Tags

Stelling: “Wat is wijsheid? De pro-Mugabe activist zou zeggen: produceer zoveel als je zelf kunt eten, je hoeft echt niet de hele wereld te voeden.” Columnist Babah Tarawally heeft dus volkomen gelijk! De Nederlandse politiek kan nog – heel veel – van deze Nederlandse Afrikaan leren.

Nu wil ik nog graag een stukje grond (Column Babah Tarawally, Opinie/Trouw, 28-7-22)

Om volledig tot een land als Nederland te behoren, moet ik drie belangrijke dingen hebben bereikt: de taal spreken, een betaalde baan hebben en een stukje grond bezitten. Mij rest alleen nog het verwerven van een stukje grond. Je kunt je natuurlijk afvragen of een mens niet prima kan leven in een gehuurd appartement. Uiteraard kan dat, maar grondbezit geeft status. Een mens die met eigen grond voedsel kan produceren heeft macht. Een mooi verschil tussen mij en bijvoorbeeld een boer.

Ik was er vroeger fel op tegen dat oud-president Mugabe van Zimbabwe de witte boeren hun land onteigende. Volgens Mugabe keerde het land terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Maar veel nieuwe landeigenaren waren geen boeren, waardoor de export van landbouwproducten achteruitging. Een ramp voor de Zimbabwaanse economie.

Tijdens de Afrika Dag in het Amsterdams Tropenmuseum confronteerde ik een Zimbabwaanse pro-Mugabe activist hiermee en noemde de actie van Mugabe racistisch. De man gaf mij ten antwoord: “Wie zegt dat je land nodig hebt voor massaproductie? Dat is een westerse constructie. Land eigenen betekent vrijheid om jezelf, je familie en je omgeving te voeden, daar heb je geen export voor nodig.” Hij voegde eraan toe dat land tijd nodig heeft om te ademen en dat de kunstmest die de witte boeren continu gebruiken om hun productie te kunnen opvoeren slecht is voor de natuur. Nu de stikstofcrisis over het verminderen van stikstof en methaan in Nederland in volle gang is, begrijp ik veel beter wat deze activist bedoelde.

Anders dan in Zimbabwe hebben de Nederlandse boeren veel macht. Bij demonstraties bezetten ze gewoon de snelweg. Alleen zij kunnen dat. In oorlogstermen staat dat gelijk aan het blokkeren van belangrijke doorvoer. Zij kunnen dit omdat zij met elkaar de grootste machinerie bezitten. Daarom verbaast het me niet dat ze in staat zijn om het land, net zoals in een oorlog, volledig te bezetten en te ontregelen. De enige schakel die nog ontbreekt is dat hun Boeren Burger Beweging de grootste politieke partij van Nederland wordt. Laat dat niet gebeuren. Kijk maar eens wat ze met die ene zetel in de Tweede Kamer doen. Die zorgt nu al voor de allergrootste herrie.

Een paar weken na hun eerste protesten hangen de spandoeken nog steeds aan viaducten, lantaarnpalen en verkeerslichten met leuzen als: ‘zonder Boer geen voer’ en ‘Het land kan niet zonder boeren. Hier kan de Kick out Zwarte Piet-beweging alleen maar van dromen. Dit laat maar weer eens zien dat alle vingers wel bij één hand horen maar niet gelijk zijn. En dan de actie van het omgekeerd ophangen van de Nederlandse vlag. Dus blauw-wit-rood in plaats van rood-wit-blauw. Stel eens voor dat ‘Kick out Zwarte piet’ dit met de Nederlandse vlag zou hebben gedaan. Dat zou gelijkstaan aan landverraad.

De boeren hebben gelijk als ze zeggen dat we niet zonder hen kunnen. Die afhankelijkheidspositie maakt het dan ook moeilijk om tegen ze te zijn. Ook ik zou graag zien dat boeren kunnen blijven boeren, maar tegelijkertijd ben ik het wel met de overheid eens dat teveel stikstof en methaan slecht is voor de natuur. Het zorgt voor minder planten en diersoorten waardoor de biodiversiteit afneemt en de natuur verarmt. Wat is wijsheid? De pro-Mugabe activist zou zeggen: produceer zoveel als je zelf kunt eten, je hoeft echt niet de hele wereld te voeden.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1621/articles/1631363/19/1

Advertisement