Tags

(correspondent Binnenland/fd, 4 feb. 22)

De Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening heeft nog tot het einde van volgend jaar nodig voor onderzoek en een oordeel over het fraudebeleid van de overheid. Dat is ruim een jaar langer dan de Tweede Kamer oorspronkelijk wilde. Na twee eerdere parlementaire onderzoeken en een aanloop van bijna een jaar, is de enquêtecommissie donderdag definitief van start gegaan.

D66’er Salima Belhaj werd donderdag gekozen tot voorzitter. Ze was ook al lid van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. De bevindingen en conclusies van die commissie over het ‘ongekend onrecht’ dat ouders is aangedaan in het kinderopvangtoeslagschandaal, leidden een jaar geleden tot de val van het kabinet-Rutte III.

De enquêtecommissie lijkt in dezelfde groef verder te gaan. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak bij de formele start van het onderzoek van een ‘nauwelijks te bevatten werkelijkheid en trieste waarheid’ over hoe de levens van ouders werden ‘ontwricht en geruïneerd’. Commissievoorzitter Belhaj noemde dat ‘de belangrijkste reden dat we hier zitten’.

Brede onderzoeksopzet

Doel van het onderzoek is volgens Bergkamp naast waarheidsvinding ook leren en teruggeven van het vertrouwen in de overheid. ‘De Tweede Kamer kan laten zien wat ze waard is’.

De onderzoeksopzet is breed en richt zich onder andere op de maatschappelijke context van het fraudebeleid in de afgelopen dertig jaar. Ook de rol van de Tweede Kamer, die in de ondervragingscommissie over de kinderopvangtoeslag niet aan de orde was, moet worden onderzocht. Ook de wisselwerking tussen kabinet, Kamer en ambtenaren komt aan de orde.

De enquêtecommissie gaat vervolgens de uitvoeringspraktijk onder de loep nemen, in het bijzonder bij de Belastingdienst en UWV (sociale zekerheid). Belhaj maakte duidelijk dat de commissie ook bijzondere aandacht heeft voor onrechtmatig selecteren op nationaliteit, het delen van persoonsgegevens tussen overheidsdiensten en de ‘zwarte lijsten’ bij de Belastingdienst.

Verhoren in voorjaar 2023

De komende maanden vindt vooral bureau- en literatuuronderzoek plaats. Vanaf november worden ‘besloten voorgesprekken’ gevoerd met deskundigen en betrokkenen. Over een jaar beginnen dan de openbare verhoren, het traditionele hoogtepunt van de enquête. Tussen juni en november werkt de commissie aan het eindrapport en pas in december 2023 wordt het debat erover met de Tweede Kamer verwacht.

De enquêtecommissie bestaat uit acht leden. Naast Belhaj zijn dat Michiel van Nispen (SP), Lammert van Raan (Partij voor de Dieren), Farid Azarkan (Denk), René Peters (CDA), Sylvana Simons (Bij1), Ingrid Michon-Derkzen (VVD) en Senna Maatoug (GroenLinks).

https://fd.nl/politiek/1429193/enquetecommissie-zoekt-nog-twee-jaar-naar-de-waarheid-rond-fraudebeleid-gdb2cay6DbE2

Advertisement