Tags

Wensen genoeg, op gepaste afstand (Hoofdredactioneel commentaar, Opinie/Trouw, 31-12-21)

Lichtpuntjes, leuke dingen om naar uit te zien, ontmoetingen, reizen, concerten, familiefeesten. Als iets ons verenigt deze jaarwisseling, dan zijn dat wel de hartgrondige wensen voor het nieuwe jaar. Was bij menigeen de verwachting een jaar geleden nog dat het leven binnen enkele maanden weer ‘gewoon’ zou worden, zoals vóór corona, nu is dat wel anders. Ondanks de vaccinaties en de oppepprikken zitten we toch in een lockdown.

*Het liep anders dan de medische wereld, inclusief de farma-industrie, én politieke bestuurswereld gedacht hadden en dat betekent dus symbolisch dat onze technologische wereld nog ver van de volmaakte inzichten en kennis afstaat én van een hoge beschavingsgraad. En dat er gaandeweg in de afgelopen eeuw een trend is ontstaan waarbij alles ‘voor mogelijk’ werd gehouden, maar dat we geen rekening hielden met een eigen ‘bewustzijn’ van de natuur en de natuurwetten zelf, want dat natuurbewustzijn zijn we gaande weg volkomen kwijtgeraakt. Dankzij de economische paradigmata die ons leven beheersen, maar covid heeft ons nu geleerd dat we dat eenzijdige paradigma aan onszelf te wijten hebben. Wij begrijpen het leven niet meer en zijn volkomen onbewuste wezens geworden. Onze overvloed heeft ons aan de afgrond gebracht want we hebben de natuur vernield.

‘Covid blijft voorlopig en dat kleurt de plannen en voornemens voor 2022. Voorzichtig zijn blijft het devies, dat is duidelijk. En vooral: niet te snel doen alsof het gevaar geweken is en het virus bedwongen. Want zowel afgelopen jaar als vorig jaar was er hetzelfde patroon: in juni kondigde het kabinet versoepelingen aan, waarop de besmettingscijfers snel stegen en er in september weer beperkingen kwamen, met de opmerking dat de versoepelingen te snel waren doorgevoerd.

*Deze eerste zin is symbolisch: ‘Covid blijft voorlopig’ en zal waarschijnlijk aanblijven totdat we onze leefstijl hebben veranderd. Want ‘alles hangt met elkaar samen’ en dus heeft ons gedrag een (onzichtbaar) effect op de natuur (en dat betekent dat als we daarmee geen rekening houden, we geconfronteerd worden met alle mogelijke natuurrampen), die dit jaar zichtbaar zijn geworden.

‘Oftewel: de tijd waarin corona zich koest hield duurde steeds nauwelijks drie maanden. Best kort, voor als komend jaar in die periode feesten, festivals en andere grotere bijeenkomsten gepland gaan worden. Met de kennis van nu ligt het inderdaad voor de hand om grotere evenementen vooral in de zomer te houden en dus bijvoorbeeld carnaval te verplaatsen naar later in het jaar, zoals sommige verenigingen al doen.

*We negeren, getuige deze passage, de les dat alles wat met ‘massa’ te maken heeft en dus massatoerisme, massa-festiviteiten, massatransport (op de weg en in de lucht), allemaal zullen (moeten) verdwijnen, willen we alle klimaat- en milieudoelstellingen halen. Er bestaan geen andere ‘vluchtwegen’ meer. En dus moet vooral de politiek leren consequent te zijn. Nogmaals een uitglijder van de politiek zoals afgelopen jaren zichtbaar zijn geworden, betekent ook onherroepelijk het einde van het komende kabinet.

‘De vaccinatie heeft niet het leven van voor corona teruggebracht, maar zeker wel veel ernstig ziekteverloop voorkomen. Met die zekerheid kunnen we het komende jaar ingaan. Welke nieuwe prikken dat ons brengt, dat weten we nog niet, maar dat het echt belangrijk is om te blijven inenten tegen covid, laat daar geen twijfel over bestaan. Het voorkomt leed, verlies en pijn en het voorkomt dat de zorg overbelast wordt en andere behandelingen uitgesteld of zelf afgeblazen moeten worden.

*En alweer wordt de ‘leefstijlverandering’ bij deze opsomming niet genoemd, want áls de leefstijl zou  worden verbeterd, dan is massale vaccinatie niet noodzakelijk omdat er een natuurlijke immuniteit zal ontstaan. Dan kunnen we de categorie ‘bewust-ongevaccineerden’, zoals de homeopathisch- en antroposofisch ingestelde mensen (met hun eigen mentale discipline) binnen onze samenleving, ook als volwaardig beschouwen en benaderen. Dat is pas échte en wézenlijke vooruitgang. Die ‘notie’ ontbreekt volkomen in onze (economische) maatschappij, en dat is typerend voor de eenzijdigheid van ‘beschouwing en reflectie’ binnen onze samenleving in deze eerste decennia van het nieuwe millennium. Met de ‘mentale volkshuishouding’ is het bedroevend slecht gesteld, niet alleen in ons land, maar wereldwijd.

‘Nu duidelijk is dat covid voorlopig blijft, in welke vorm ook, is het prioriteit om vooral de scholen open te houden, zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs en ook het middelbaar beroepsonderwijs, dat doorgaans praktijkgericht is. Dat vraagt om investeringen in de gebouwen, en in personeel.

Daarnaast verdient de cultuursector, zwaar geplaagd door de coronacrisis, van het nieuwe kabinet een consistent plan en dito steun. Dat geldt evenzo voor de horeca, ook een sector die voor aangename fleur in het leven kan zorgen.

*En de grootste blunder van dit kabinet, die we hier niet onbenoemd mogen laten en deze week tot uiting kwam in het ‘kappersprotest’, is dat er genoeg kapperszaken zijn die zich sinds de eerst golf hun ‘interieur’ volkomen hebben aangepast en dus als ‘covidproof’ mogen worden beschouwd. En dat feit wordt volkomen vergeten, dan wel genegeerd – of mogelijk is er nooit onderzoek na die eerste golf gedaan – zodat dat een regelrechte ‘schande’ mag worden genoemd, vanwege de vaste, of liever ‘vastgeroeste’ denkpatronen die de overheidsvoorlichting heeft ondergaan. Daarom dient het nieuwe kabinet te beginnen met een grondige herziening van het overheidsvoorlichtingsapparaat’ om dit soort blunders te voorkomen. Geen verboden meer als er branches kunnen worden genoemd die zich wel degelijk hebben aangepast aan de nieuwe eisen en omstandigheden. De overheid is ook hier maximaal laks geweest. Dat mag nooit meer voorkomen.

‘Wens elkaar vooral een gelukkig nieuwjaar, maar wel op gepaste afstand.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1446/articles/1509517/27/3

Advertisement