Tags

Bedankt voor het invullen van ons onderzoek over de politiek en de huidige coronasituatie en -maatregelen.

Meerderheid negatief over avondlockdown

Voor de avondlockdown die sinds deze week geldt, is maar weinig steun. Slechts een derde (33 procent) is positief over het pakket aan maatregelen. Zes van de tien (61 procent) oordelen negatief.

Waarom er zo over gedacht wordt? En hoe momenteel het vertrouwen is in demissionaire (corona)ministers Rutte en De Jonge? Je leest het hier.

Hoe staan de formerende partijen er nu voor?

De formerende partijen noteren samen 69 zetels in de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. Bij de verkiezingen in maart haalden de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie er samen nog 78.

Welke coalitiepartijen hebben virtueel zetels verloren ten opzichte van de verkiezingen? En hoe staat de andere partijen er momenteel voor? Bekijk hier de volledige zetelstand.

Een nieuwe termijn voor De Jonge?

Hugo de Jonge wil in een nieuw kabinet graag weer minister worden. Op dit moment zouden zo’n vier op de tien kiezers (37 procent) een tweede termijn acceptabel vinden. Ongeveer de helft (54 procent) is tegen.

Waarom wordt er zo over gedacht? Je leest het in mijn maandelijkse blog.

               *Meerderheid negatief over avondlockdown, steun voor coronabeleid brokkelt verder af

30-11-2021 15:14

Politiek

Auteur: Petra Klapwijk

Meerderheid negatief over avondlockdown, steun voor coronabeleid brokkelt verder af

Bron: ANP

Voor de avondlockdown die sinds deze week geldt, is maar weinig steun. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Slechts een derde (33 procent) is positief over het pakket maatregelen. Zes van de tien (61 procent) oordelen negatief: “De logica is zoek.”

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is nu een duidelijke meerderheid negatief over het totaalpakket. Bijna altijd kon het kabinet op de steun van de meeste deelnemers rekenen voor ingrijpende maatregelen als een lockdown of een avondklok. Het negatieve sentiment leeft breder, want over de hele linie dalen de vertrouwenscijfers in de aanpak van het kabinet. Opiniepeiler Gijs Rademaker zegt hierover: “Meestal zien we het vertrouwen stijgen wanneer er flink wordt ingegrepen, maar dat is nu niet het geval. De onvrede overheerst.”

Bijna niemand tevreden

Het lijkt erop dat bijna niemand echt tevreden is met de avondlockdown. De helft (48 procent) is negatief omdat ze de maatregelen binnen het huidige pakket te weinig vinden. Waarom geen hardere maatregelen of een volledige lockdown, vragen veel mensen zich af. “Ik vind het nog veel te licht, we moeten alles op alles zetten voor dat uitgeputte ziekenhuispersoneel”, zegt iemand.

De groep die roept om strengere maatregelen is gegroeid: 2 weken geleden, bij het aankondigen van de ‘milde lockdown’, vond nog een derde (35 procent) dat het strenger moest. Deze deelnemers willen liever een paar weken doorbijten om het virus een harde klap toe te brengen dan doormodderen met halfslachtige maatregelen.

BEKIJK OOK

Van ‘we doen het samen’ tot lijnrecht tegenover elkaar: dit doen steeds nieuwe maatregelen met ons

Van ‘we doen het samen’ tot lijnrecht tegenover elkaar: dit doen steeds nieuwe maatregelen met ons

28-11-2021

Kwart wil juist minder maatregelen

Tegelijk vindt een kwart juist dat er te hard wordt ingegrepen: 16 procent vindt dat er te veel maatregelen gelden, één op de tien (9 procent) ziet liever alle beperkingen verdwijnen.

Slechts 16 procent oordeelt dat het kabinet nu de juiste hoeveelheid maatregelen neemt. Een panellid schrijft: “Ik hoop dat het voldoende is, zo zijn er in ieder geval minder contactmomenten.”

Voor- en tegenstanders van de nieuwe maatregelen in de avondlockdown

Regie kwijt

Veel deelnemers hebben de indruk dat het kabinet de regie op dit moment kwijt is. De keuzes die nu gemaakt worden komen op hen willekeurig en ondoordacht over. Ze zien niet in hoe eerdere sluitingstijden de instroom in de ziekenhuizen structureel gaat verminderen. Een ondervraagde zegt daarover: “Ik vind het allemaal zo onlogisch en onberedeneerbaar. Winkels na 5 uur dicht ? Dan gaat men vóór die tijd toch massaal winkelen?”

De beslissing om horeca en cultuur vanaf 17.00 uur te sluiten kan dan ook op weinig steun rekenen: slechts vier van de tien ondervraagden kunnen zich hierin vinden. De meeste ergernis is er over het beperken van de tijden waarop amateurs kunnen sporten, slechts 29 procent steunt deze maatregel. “Met buiten sporten en in dierentuinen loop je toch geen geen corona op? Waarom dan sluiting?”, vraagt iemand zich af.

BEKIJK OOK

Wéér coronamaatregelen: 5 manieren om de moed erin te houden

Wéér coronamaatregelen: 5 manieren om de moed erin te houden

26-11-2021

Wel steun voor thuiswerken en vaker mondkapjes dragen

Voor een deel van de maatregelen is wel een meerderheid, zoals meer thuiswerken (84 procent), 1,5 meter afstand (81 procent) en het gebruik van mondkapjes (71 procent) op meer plekken. Ook voor het dragen van mondkapjes op de basisschool vanaf groep 6 en op de middelbare school is behoorlijk wat steun.

Over het openhouden van de scholen zijn de deelnemers verdeeld. De helft (51 procent) is blij dat de scholen openblijven. Maar de andere helft had ze liever dicht gezien (42 procent). Volgens deze groep was er met een sluiting van de scholen, die vaak een brandhaard van besmettingen zijn, meer winst te halen dan met veel andere maatregelen.

BEKIJK OOK

Hoe zorg je ervoor dat kinderen hun mondkapje goed dragen? ‘Het begint bij het geven van een goed voorbeeld’

Hoe zorg je ervoor dat kinderen hun mondkapje goed dragen? ‘Het begint bij het geven van een goed voorbeeld’

30-11-2021

Scepsis over het hele coronabeleid

Uit het onderzoek blijkt verder dat het draagvlak voor het coronabeleid over de hele linie aan het afbrokkelen is. Net als vorige week is het vertrouwen in de aanpak van de overheid lager dan in alle coronamaanden ervoor (28 procent). Tegelijk blijven de zorgen hoog (72 procent). Vooral dreigende code zwart en het afschalen van de niet-corona behandelingen in de ziekenhuizen vinden mensen erg zorgwekkend.

Ook het vertrouwen in de hoofdrolspelers krijgt een gevoelige tik: premier Mark Rutte geniet 33 procent vertrouwen, minister Hugo de Jonge 31 procent. Nog niet eerder scoorden zij zo laag. En terwijl we in de afgelopen maanden behoorlijk tevreden waren over het vaccinatiebeleid, is ook hier nu een dalende lijn te zien (42 procent vertrouwen). Veel mensen vinden dat er onnodig lang gewacht wordt met de boosterprik.

Vertrouwen overheidsaanpak tijdens de coronacrisis

INFO

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden op 29 en 30 november. Aan het onderzoek deden 25.176 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.*

Meeste ouders enthousiast over gratis kinderopvang

Onlangs lekte het voornemen van de formerende partijen uit om kinderopvang voor de meeste ouders gratis te maken. Bijna driekwart van de ouders met één of meerdere jonge kinderen (0 – 13 jaar) juicht het idee toe. Maar het effect lijkt beperkt: een minderheid van hen zou hierdoor meer gaan werken.

Waarom dat zo is? En of er verschil zit tussen mannelijke en vrouwelijke ouders? Dat lees je hier.

Groeten, Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis, Presentatoren EenVandaag Opiniepanel

Vaccinatieplicht niet nieuw

Vaccinatieplichten hebben eerder bestaan, in Nederland en daarbuiten. In 1823 werd in Nederland het ‘Pokkenbriefje’ ingevoerd. Kinderen moesten daarmee aantonen dat ze gevaccineerd waren tegen de pokken wanneer ze naar school gingen. Ouders konden toen bij de burgemeester een uitzondering aanvragen als zij dit vanwege gewetensbezwaren of geloofsovertuiging niet wilden. Dit ‘Pokkenbriefje’ gold tot 1975.

*Dit betoog ‘Vaccinatieplicht niet nieuw’ berust op een halve drogreden omdat de covid-19-criusis niet te vergelijken is met de oude tijden, zelfs niet met 1823 toen in ons pokkenvaccins werden ingevoerd. Want de stand en kunde van medische wetenschap toen was niet te vergelijken met nu. Nu kan er rechtstreeks op het DNA worden ingegrepen. Toen niet.

‘Sinds 1996 is in België een vaccinatie van kinderen tegen polio verplicht. Bij een mazelenuitbraak in Italië in 2017 werd besloten alle kinderen tot de 17 verplicht te vaccineren, een jaar later besloot Frankrijk alle baby’s tegen mazelen te vaccineren. In Tsjechië worden kinderen verplicht tegen maar liefst negen ziektes gevaccineerd. Duitsland besloot in 2020 alle kinderen verplicht tegen de mazelen te vaccineren, net als al hun onderwijzers.

Je baan kwijt in Frankrijk

Hoe een vaccinatieplicht in andere landen vorm krijgt verschilt. Zo krijg je in Oostenrijk en Griekenland een boete, maar ben je in Frankrijk gewoon je baan kwijt als je als zorgmedewerker niet geprikt bent. Rechtsfilosoof en lid van de commissie vaccinaties van de Gezondheidsraad Roland Pierik ziet ook hier mogelijkheden voor het invoeren van een plicht, maar de poldercultuur in Nederland kan daar volgens hem een probleem voor zijn.

“De noodzaak bij andere landen als je kijkt naar de vaccinatiegraad is wat duidelijker. Met minder dan 70 procent gevaccineerden in Oostenrijk bijvoorbeeld. In Nederland zijn er meer mensen geprikt. Er zijn ook nog strengere maatregelen voor te stellen om de zorg te ontlasten. Daarnaast hebben we minder de cultuur waarbij iemand zegt: we gaan het gewoon zo doen, zoals Macron in Frankrijk met het zorgpersoneel.”

Plicht is geen dwang

Juridisch gezien zou het wel moeten kunnen, zegt Pierik. “Als alle andere middelen niet meer werken om de vaccinatiegraad te verhogen, dan kan het. Maar alles moet dus in het werk gesteld zijn. Rechten als het recht op lichamelijke integriteit worden dan bij wet wat ingeperkt, omdat we het bijvoorbeeld belangrijker vinden dat mensen recht hebben op goede zorg.”

Een vaccinatieplicht zou eerst door de Eerste en Tweede Kamer moeten. “Dat kan heel snel gaan. Maar het is in ieder geval goed om het alvast op tafel te leggen en om het er al over te hebben. Als het dan nodig blijkt, kun je het inzetten.”

Ook niet met plicht over te halen

Toch is de druk op de zorg enorm, en ziet voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dat de piek in de ziekenhuizen nog niet bereikt is.

Tegelijkertijd is het de vraag of een vaccinatieplicht voldoende verlichting biedt. Uit eerder onderzoek van EenVandaag bleek dat van de ongevaccineerden er 70 procent sowieso zich niet zou laten prikken. Ook niet met een plicht.

BEKIJK OOK[i]

Vrijheid niet voor die van een ander

Medisch ethicus Heleen Dupuis, oud-Eerste Kamerlid voor de VVD, is om verschillende redenen voor een vaccinatieplicht. “Vrijheid en lichamelijke integriteit zijn belangrijk, maar de vrijheid van de een kan niet ten koste gaan van de ander.”

*Waarom is hier sprake van de vrijheid van de één die ten koste zou gaan van de ander? De medici gaan merkwaardig genoeg uit van het automatisme dat iedereen ook feitelijk besmet zal worden door covid, maar waar slaat die redenering op zonder bewijzen? ‘Werkwaardig genoeg’ omdat geen enkele wetenschapper weet hoe de toekomst eruitziet, noch dat letterlijk iedereen besmet zál raken. Dat is wetenschapsfilosofische onzin. Geen arts kan door een glazen bol kijken.

“We weten dat vaccins vrijheid opleveren, laten we elkaar daar dan mee helpen. Elke gevaccineerde draagt bij aan zijn eigen vrijheid en daarmee aan de vrijheid van de ander.” Dupuis vindt vanuit medisch-ethisch perspectief dat de vrijheid van de een niet een gevaar mag betekenen voor de ander.

*Ook een drogreden dat vaccins vrijheid opleveren, want er bestaat voor gevaccineerden met chronische ziekten sowieso geen bewegingsvrijheid meer. Daarom heeft Dupuis volkomen ongelijk met haar standpunt dat “Elke gevaccineerde draagt bij aan zijn eigen vrijheid en daarmee aan de vrijheid van de ander.” Onbewezen stellingname.

Te handhaven of niet?

Maar, Dupuis ziet ook dat het onmogelijk kan zijn om een vaccinatieplicht te handhaven. De boete in Griekenland is voor alle mensen boven de 60 die niet gevaccineerd zijn elke maand 100 euro. In Oostenrijk sturen ze brieven naar de ongevaccineerde. De eerste brief is een rekening van 3600 euro. Wanneer iemand zich dan nog niet laat vaccineren, wordt de volgende rekening 7200 euro.

*Allemaal uitingen van stervens- en doodsangst, die voortvloeit uit de christelijke ethiek, want binnen onze cultuur is het levende godsbegrip opgehouden te bestaan. We kunnen wat leren van de hindoes en boeddhisten die geloven in een voortbestaan van de ziel door een zielsverhuizing naar een volgend leven; de ziel is immers een immanent eeuwig levend deel van de universele Bron en die is eeuwig levend. Daarom kan zelfs worden volgehouden dat stevensangst een illusie is, omdat die gewoonweg niet bestaat. En tegelijk ook dat voor iedereen een moment aanbreekt dat allen vertrekken van dit aardse leven om elders weer verder hun evolutieweg te vervolgen. Alleen daarom heeft Hugo de Jonge als steile calvinist geen begrip voor alle geloofsvormen die buiten het christendom bestaan. En dus bestaat er bij hem geen begrip voor diegenen dus geen stervensangst kennen vanwege het weten dat het leven s voortgezet wordt. Ook hij zal na zijn stervensmoment tot de ontdekking komen dat hij ergens anders terecht is gekomen en daar een terugblik slaat op dit huidige leven. En dat de ‘overgang’ in de vorm van het verlaten van de aarde zelf een glorieus moment is, waarvan hij altijd onwetend was. Gemiste kans dus vanuit universeel perspectief waar dus het calvinisme niet in past. Daarom gaat het christendom ook ten onder want niet aangepast aan de Nieuwe Tijd.

“Vanuit mijn ervaring in de Eerste Kamer maak ik me zorgen over de handhaafbaarheid, het moet wel haalbaar zijn”, zegt Dupuis. “Daar heb ik grote twijfels bij.”

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/meeste-ouders-enthousiast-over-gratis-kinderopvang-maar-ze-gaan-er-nauwelijks-meer-door-werken/

MEER OVER:

coronavirus vaccinatieplicht


[i] Hoe is het om nu niet gevaccineerd te zijn? Ruud, Frodo en Michelle vertellen erover 26-09-2021 09:00

Auteur: Floor Toebes

Hoe is het om nu niet gevaccineerd te zijn? Ruud, Frodo en Michelle vertellen erover

qr-code

[Bron: ANP]

Er zijn veel meer mensen wel dan niet gevaccineerd, maar de groep niet-gevaccineerden is toch nog behoorlijk groot. Voor die groep wordt het leven niet eenvoudiger nu de coronapas op steeds meer plekken nodig is. Drie van hen vertellen erover.

“In de Verenigde Staten geldt bij sommige werkgevers al een vaccinatieplicht”, zegt buschauffeur Michelle Dijken*, die geen coronaprik wil. Als haar busmaatschappij of de Nederlandse overheid ook zo’n plicht invoert, is het einde voor haar zoek.

‘Alle spontaniteit is weg’

De niet-gevaccineerde Ruud Derksen is minder bang om zijn baan te verliezen. “Ik werk veel thuis dus daar maakt het niets uit. Alleen als ik naar een klant ga, zal ik een test moeten doen.”

Maar buiten zijn werk voelt hij wel belemmeringen. Vooral het telkens naar de GGD of een teststraat gaan voor een test om bijvoorbeeld de bioscoop in te mogen staat hem tegen. “Alle spontaniteit is weg. De lol is er voor mij wel af zo.”

Somber over de toekomst

En dat vindt Michelle ook. Zonder prik kan ze straks veel minder doen. “Het buitenland kan ik vergeten, net als uiteten gaan en mijn museumjaarkaart kan ik ook wel inleveren. Zo vind ik de toekomst heel somber worden.”

Ze wil zich best laten testen, zegt ze, maar vindt het lastig om de weg naar de teststraat te vinden.

Frodo

Bron: eigen foto

Frodo vindt het niet erg om af en toe te testen

Makkelijk testen

Student Frodo Boschman heeft daar minder moeite mee. Hij laat zich niet vaccineren, maar vindt het geen probleem om te testen: “Je fietst gewoon even op en neer.”

“Voor mij verandert er niet zoveel na de 25ste”, zegt hij. “Testen voor een feestje vind ik geen probleem” vertelt hij. “Maar je bent wel een uur bezig, dus stel je moet dit elke dag doen dan wordt het een ander verhaal.” Voorlopig is er geen coronapas voor het hoger onderwijs nodig en staat Frodo dus niet voor dit probleem.

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/meerderheid-negatief-over-avondlockdown-steun-voor-coronabeleid-brokkelt-verder-af/

Advertisement