Stelling: Eindelijk ware woorden die aangeven hoe de vrije markt werkt: alles wordt in het werk gesteld om de bevolking ongezond te maken en dus de medische specialisten goed – ‘goud geld’ – te laten verdienen. Het is een klerezooi geworden dankzij Friedman die weer tot halve godheid is verheven. Deze ontwikkelingen binnen onze eenzijdige economie – lees: louter en alleen de economie die telt en dus winst en omzet als allesbepalende factoren en verder niets. Dat betekent dus een barbaarse samenleving.

Zoek het zelf uit (Column Esther van Fenema, vandaag/Trouw, 19-9-22)

Op Prinsjesdag 1963 sloeg een van de paarden van de Crème Calèche op hol tijdens de rijtoer naar de Ridderzaal. Het rijtuig kwam tegen een boom tot stilstand en de inzittende prinsessen kwamen met de schrik vrij.

Soms loopt het minder goed af, en moet je als arts een slechtnieuwsgesprek voeren. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je onder andere dat je het slechte nieuws vooral snel, duidelijk en begrijpelijk moet brengen.

De Nederlandse zorgkosten zijn door allerlei oorzaken op hol geslagen: de vergrijzing, te veel dure behandelopties, steeds meer managers en afvinklijstjes en vooral heel veel zieke en ongezonde mensen.

Uit het gelekte Integrale Zorgakkoord (IZA) blijkt dat het Kabinet deze tendens drastisch tot staan wil brengen. Bijvoorbeeld doordat het aandeel werkenden in de zorg, nu een zesde van de beroepsbevolking, de komende jaren niet verder mag stijgen ondanks de toenemende zorgvraag. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je zorg krijgt; je kunt ervoor in aanmerking komen.

Het akkoord verhult dit slechte nieuws met ambtelijke taal, zoals ‘verkenningen’, ‘transformatieplannen’, ‘werkprogramma’s’, ‘regiobeelden’, ‘regioplannen’, ‘procesvoorstellen’, ‘leidraden’ en ‘afwegingskaders’. Maar het veld is niet gek en beseft dondersgoed wie dan wél het slechte nieuws mag brengen en burgers mag vertellen dat ze zelf meer moeten betalen, verder moeten reizen en tevreden moeten zijn met online zorg. Zij mogen letterlijk en figuurlijk de klappen opvangen als ze de brave, premiebetalende burger nee moeten verkopen of de rekening moeten presenteren voor een niet-spoedeisend nachtelijk consult.

In het akkoord staat ook dat ‘zorgaanbieders voor 2025 met al hun reguliere patiënten over hun leefstijl gepraat moeten hebben’. Dat is belangrijk. Zoals voorzitter René Héman van de artsenfederatie KNMG stelt: “Goede zorg draagt uiteindelijk maar voor 11 procent bij aan de gezondheid van burgers. Dus als je wil dat de zorg niet overbelast raakt, dan had je al veel eerder moeten zorgen dat mensen niet ziek worden.”

Het cynische is dat dezelfde ‘volwassen burger’ van Mark Rutte tijdenlang de vrijheid kreeg om zichzelf overgewicht, suikerziekte en een infarct te consumeren. Wie daar kritisch over was, werd met de betuttel- of vrijheidskaart om de oren geslagen.

Dagblad van het Noorden kopte dit voorjaar nog: ‘Fastfoodketens McDonald’s, KFC en Burger King ontvangen miljoenen van zorgverzekeraars en miljarden aan premiegeld van pensioenfondsen.’ Die krijgen dus de vrijheid om de vervuilende industrieën geen strobreed in de weg te leggen. Logisch, want er wordt veel verdiend aan ziekmakende producten. Het wrange is dat de winsten door deze ondernemingen worden geprivatiseerd en de kosten worden gesocialiseerd. Wij als samenleving draaien onder het motto van solidariteit op voor zorgkosten die voortkomen uit ongezonde leefstijl.

Kortom, het slechte nieuws is: beste burger, zoek het zelf uit. De verzorgingsstaat is nu echt overleden. En het goede nieuws is dat we weer gezellig met elkaar soep gaan eten aan de keukentafel van de buurvrouw.

*Inspectiedienst NVWA is doet dus even slecht werk als de inspectie Milieu. Het gaat verkeerd met overheidsdiensten in dit land.

[Stevo Akkerman heeft vakantie. Psychiater en auteur Esther van Fenema vervangt hem deze week.]

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1666/articles/1663368/2/1

Advertisement