Tags

Kritisch coronarapport levert waardevolle bouwstenen (Commentaar, Overzicht/fd, 21 feb. ’22)

Het eerste officiële rapport over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis is hard in zijn oordeel. Nederland dacht te zijn voorbereid op een pandemie, maar was dat allerminst, stelt de onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn evaluatie van de eerste hectische maanden in 2020.

De draaiboeken die er lagen en de bijbehorende oefeningen konden niet op tegen de langdurige nationale crisis die het virus veroorzaakte. Het decentraal georganiseerde zorglandschap werd overweldigd door de coronagolf die over het land spoelde. Het ministerie van Volksgezondheid moest de regie nemen, maar was daar onvoldoende toe in staat omdat de structuur voor rechtstreekse aansturing ontbrak.

Dus werd het veel improviseren en een zware – te zware – rol voor het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseerde over het verloop van het virus. Door die nadruk op de acute zorg kwamen andere sectoren in het geding: met als schrijnendste voorbeeld de verpleeghuizen. Daar voltrok zich volgens de OVV een ‘stille ramp’: ongeveer de helft van alle coronasterfgevallen in die eerste zes maanden van de pandemie waren inwoners van verpleeghuizen.

Maar door de nadruk op de medische adviezen van het OMT was er ook te weinig aandacht voor andere aspecten: eenzaamheid, leerachterstanden, mentale problemen. Bovendien werden de inzichten op basis van de beperkte informatie die er toen voor handen was, te stellig gecommuniceerd.

Hoe om te gaan met onzekerheid is volgens OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem een van de lastigste aanbevelingen uit het rapport: die moet ‘op tafel blijven liggen’ en beleidsmakers moeten meer gaan denken in scenario’s om beter te kunnen anticiperen op de lange termijn. Daarbij moeten advies en besluitvorming uit elkaar worden gehouden, wat in het verleden niet altijd is gebeurd.

*Uitstekende conclusies en aanbevelingen dus.

Het kabinet reageert volgende maand formeel op het rapport, maar de nieuwe minister van VWS Ernst Kuipers heeft al laten weten ‘goed uit de voeten te kunnen’ met de gedane aanbevelingen. Als arts en oud-ziekenhuisbestuurder belichaamt hij alvast de aanbeveling voor meer uitvoeringskennis op het ministerie. En heeft hij al betekenisvolle stappen gezet om het proces rond de coronabesluitvorming transparanter te maken en de Tweede Kamer daar eerder bij te betrekken.

Dat sterkt de hoop dat het OVV-rapport niet louter voor kennis wordt aangenomen. Gelukkig maar, want het acute gevaar lijkt weliswaar geweken, maar het virus is nog lang niet weg. In die zin levert het rapport belangrijke input voor de pandemieparaatheid waar Kuipers zich nu over buigt.

https://fd.nl/opinie/1430888/kritisch-coronarapport-levert-waardevolle-bouwstenen-mub2caIO3Y74

Advertisement