Tags

Gisteren, de 21e was dus de langste dag van het jaar en het dagbladnieuws van deze ochtend, dat wordt beheerst door de grote trackersdemonstatie die voor vandaag gepland staat, geeft een indicatie van de nieuwe wereldorde die op het punt staat om te beginnen.

Niet de nieuwe orde waarover al jaren geschreven wordt, maar de nieuwe wereldorde, die ongepland gaat starten omdat ons bestaande bestel op instorten staat.

Geen misverstand hierover, want het zijn de hardste schreeuwers die het ongelijk aan hun kant hebben. En de oude orde heeft dat niet in de gaten, want zij besturen onze maatschappij of samenleving op de verkeerde manier. Kort en bondig uitgedrukt:

Deze wereld met zijn moderne en op sommige onderdelen zoals de digitale ontwikkelingen, komen zo hard voorbij geraasd dat de gemiddelde burger niets meer écht kan waarnemen en dat geldt dus ook voor de gemiddelde ambtenaar én de gemiddelde agri-ondernemer.

De grote fout van de bestuurlijke én ambtelijk wereld is dat zij niet in de gaten hebben dat géén thema meer individueel afgehandeld kan worden, want die afzonderlijke – en daarom individuele – thema’s bestaan niet meer. Alles staat met elkaar in verband en moet dus ook, waar knelpunten ontstaan, in samenhang mét elkaar worden opgelost.

De stikstofcrisis staat dus niet op zichzelf, maar is ook de veroorzaker van milieuproblemen en klimaatveranderingen. Alles wordt veroorzaakt door het wereldvreemde product ‘chemie’ van petrochemische industrie. Daaruit zijn  ook de pesticiden ontstaan etc. ect. Deze huidige kapitalistische en dus winst- en omzetgedreven cultuur heeft zich volledig van de natuurlijke omgeving vervreemd en daarom gaat deze beschaving ook ten onder en veel sneller dan we op dit moment (nog) vermoeden.

Omdat alle – let wel: letterlijke álle – rekenmodellen op verkeerde data zijn afgestemd, zoals ook de algoritmes in het Toeslagenschandaal door onjuiste data werden gevoed (wat alleen de desbetreffende digitale ontwerpers moeten als de énige deskundigen hebben geweten wat zij op dat terrein aan het doen waren); zij hebben dus een totale chaos geschapen waaruit we ons niet meer kunnen bevrijden, als we niet radicaal het roer gaan wenden.

Het ‘roer moet radicaal omgegooid worden’ betekent dus dat alle bestaande bestuursmodellen rechtstreeks de prullenbak in gegooid mogen én moeten worden, omdat ze een garantie zijn én vormen op mislukkende operaties. Alles moet voortaan in samenhang worden voorbereid en dus met alle deelaspecten die bij een thema passen ook in combinatie van álle betreffende aangepakt.

Om maar het hoofdthema van vandaag aan te roeren: stikstofoverlast wordt vanaf vandaag alleen nog aangepakt in samenhang met de luchtvaart, zeescheepvaart, in gehele industriële infrastructuur etc. etc. Alles wat je dagelijks in de kranten kunt lezen wordt per beleidsthema in werkgroep verband met alle deskundigen aan tafel verder uitgewerkt, maar op basis van feiten en niet op fictie of manipulatie. En we weten inmiddels ook dat alle meningen die geventileerd worden, op fictie   gebaseerd zijn, want die ‘nieuwe’ feiten kosten veel tijd om tot betrouwbare onderzoeksuitkomsten te komen zonder weer meningsverschillen tussen al die deskundologen. Dat mag niet meer gebeuren, zoals ook binnen de covidcrisis veel tegenstrijdige meningen werden rondgebazuind. Dat zou wettelijk moeten worden vermogen. En dat niet direct gaan brullen dat dat tegen de vrijheid van meningsuiting ingaat, want dat wordt vergeten dat iedere contrabewering ook wetenschappelijk getoetst en dus gecontroleerd en geverifieerd moet worden. Daarvan is nu geen sprake.

In het nieuwe model is er geen sprake meer van klassieke politieke partijen (inclusief alle nieuwelingen in de Tweede Kamer aangezien zij zich gedwongen zagen aan te sluiten bij de regels van het Kamerdebat en beraadslagingen).

Iedere Kamerfractie zal duidelijk moeten maken dat zij ‘constructief’ en dus opbouwend dienen mee te werken en daardoor kunnen meedraaien in een nieuw carrousel van politieke besluitvorming, betekent dit het afscheid van die oude politieke formaties, omdat die niet meer kunnen meedraaien in het zoekproces naar evenwichtige afwegingen van het algemeen belang, want alles draait om eigen (partij)belang. Kortom, het ‘ouderwetse’ algemeen belang is vergeten en dus een stille dood is gestorven. Maar het draait in verband met het overkoepelende karakter van de politiek wel om dat algemeen belang. Het vinden van consensus op basis van zuivere feiten, die wetenschappelijk getoetst zijn. Nergens anders om.

De koppen van de ochtendkranten van vanochtend volgen alsnog in de loop van deze dag.

Advertisement