Tags

Stelling: Natuurlijk is het lastig een ‘uitgebalanceerd’ pakket aan maatregelen te bedenken om bij een nog steeds onvoorspelbaar gedrag van dit covidvirus de juiste maatregelen te treffen, maar het eerste waar de maatregelbedenkers aan moeten denken is te allen tijd een vermijden van teveel ‘volk’ op straat en dus ‘evenredigheid’ aan toe te laten publiek. Die evenredige toelating van het publiek in openbare ruimten, horeca, theaters, muzikale voorstellingen of evenementen voor jeugdig publiek, etc. Maar ga in dit stadium niet meer schermen met zorg‘ontwrichting’, omdat met het met omikron voorlopig wel mee valt. Althans de ziekteverschijnselen zijn absoluut minder dreigend dan eerdere varianten. En als het ernstiger zou uitpakken, kunnen de toelatingstijden van publieke gelegenheden verder worden ingeperkt, maar over de ‘hele linie’ dezelfde maatregelen, en geen sectoren helemaal op slot en andere niet. Dat slaat nergens op en dat met dat binnen het kabinet niet begrijpt en zorgwekkend. Want dan laden de kabinetsleden de verdenking op zich dat ze een maatschappelijk vervreemd volksdeel zijn geworden en dat heeft dus niet meer met beleidsvoering te maken.

Kabinet moet laveren tussen ontwrichting en maatschappelijke onrust (Niels Markus, Voorpagina/Trouw, 15 januari 2022)

Minister Kuipers zegt dat het kabinet een ‘weloverwogen risico’ neemt door te versoepelen. Tegelijk vreest hij ‘ontwrichting’ van de samenleving.

*Hij had dit aspect dus veel duidelijker moeten uitleggen. Maar tegelijkertijd was zijn wijze van beknopt spreken een verademing vergeleken de spraakwaterval van zijn voorganger. De Jonge had het grote nadeel dat hij de ‘grote held’ wilde uithangen en dat hij zijn politieke ego teveel op de voorgrond plaatste. Dat leidde tot onuitstaanbare bemoeizucht, en dus de mislukte politicus in spe.

‘Op de persconferentie van vrijdagavond lijkt er bij eerste oogopslag veel veranderd: niet langer Hugo de Jonge gebroederlijk naast premier Mark Rutte. Ook geen gebarentolk. Wél de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers. Met naast hem spreadsheets met grafieken.

Veel blijft ook hetzelfde. De meeste maatregelen zijn van tevoren al uitgelekt. En naar het OMT-advies waar de besluiten op gebaseerd zijn, kunnen de journalisten alleen maar gissen.

*Dit zijn dus de aanwijzingen dat deze nieuwe wijze van presenteren even krakkemikkig is als voorheen.

‘Tijdens zijn eerste persconferentie kan Kuipers versoepelingen aankondigen: de winkels gaan weer open. Ook is binnen en buiten sporten weer toegestaan en kunnen mensen weer naar de kapper.

*En dus op het eerste oog redelijk, maar dat wordt ongedaan gemaakt door ‘voorkeuren’ uit te spreken en dat is een voorlichtingsblunder.

‘Bovendien gaan muziekscholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten weer open; en je mag weer vier mensen in plaats van twee bezoekers per dag thuis ontvangen.

Maar zoals dat ook zo vaak het geval was bij het vorige kabinet, is onduidelijk wat de maatregelen precies voor effect hebben op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

*Dat blijft de grootste tekortkoming en dient dus op de kortst mogelijke termijn te worden aangepast, omdat er anders van een vermeende openheid en transparantie niets overblijft.

‘Alles nog langer dichthouden, beschadigt de gezondheid ook’

Volgens Kuipers wordt een ‘weloverwogen risico’ genomen. Het aantal zieken zal toenemen, maar lockdowns leveren de maatschappij nog meer schade op. “We moeten bewegen om gezond te blijven. Jongeren hebben het nodig om elkaar te zien en samen les te krijgen. Alles nog langer dichthouden, beschadigt de gezondheid ook.”

*Hier wordt het kernprobleem genoemd: het gaat niet om (welke) maatschappelijke dan ook, maar om de ‘evenredige’ verdeling van *alle* maatschappelijke schade, en daarvan is (en was) geen sprake. Als kappers weer open mogen – terwijl aan de blunder van het afgelopen jaar niets is gedaan, namelijk de kappers *mochten* openblijven die tijdens de ‘eerste’ golf in de eigen locatie alle maatregelen hebben getroffen mét de vereiste schermen en verplichting te dragen en kappersbehandeling op afspraak – en dus werd dat particuliere initiatief volkomen genegeerd. Dat is een regelrechte schande voor een ‘min of meer’ liberaal kabinet.

‘Volgens Rutte zet Nederland “een hele grote stap”. Aan het begin van de week zei Kuipers nog dat er “heel weinig ruimte” is om veel te versoepelen: de besmettingscijfers waren volgens hem te hoog en de druk op de ziekenhuizen te groot.

*En die ‘heel weinige ruimte’ had wél evenredig verdeeld moeten worden. Dat is namelijk efficiënte ‘en effectieve’ versoepeling.

‘Rond diezelfde tijd begonnen winkeliers, kapperszaken en horecabedrijven door het hele land te dreigen dat zij de deuren hoe dan ook zaterdag zullen openen. Zij kregen steun van burgemeesters, die onrust in hun gemeenten vrezen. De ondernemers zullen zich ook gesteund hebben gevoeld door minister Dilan Yesilgöz van veiligheid en justitie, die zei dat handhaving ook meer iets is wat mensen zelf moeten doen, in plaats van de politie. Vrijdag kwam ze op haar woorden terug.

*Allemaal effecten ven aan verkeerd gevoerd beleid!

Sommige maatregelen lijken willekeurig genomen

Het wekt de schijn dat het kabinet zich laat leiden door het aanzwellende protest in de samenleving en de sterke lobby van sommige sectoren én bewindslieden. Sommige maatregelen lijken willekeurig genomen. Donderdag was het plan nog om winkelen alleen op afspraak toe te staan. Vrijdag bleek dat toch gewijzigd: boeken hoeft niet, er komt wel een maximumaantal bezoekers per winkel. Vrijdagmiddag voor aanvang van de ministerraad zei staatssecretaris van cultuur Gunay Uslu dat zij zich “hard gaat maken” voor cultuur. Na afloop bleken de muziekscholen weer open te kunnen.

*Wat een geworstel, terwijl het allemaal met gezond burgerverstand kan worden opgelost! Maar als de visie ontbreekt, dan wordt alles maar op de willekeurige idee aangepakt en dus verkeerd opgelost.

‘En zo is het beeld van het nieuwe kabinet vergelijkbaar met dat van het vorige: één van onvoorspelbare maatregelen, van gebrek aan logica én gebrek aan een langetermijnvisie. Want waarom wordt er versoepeld op de dag dat Nederland het hoogste aantal besmettingen van de hele pandemie aantikt: ruim 35.500? Kuipers waarschuwt zelfs voor “ontwrichting” van de samenleving, als veel mensen in quarantaine moeten omdat ze ziek zijn of in de nabijheid van een besmet persoon zijn geweest. Het OMT verwacht dat het aantal besmettingen per dag kan oplopen naar 75.000 of 80.000.

Rutte en Kuipers beloven opnieuw een lange termijnvisie

Rutte erkent dat het kabinet zich voor een deel heeft laten leiden door de onvrede in de samenleving, hoewel hij weerspreekt dat het kabinet zonder protest níet versoepeld had. Rutte noemt de onrust “heel begrijpelijk.” Het kabinet liet zich vaker leiden door protest vanuit de samenleving, bijvoorbeeld toen de scholen aan het begin van de pandemie toch dicht gingen. Desondanks vindt Rutte de genomen maatregelen logisch, omdat mensen in de horeca volgens hem langer bij elkaar zitten dan in de nu geopende sectoren.

*Dat Rutte met al zijn ‘selfies’, die veronderstellen dat hij een perfect gevoel én contact met de bevolking heeft, toch tot zulke deze ‘erkenning’ wordt gedwongen, spreekt doekdelen.

‘Om in de toekomst voorspelbaarder te zijn en om te voorkomen dat de samenleving nog eens op slot moet, beloven Rutte en Kuipers opnieuw een langetermijnvisie. Kuipers wil in gesprek met het bedrijfsleven, de horeca, cultuur en de sport. “We moeten samen zoeken naar de beste manier om de maatschappij te openen en open te houden.”

https://www.trouw.nl/binnenland/kabinet-moet-laveren-tussen-ontwrichting-en-maatschappelijke-onrust~b4c990f8/

Advertisement