Tags

*Als dit SP-standpunt over Defensie-aangelegenheden n.a.v. de inval en oorlog in Oekraïne maatgevend is voor het denkniveau van de SP, dan mag gerust worden vastgesteld dat de TK een kleuterklas is geworden want de andere oppositiefracties zijn niet minder stompzinnig denkend dan de SP.

Advertisement