Tags

[23] ‘Situaties die stressvol zijn, hebben een grote invloed op het functioneren van het immuunsysteem. Ik denk dan aan overlijden in de familie, scheiding, relatieproblemen, verlating, ruzie, geweld, faillissement, verwaarlozing, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing en mishandeling. Het is belangrijk en gezond om daar aandacht voor te hebben. Wanneer je auto kapot is, breng je hem naar de garage, waar een monteur de auto repareert.  Vervolgens is het probleem opgelost en kun je weer rijden. Wanneer je een arm breekt of er een ander acuut probleem is met je lichaam, ga je naar een dokter die met medicatie of een operatie het probleem oplost. Daarna kun je verder met je lichaam. Maar chronische aandoeningen kunnen niet worden opgelost met medicatie of een operatie. Dat komt doordat de kern van het probleem niet alleen lichamelijk is, maar ook geestelijk.

Chronische stress is het langdurig ervaren van onveiligheid. Aangespoord door gevoelens van onveiligheid, vraagt het lichaam om aandacht, door een continu staat van alertheid, snel schrikken, verminderde concentratie of slecht slapen. Dat brengt je verder uit evenwicht. En door het uit evenwicht zijn, ervaar je een gevoel van tekort of gemis. Zo ontstaat een neiging om ongezond te gaan leven, met bijvoorbeeld alcohol, drugs en veel eten. Het lichaam is steeds wanhopig op zoek naar veiligheid.

Ondanks deze problemen is ‘chronische stress’ nog altijd geen officiële medische diagnose. Pas wanneer iemand zolang chronische stress heeft dat er aantoonbaar lichamelijke mentale of emotionele klachten uit voortkomen, kan er een behandeling worden gestart. ACE of SOLK zijn daarbij belangrijke begrippen. Ik zal kort uitleggen wat ze inhouden.

[pp.23-24]

Advertisement