Tags

‘EU, erken de Oekraïense hervormingen’ (Eric Brassem, vandaag/Trouw, 10-6-22)

Oorlog in Oekraïne

interview • De worsteling met corruptie is een reden om Oekraïne kandidaat-EU-lid te maken, zegt een corruptiebestrijder.

De EU-lidstaten buigen zich eind deze maand over Oekraïnes aanvraag voor het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie. Je zou denken dat Oekraïne urgentere zorgen heeft. “Natuurlijk, eerste prioriteit is militaire hulp”, beaamt Olena Halushka, “om de levens te redden van Oekraïners die vechten voor onze soevereiniteit en de Russen ons land uit te krijgen.”

Maar de komende EU-vergadering is ‘superbelangrijk’, zegt Halushka, bestuurslid van het Oekraïense Anti-Corruptie Actie Centrum. Ze bezocht deze week Nederlandse parlementariërs om ze te winnen voor haar zaak.

Toelating van Oekraïne als kandidaat “zou een krachtige boodschap zijn aan de Oekraïners in de frontlinie. Het zou betekenen: we erkennen dat jullie voor vrijheid en democratie vechten en dat Rusland jullie daarvoor straft – eerst met de inname van de Krim in 2014, toen met oorlog in de Donbas, en nu met een volledige invasie.”

Sinds die invasie is Halushka’s organisatie met andere maatschappelijke organisaties uitgeweken naar Warschau. Ruim tweehonderd Oekraïense organisaties stelden een open brief op, waarin ze pleiten voor Oekraïne’s EU-kandidatuur.

Dat zou ook een signaal aan de Russische president Poetin zijn, zegt Halushka: “Waarom is hij uit op onze vernietiging? Omdat we ons naar het Westen durven te keren. Omdat we bouwen aan onze democratie, en zijn autocratische en kleptocratische regime niet willen. De EU-kandidatuur zou Poetin duidelijk maken: Oekraïne is geen bufferstaat maar een soeverein land, dat je al onomkeerbaar bent kwijtgeraakt.”

De kandidaatstatus zou niet veel meer dan een intentieverklaring zijn. Halushka en haar medestanders erkennen volmondig dat hun land nog jaren te gaan heeft om te voldoen aan de voorwaarden voor toetreding. Toch is Nederland niet happig, onder meer wegens problemen met corruptie, die de rechtsstaat, economie en politiek ondermijnen.

Halushka: “Ons belangrijkste argument is dat Oekraïne sinds 2014 enorme vooruitgang heeft geboekt met hervormingen.” Van een leien dakje ging dat niet. Sinds het uitbreken van de oorlog wordt president Zelenski bejubeld voor zijn heldhaftige optreden. Maar zijn populariteit was sinds zijn aantreden in 2019 ernstig gedaald. Tijdens zijn campagne beloofde Zelenski af te rekenen met vriendjespolitiek, maar hij benoemde toch naasten op hoge posten. Een corruptieonderzoek tegen het adjunct-hoofd van zijn presidentiële kantoor belandde in een la.

Ook Halushka heeft ‘gemengde gevoelens’ over Zelenski’s verdiensten bij de bestrijding van corruptie. “Er zaten goede, hervormingsgezinde mensen in zijn team, maar ook enkele niet-hervormingsgezinden.”

De strijd tegen de monopolies van oligarchen en hun politieke macht is nog lang niet gestreden, zegt ze. Maar de corruptie in de rechtspraak is aangepakt: er heeft een grote schoonmaak plaatsgevonden in het orgaan dat rechters benoemt en corrupte rechters bestraft.

Ook corruptie van ambtenaren en politici wordt bestreden. Al hun bezittingen, belangen en inkomsten zijn in een openbaar toegankelijk systeem gedigitaliseerd. Nieuwe rechtsinstanties onderzoeken en vervolgen onregelmatigheden.

Halushka: “Vóór 2013, tijdens het presidentschap van Janoekovitsj, werd tot 40 procent van het inkoopbudget van de overheid verduisterd. Sinds 2014 zijn we erin geslaagd de meeste overheidsopdrachten over te hevelen naar een transparant, elektronisch veilingsysteem, dat internationale erkenning heeft gekregen.”

Het land heeft bij die hervormingen geprofiteerd van Europese steun, mede dankzij het Associatieverdag met de EU dat in 2017 van kracht werd. Halushka: “Het is belangrijk dat de EU onze vooruitgang erkent. De status van EU-kandidaat zou voor ons, het maatschappelijk middenveld, een instrument zijn om druk te zetten voor verdere hervormingen. Nu steunt 91 procent van de Oekraïners het streven naar EU-toetreding. Elke politicus die de vooruitgang probeert te vertragen maakt het voor zichzelf ingewikkeld.”

De kandidaatstatus zal niet alleen helpen om te voorkomen dat de oorlog de verworvenheden teniet doet, denkt Halushka. Ook voor herstel van de verwoestingen is de EU-kandidatuur noodzaak. “De beste garantie voor buitenlandse bedrijven om in de aantrekkelijke markt voor wederopbouw te investeren, is dat Oekraïne zich verder ontwikkelt in de richting van westerse normen.”

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1580/articles/1602792/8/1

Advertisement