzer: 60 procent uitstootreductie in 2030 en 100 procent in 2050. Waar veel sectoren vóór totstandkoming van de Klimaatwet al een daling hadden ingezet, steeg de uitstoot van onze binnen- en buitenlandse vakanties de afgelopen twee decennia (tot 2019) juist met 25 procent.

Die groei wordt bijna volledig veroorzaakt door luchtvaartafhankelijk toerisme. Voor een kwart van al onze vakanties nemen we het vliegtuig en die veroorzaken bijna twee derde van onze vakantie-uitstoot. Andersom komt bijna 40 procent van alle uitstoot door vakanties in Nederland van een paar procent overzeese bezoekers die met het vliegtuig naar ons land komen.

De oplossing is dus duidelijk. Om te voldoen aan de Klimaatwet moet toerisme snel van zijn luchtvaartafhankelijkheid af. Dit vereist regie vanuit de Rijksoverheid.

De luchtvaart gaat namelijk niet uit zichzelf aan deze wet voldoen, na decennialang beleid van pappen en nathouden. Daardoor is een sectorkliek gecreëerd, gedomineerd door Schiphol en grootgebruiker KLM, die voortdurend uitzonderingsposities opeist en zichzelf boven de wet plaatst. Woningnood? Schiphol plant zonder milieuvergunning doodleuk een nieuwe terminal. Verduurzamen? Alleen als vliegen spotgoedkoop blijft en elke vorm van belasting in controversiële technofixes wordt gestopt. Als het gaat om klimaatactie verkeert de Nederlandse luchtvaart in een parallel universum.

Zaak dus voor de toerismebranch, die deze maandag bijeenkomt op de Nationale Toerisme Top in Almere, om nu afstand te nemen van de luchtvaart. Dat zal niet makkelijk zijn. De overheid heeft vaak de neiging door een economische bril naar de problematiek te kijken en vervalt te snel en te vaak in sectorbelangenbehartiging ten koste van het publieke belang.

Marketing

Het huidige inkomend toerismebeleid is – ondanks fraaie retoriek over bestemmingsontwikkeling – nog steeds grotendeels bestemmingsmarketingbeleid ten gunste van bedrijven. Amsterdam begon in de zomer van 2021 een marketingcampagne om toeristen terug naar de stad te halen en zit inmiddels ondanks de toeristenbelasting voller dan ooit: voor een groot deel met toeristen die voor een paar tientjes naar de hoofdstad vliegen. En ook al ziet men dat nabijgelegen markten als België en Duitsland veel resistenter en groter zijn (en daarmee veel belangrijker voor Nederland), toch blijft landelijk op de langere termijn het vizier ook op verder weg gelegen en daarmee luchtvaartafhankelijke markten gericht.

Het uitgaand toerismebeleid heeft verduurzaming overgelaten aan zelfregulering door reisorganisaties: klimaatneutraliteit wordt hierbinnen slechts door een enkeling serieus genomen. De verantwoordelijkheid voor verduurzaming wordt grotendeels bij de consument gelegd; ondertussen blijft men al dan niet met behulp van ecofabels de markt volpompen met goedkope vliegvakanties.

Dé belichaming van de onwil om aan de Klimaatwet te voldoen en liever bestaande verdienmodellen in stand te houden zijn wel de tearjerkende ceo’s die bij de – laten we eerlijk zijn – nog steeds zeer milde ingrepen in de luchtvaart meteen betogen dat ‘de Nederlander’ dan niet meer op vakantie kan. Hetzelfde geldt voor het over één kam scheren van het hele palet aan mogelijkheden om vakanties klimaatvriendelijker te maken middels opmerkingen dat vakanties nu eenmaal niet duurzaam zijn.

Wij pleiten daarom voor een fundamenteel ander toerismebeleid. De overheid zou toerisme niet langer als sector moeten zien die moet worden gestimuleerd en ondersteund, maar als strategie om het vakantievliegen en de hiermee verband houdende uitstoot te beperken.

Benchmarken

Door concrete reductiedoelen te stellen als het gaat om productaanbod, bijvoorbeeld elk jaar 8,5 procent minder uitstoot voor inkomend en uitgaand toerisme, conform de Klimaatwet, kan de Rijksoverheid bedrijven stimuleren om vaart te maken met de ontwikkeling van ‘vakantieproducten’ dichter bij huis en met klimaatvriendelijkere vervoermiddelen. Op deze manier wordt benchmarken mogelijk. Ook wordt zo voorkomen dat bedrijven de verantwoordelijkheid voor uitstootreductie blijven doorschuiven naar de consument. Bedrijven die al hard werken aan nieuwe vakantieproducten zonder het vliegtuig zullen zich hierdoor gesteund voelen.

Dit is een goed moment voor dergelijk beleid want er zijn redenen voor voorzichtig optimisme. Het treinvakantie-aanbod zit in de lift en de vraag ook. Maar een ware versnelling wordt pas bereikt als de overheid deze ontwikkelingen een duwtje in de rug geeft. Door nu door te pakken komen de klimaatambities van het kabinet een stuk dichterbij.

*Volkomen terechte adviezen aan de Kamer en kabinet!

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/23/toerisme-kan-best-zonder-luchtvaart-a4142964#/krant/2022/09/26/#118

Advertisement