Tags

 RTL-Nieuws, 19-1-22

Ruim twaalf uur is er in Tweede Kamer gediscussieerd over de nieuwe plannen van het kabinet-Rutte IV. Wat heeft de eerste dag van het marathondebat opgeleverd en wat viel op? Een overzicht in vijf punten.

1. Aan de slag voor ouderen

Het nieuwe kabinet onder leiding van premier Rutte zal op zoek moeten naar manieren om de koopkracht van ouderen te verbeteren. Tijdens het eerste debat met het nieuwe kabinet is er veel onvrede over het plan om het minimumloon en de bijstand stapsgewijs met 7,5 procent te laten stijgen, maar de AOW (Algemene Ouderdomswet) niet.

Ouderen staan daardoor in kou, vinden veel partijen. De VVD, de grootste partij, is nu niet bereid om de AOW los te koppelen. Het alsnog laten meegroeien van de AOW kost ruim 2 miljard euro per jaar. De VVD heeft wél een aantal ideeën om de koopkracht van ouderen te repareren, zoals de verhoging van de ouderenkorting en een aanvulling op het inkomen van oudere werklozen.

CDA-fractieleider Pieter Heerma vindt dat er desnoods voor moet worden gekozen om de AOW zélf te verhogen. “Die min moet worden gecompenseerd.”

2. Ontsporing aan het begin

Het debat was nog maar net begonnen toen het al ontspoorde bij de eerste spreker: PVV-leider Geert Wilders. Vlak daarvoor had premier Rutte nog een oproep gedaan respectvol te debatteren. De PVV-leider stak onder meer een tirade af tegen politici met een hoofddoek (‘vrouw-onderdrukkend’ en ‘fascistisch symbool’) en uitte kritiek op de media.

Wilders noemde journalisten ‘lakeien van de macht.’ Ook had hij enkele persoonlijke aanvallen. Zoals op D66-Kamerlid Fonda Sahla en haar zus Soumaya Sahla, ex-lid van de Hofstadgroep.

3. Kamervoorzitter onder vuur

Vera Bergkamp heeft aangifte gedaan van een dreigmail, gericht aan meerdere Kamerleden

Het chaotische begin raakte ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij greep nauwelijks in en dat was een doorn in het oog van een aantal Kamerleden. Sylvana Simons (BIJ1) smeekte de Kamervoorzitter zelfs om in te grijpen: “Het is aan u om een veilige werkplek te creëren voor mensen die zijn verkozen.”

Bergkamp probeerde te redden wat er te redden viel en zei dat ze het debat op inhoud wilde voeren. Pieter Omtzigt vond haar optreden niet ver genoeg gaan. “U moet niet alleen foei, foei zeggen. U bent de scheidsrechter en dan moet u iemand harder aanpakken.” Ook Jesse Klaver riep op tot actie: “Handhaaf”, riep de GroenLinks-leider. “U bent voorzitter van de Kamer en hoeder van de democratische rechtstaat.”

Bergkamp zei uiteindelijk dat ze op een ‘later’ moment wil gaan praten over de verruwing en de toon van het debat.

*De voorzitter behoort zelf te beseffen dat zij in haar functie niet kan toelaten dat  Wilders als een hyena op zijn prooi afspringt, want ongewenst en ongepast in de Kamer.

4. ‘Brute bezuinigingen’ jeugdzorg

De linkse oppositie heeft tijdens het debat over het coalitieakkoord geen goed woord over voor de voorgestelde ingrepen in de jeugdzorg en de verpleeghuiszorg. Op de lange termijn wil het kabinet een half miljard bezuinigen op de jeugdzorg. Onacceptabel, volgens de linkse partijen, vooral omdat de wachtlijsten al zo lang zijn.

*Zomaar ‘onacceptabel’ is dit niet omdat alom bekend hoe ongeorganiseerd en chaotisch de jeugdzorg werkt en daar hoort dus eerst orde op zaken te worden gesteld.

Bij de verpleeghuiszorg gaat het om een uiteindelijke bezuiniging van 400 miljoen euro. De VVD stelt dat er ‘keuzes moeten worden gemaakt, soms lastige keuzes’.

*Laat eerst de nieuwe minister van Gezondheidszorg een plan maken, want die staat er als enige vanwege zijn expertise objectief in dit dossier, en de Kamer is al jarenlang in loopgravenoorlogen bezig zodat uit die hoek geen oplossingen denkbaar zijn, laat staan dichterbij brengen.

Al smijt het kabinet met miljarden, de financiële speelruimte bij de zorgbezuinigingen lijkt vooralsnog beperkt. Morgen is het woord aan premier Rutte en zal hij met een antwoord komen.

*’Smijten’ is hier het verkeerde werkwoord, omdat de rentestanden de oorzaak zijn van ‘goedkoop’ geld en dat is vanzelfsprekend een nieuwe techniek die voor economen ook aanpassingen vraagt. Ook dat wordt te slecht gecommuniceerd. Die ‘historisch lage’ rentestanden kunnen met andere woorden alleen maar worden ingezet op innovatieve investeringen en niet om personele kostenposten  te dekken.  

5. Kritiek op daling koopkracht

Het kabinet smijt met miljarden, maar voor het eerst in jaren gaat iedereen er in koopkracht op achteruit. Dat komt door onder meer de prijsstijgingen in de supermarkt en aan de benzinepomp. En dat raakt vooral mensen die toch al niet veel te besteden hebben. Het leidt tot veel kritiek in de Tweede Kamer.

De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat er een ‘evenwichtig en positief koopkrachtbeeld voor iedereen’ moet zijn. VVD-fractievoorzitter Hermans vindt dat het nieuwe kabinet zich aan het coalitieakkoord moeten houden. Dus moet het kabinet hiermee aan de slag, vindt de VVD’er.

Vandaag beantwoordt Rutte de vragen van gisteren over de regeringsverklaring en zal Rutte namens het kabinet.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/marathondebat-over-nieuwe-plannen-kabinet-rutte-iv-dit-sprong-eruit/ar-AASUqi1?ocid=msedgntp

Advertisement