Tags

Bergkamp ontneemt in debat Kamerlid FvD het woord na oproep tot wetteloosheid (Raoul du Pré, Ten eerste/de Volkskrant, 21-1-22)

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie donderdag het woord ontnomen nadat hij in het coronadebat had opgeroepen tot wetteloosheid. Voor die zeer zeldzame ingreep deed zij een beroep op het Reglement van Orde.

Van Meijeren verwoordde in het debat opnieuw het FvD-standpunt dat het coronabeleid misdadig is en dat de verantwoordelijken daarvoor moeten worden gestraft. Bergkamp daagde hem daarop uit aangifte te doen van een ambtsmisdrijf of anders te zwijgen. Van Meijeren wierp tegen dat zo’n aangifte tegen een minister kansloos is omdat daarvoor een besluit nodig is van de minister van Justitie of van de Tweede Kamer. Bovendien zei hij überhaupt geen vertrouwen te hebben in justitie en politie.

Op een vraag van CDA-Kamerlid Joba van den Berg of hij daarmee oproept tot wetteloosheid, antwoordde hij bevestigend. Daarop ontnam Bergkamp hem het woord. Dat komt zeer zelden voor in de Tweede Kamer, doorgaans wordt de uitingsvrijheid zo ruim mogelijk geïnterpreteerd. Bergkamp lag de afgelopen dagen in het debat over de regeringsverklaring onder vuur van een groeiend aantal fracties omdat ze niet ingreep tijdens de bijdrage van PVV-leider Wilders.

*Uitings- ofwel meningsvrijheid is binnen een samenleving die aan het ‘ontlezen’ is en dus geen boek meer in handen krijgt waardoor de ‘ontlezing’ een algemeen kenmerk onder de bevolking is geworden. En dus is ook de vrijheid van geweten en meningsvorming. Vergeten wordt daarbij dat het om getoetste en geverifieerde meningen gaat die wetenschappelijk door de beugel kunnen. Daar ontbreekt het altijd aan. En aldus een loos begrip geworden, waar iedereen een eigen interpretatie aan ophangt. Als gevolg daarvan  dus een politieke speelbal geworden door toedoen van Geert Wilders die is begonnen met zijn discriminatie van het islamitische bevolkingsdeel door het willekeurig oprakelen van onzin tegenover de islam, dat nu wordt én is overgenomen door FvD.

Bergkamp beriep zich gisteren op artikel 8.16 van het Reglement van Orde van de Kamer. Daarin staat onder meer dat leden zich dienen te onthouden van het gebruik van beledigende uitdrukkingen, het verstoren van de orde en ‘het instemming betuigen met of aansporen tot onwettige handelingen’. De voorzitter kan sprekers het woord ontnemen die na een waarschuwing niet inbinden.

*En helaas blijkt Bergkamp niet opgewassen tegen deze extremistische jongeren die binnen de FvD de dienst uitmaken. Zij zal trainingen moeten gaan doen of haar procesmatige benadering af te leren omdat onvolwassen parlementariërs zich niets laten opleggen. Dat hebben we deze week kunnen zien en leren als de polarisatie boven iedere ethische norm blijkt uit te groeien.

Na Bergkamps ingreep protesteerde Van Meijeren fel. Daarop schorste Bergkamp het debat een kwartier, waarna Van Meijeren terugkeerde in de zaal. Hij benadrukte dat hij niet wil oproepen tot wetteloosheid maar tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid, per definitie geweldloos, om het beleid bij te sturen’.

Zonder burgerlijke ongehoorzaamheid kan een democratie niet bestaan, zei hij erbij. ‘De voorzitter denkt dat wij in dit huis niet mogen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat lijkt mij buitengewoon onbevredigend, maar het wordt verder uitgezocht.’

*Alleen maar burgers-parlementariërs die onvoldoende geschoold zijn in staatsrecht en parlementaire geschiedenis kunnen dit ‘buitengewoon onbevredigend’ vinden. Tijd dus voor echte specialisten die hun weerzin kenbaar maken en tegengeluiden laten horen.

Bergkamp bevestigde daarop dat zij met hem in gesprek zal gaan over wat is toegestaan. Direct daarna ging het weer mis, toen Van Meijeren over de nieuwe minister Kuipers zei dat deze dit slechts is geworden ‘door te likken naar boven en te trappen naar beneden’. Opnieuw ontnam Bergkamp hem het woord.

*Om deze reden werd in de blog van gisteren op deze plaats gewag gemaakt van ‘vlerkerig’ optreden van Van Meijeren.

PVV-Kamerlid Fleur Agema was in de Kamer de enige die protesteerde. ‘Ik ben het ook niet met hem eens, maar u snoert een parlementslid de mond om een mening die u niet bevalt. Vandaag is het Van Meijeren, morgen ben ik het of een van onze andere collega’s.’

*Ook hiertegen is gisteren op deze site geprotesteerd, omdat Agema onjuiste argumenten gebruikte, namelijk dat het niet gaat om meningen die ‘de voorzitter en fracties niet bevallen’, want het gaat om toetsbare meningen die wetenschappelijk geverifieerd dienen te (kunnen) worden om aldus te kunnen voldoen aan de eisen van staatsrechtelijke logica en consistentie. En dus kan op basis van de bovenstaande uitingen van betrokkene bewezen worden verklaard dat er juristen (die Van Meijeren is) bestaan die onvoldoende op de hoogte zijn van datzelfde staatsrecht (waarbij overigens – voor de zekerheid – zij opgemerkt dat de Grondwet niet ‘eenduidig’ is en juist daarom (te) vaak ‘vaag’ geformuleerd, want dit document is een ‘geschiedenis van drie eeuwen *compromissen*-productie omdat ons land altijd een uiterst pluriforme natie is geweest, vanuit onze ontstaansgeschiedenis van met alleen maar grote religieuze verdeeldheid; zie de ‘hoekse en kabeljauwse twisten’). Zo zal ons land ook altijd blijven, en daarom zijn wij de ‘compromissenkampioen’ van deze aarde.  

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1468/articles/1520680/5/2

Advertisement