Tags

Het staatsrechtelijk/bestuurlijke adagium “hogere overheden gaan boven lagere” geldt niet/kan niet gelden bij noodsituaties, want vanuit de Groningergascrisis is duidelijk geworden dat de hogere overheid geen recht van spreken heeft, hoewel uiteindelijk de Kamer aan de minister verantwoording vraagt.

Maar praktische zaken zoals schadevergoedingen moeten binnen de regio afgehandeld worden. De “verzekeringskwestie” kan en mag geen rol op nationaal niveau spelen, mits deze verzekeringskwestie goed geregeld was, maar daarvan was dus geen sprake. Het gaat en ging in Groningen eerder om ethische noodzakelijkheden. En zeker met de 400 miljard die de Staat heeft verdiend met dat gas.

Advertisement