Tags

Twijfel • De berekening van de stikstofuitstoot van de racebaan in Zandvoort staat ter discussie. Dat kan de vergunning van het circuit in gevaar brengen.

Het is onzeker of de berekeningen van het Circuit Zandvoort over de uitstoot van stikstof kloppen. Dit blijkt uit een rapport van deskundigen voor de rechtbank in Noord-Holland. Ze ‘bieden geen representatief beeld’, schrijven de onderzoekers in hun verslag dat in handen is van Trouw en EenVandaag.

Deze conclusie kan de natuurvergunning van het circuit in gevaar brengen. Voorwaarde voor deze vergunning is dat er niet meer stikstof in de kwetsbare natuur mag neerslaan. Dat moet dus vaststaan. Diverse andere rechtbanken vernietigden al vergunningen van bedrijven na twijfels over de stikstofcijfers.

*Wat wordt er toch gerotzooid in deze maatschappij..

.

Bezwaar natuurorganisaties

Tegen het verlenen van een vergunning aan het Circuit Zandvoort door de provincie Noord-Holland is bij de rechtbank bezwaar gemaakt door een aantal natuurorganisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (Mob). De racebaan grenst aan het duingebied Kennemerland-Zuid dat door de aanwijzing als Natura 2000 volgens de Europese Habitatrichtlijn een beschermde status heeft.

Het Circuit Zandvoort kreeg een nieuwe vergunning in 2019 in de aanloop naar de verbouwing voor de Formule 1-races. Het door het circuit ingehuurde adviesbureau heeft volgens het deskundigenrapport bij de vergunningaanvraag ‘niet consistente uitgangspunten’ gebruikt. “Daardoor is het niet mogelijk een vergelijking te maken van de stikstofemissie in de referentiesituatie en in de beoogde situatie.”

Er zijn volgens het rapport ‘nauwelijks emissiefactoren van racewagens bekend’. Als niet bekend is hoeveel stikstof in een eerdere situatie uit de uitlaten van de auto’s kwam, is ook niet duidelijk of dit is gestegen of gedaald in de nieuwe situatie. Het rapport vergelijkt de situatie in 1997, toen een vorige vergunning werd afgegeven, en de nieuwe situatie, na de verbouwing en de komst van de Formule 1-race.

De rechtbank behandelde de zaak op 1 juli en schakelde later deskundigen in om de technische details van de stikstofberekeningen te beoordelen. De berekeningen van het circuit zijn bekeken door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab), een organisatie die is gespecialiseerd in het adviseren van rechters op het terrein van omgevingsrecht. Het rapport van de Stab speelt een belangrijke rol, maar uiteindelijk is een juridische interpretatie nodig over de manier waarop de stikstofuitstoot is berekend en dat oordeel moet van de rechtbank zelf komen.

De rechtbanken van Noord-Nederland, Midden-Nederland en Oost-Brabant maakten eerder dit jaar korte metten met stikstof vergunningen voor ’emissiearme veestallen’ en voor elektriciteitsproducent RWE, eigenaar van de Amercentrale. Steeds met als argument: de berekeningen over neerslag van stikstof in de natuur bieden geen duidelijkheid. Zij volgen de lijn van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. De hoogste bestuursrechter haalde toen een streep door de Pas-regeling die op dat moment werd gebruikt om vergunningen te verlenen. De Raad van State bepaalde dat er alleen een vergunning kan worden verleend als vaststaat dat in de nieuwe situatie de neerslag van stikstof in kwetsbare natuur niet stijgt.

De natuurorganisaties menen overigens dat niet 1997 het referentiejaar moet zijn, maar 2011 toen ook een nieuwe vergunning werd aangevraagd. Vergeleken met 2011 neemt de neerslag van stikstof in de natuur zeker toe, oordeelt de Stab.

Valentijn Wösten, juridisch adviseur van Mob, meent dat de natuurvergunning ingetrokken moet worden, ook als 1997 het referentiejaar is. “Als het circuit niet de juiste cijfers levert, moet de rechter deze vergunning verscheuren.”

De provincie Noord-Holland, die de vergunning verstrekte, wil niet reageren op het rapport. “De zaak is onder de rechter en die beslist hoe het verder gaat”, zegt een woordvoerster. Een woordvoerder van het Circuit Zandvoort meldt: “Wij lezen niets verontrustends”. Hij wil dat niet toelichten want ‘de rechter moet nu een oordeel vellen’.

*Het circuit-Zandvoort mag z’n borst dus natmaken.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1441/articles/1506135/3/1

Advertisement