Tags

,

Brussel wil gas en kernenergie het stempel ‘groen’ meegeven (redacteur, Milieu en klimaat/fd. 3 jan. 22)

Beleggen in gas en kernenergie geldt voorlopig als groen als het aan de Europese Commissie ligt. Dat blijkt uit een Brussels conceptvoorstel van de ‘groene taxonomie’, het eerste definitiestelsel voor duurzame beleggingen ter wereld. Volgens het voorstel geldt investeren in gas – onder bepaalde voorwaarden – tot 2030 als duurzaam, investeren in kernenergie tot 2045.

De taxonomie moet pensioenfondsen, verzekeraars en andere beleggers de zekerheid geven dat zij niet groenwassen, oftewel hun geld steken in projecten die duurzaam klinken maar in werkelijkheid weinig voor het klimaat uithalen. De Europese Unie wil in 2050 ‘klimaatneutraal’ zijn en daar is veel privaat geld voor nodig. Maar het definitiestelsel leidt tot grote verdeeldheid onder de lidstaten en een besluit erover is al meermaals uitgesteld.

‘Rekening houdend met wetenschappelijk advies en technologische vooruitgang, en de verschillende uitgangsposities van lidstaten, ziet de Commissie een rol weggelegd voor gas en kernenergie bij de transitie naar een toekomst met voornamelijk hernieuwbare energiebronnen’, stelde de Commissie zaterdag in een toelichting.

Nucleaire lobby van Frankrijk

Kerncentrales stoten nauwelijks broeikasgassen uit en onder meer Frankrijk, dat 70% van zijn stroom uit kerncentrales haalt, is dan ook voorstander van kernenergie als duurzame investering. Maar Duitsland is aan van de landen die kernenergie niet duurzaam vindt. Er is immers nog altijd geen oplossing voor het radioactief kernafval. Oostenrijk is ook fel tegen en heeft al gedreigd met een rechtszaak als kernenergie inderdaad het stempel groen meekrijgt.

*De grote vraag aan het adres van Frankrijk is natuurlijk of daar altijd volledige openheid over het functioneren van die daar werkende kerncentrales heeft bestaan en of de afvalproblematiek daar wel afdoende is opgelost. Het feit dat daarover nooit in de Nederlandse kranten wordt geschreven, doet het vermoeden rijzen dat daarover door de centrales zelf, noch door de regering ooit iets naar buiten is gebracht. Dat is daar misschien acceptabel, maar hier niet. Of is er sprake van concurrentieverhoudingen die anders verstoord raken? Als dat het geval zou zijn, is dat de grootste drogreden die er bestaat, want een onzinnige redenering. Eb hoe onafhankelijk en kritisch is de Franse pers eigenlijk? Vermoedelijk is de Franse kenindustrie zo wezenlijk van belang voor de Franse export naar het buitenland dat daarover in alle talen wordt gezwegen. En dus kan de EU verwachten dat er een explosieve debat/discussie gaat ontstaan naar aanleiding van dit concept van de EU. En het valt niet in te zien waarom er zo geheimzinnig moet worden gedaan over de werkelijke feiten rondom energie want gas is en blijft fossiel en kernenergie heeft te maken met het zogenaamde voordeel dat het niet in termen van ‘klassiek-fossiel’ kan worden aangemerkt, maar dat de gevaren van kernafval zo evident zijn, dat daarover klaarblijkelijk na 40 jaar nog geen oplossing is gevonden en dus als ‘niet-duurzaam’ moet worden aangemerkt. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn, want dat landen als Frankrijk met deze helderheid in de problemen komen, kan alleen door de werkelijke feiten en realiteiten worden aangepakt via met ‘tussenstations’ te werken. Want ook de kleine moderne centrales hebben het cruciale punt van dat afval niet opgelost en wij zadelen daarmee de komende generaties op. Dat is onverantwoord. We ‘gunnen’ wat dat betreft een eerst calamiteit binnen een van de Franse kerncentrales, zodat ze daar wakker worden. ‘Woke’ om het in een trendy term te formuleren .

Uit de Brusselse plannen volgt dat investeringen in kernenergieprojecten groen mogen heten als zo’n project een plan, fondsen en plek heeft om veilig van radioactief kernafval af te komen. Een gascentrale wordt volgens het conceptvoorstel als duurzaam gezien wanneer die niet meer dan 270 gram CO₂ per kilowattuur uitstoot.

*Nog veel te veel en zeker als er niets wordt gedaan aan een nieuwe-levensstijl ontwikkeling waardoor de burger wordt gedwongen om duurzamer te gaan leven zonder plastic en andere fossiele producten. De huidige burger verbruikt een veelvoud aan energie vergeleken bij de drie of vier decennia terug vanwege de energievreters als computers zijn. Daarom wordt daar nooit aandacht aan besteed, of liever wetgeving over gemaakt?

Dat kan alleen door koolstof af te vangen. Voor beide energievormen geldt bovendien dat ze gezien moeten worden als tijdelijke oplossing in de energietransitie. Vooral voormalige Oostbloklanden zien in gas een transitiebrandstof om het gebruik van kolen – waarbij veel meer broeikasgassen vrijkomen – af te geraken.

*We hebben hier op deze plek al eens eerder[i] de suggestie gedaan door alle Oost-Europese landen te voorzien van een energie-noodplan om op EU-fondsen te kunnen terugvallen om aldaar een energierevolutie mogelijk te maken, aangezien dit een soort van Marshallhulp zal worden, die echter ook economische winst en omzet oplevert vanwege de grootschaligheid van dat project dat later bij succes geëxporteerd kan worden naar diverse buitenlanden, zelfs naar China.

Plan blokkeren

Later deze maand worden de plannen waarschijnlijk definitief gepresenteerd. Eerst mogen EU-lidstaten en een panel van experts nog commentaar leveren. Daarna kan het definitieve voorstel ook nog geblokkeerd worden door de lidstaten of door het Europese Parlement.

Nederlandse Europarlementsleden tonen zich verdeeld over het voorstel. GroenLinks-lid Bas Eickhout noemt het een ‘slecht begin’ van het jaar om fossiele investeringen voorlopig als groen te bestempelen. CDA-lid Tom Berendsen is positiever gestemd en noemt kernenergie een nodige aanvulling op natuurlijke bronnen in het ‘energiesysteem van de toekomst’.https://fd.nl/samenleving/1425669/voorstel-eu-gas-en-kernenergie-krijgen-voorlopig-groen-stempel-ica2caQzOylh


[i] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2021/03/10/problemen-met-kernafval-china-trouw-kernergie-enkanslozemissieeu-trouw/

Advertisement