Tags

Wat politiek volstrekt nieuw is in verband met de pandemie: Nog nooit heeft er 1. zo’n kloof bestaan tussen de politiek (kabinet/parlement) en de bevolking binnen de parlementaire geschiedenis en 2. De pandemie als apolitiek hoofdthema kan worden gekenmerkt als een verschijnsel, waarvoor geen visie in de politiek tot heden was ontwikkeld en dus bestond (eeuwige pandemieën en endemieën waren in het westen ‘schijnbaar’ verdwenen. Die loopt parallel met een nieuw ‘onoverbrugbaar’ conflict tussen de gevaccineerden/ex-besmette patiënten tegenover de ‘ongevaccineerden’ een erg gemengde groep – ‘principiële gelovigen’, ‘wappies’ die per definitie tegen al overheidsbeleid zijn, en ‘holisten’ die leven op basis van zelf-immuniteits-bewaking  –  waarvan het kabinet niet ophoudt te verklaren dat ze alsnog besmet zúllen raken.

En als gevolg hiervan een nieuwe filosofische vraag: kan zo’n thema wel beantwoord en opgelost worden als zal blijken dat het gevoerde beleid op foutieve aannames werd gebaseerd? Ik bedoel dat de politiek/medische wereld dacht dat er sprake was van een gewone, maar ernstiger griepepidemie, vanwege de ernstige long- en hartklachten met noodzakelijk langer verblijf op de IC-afdeling, die alléén met een nieuw vaccin opgelost moeten worden, want de medische geneeskunst en -techniek (genetica) ‘staat voor niets’; tot voor kort althans. Want helaas, deze verwachtingen werden niet waargemaakt in de huidige pandemie.

De filosofische vraag doet zich mijns inziens voor: In hoeverre de mensheid bereid zal zijn te erkennen dat deze medische strategie (“alles wordt opgelost”) niet meer geldig blijkt te zijn met deze nieuwste variant van de oudere covidstam (als ik het goed begrepen heb worden deze stammen binnen de medische wereld beschouwd als ‘families’ met erg veel vertakkingsmogelijkheden. Die hebben zich nu aan de mensheid kenbaar gemaakt! Met alle risico’s van dien om mutanten te bestrijden met aanpassingen van bestaande vaccins, die mogelijk op de lange termijn stevige en ernstige bijwerkingen kunnen vertonen. Ook dit is de oorzaak van twijfelaars binnen de categorie ‘ongevaccineerden’. Of deze kwestie oplosbaar is, zal alleen de toekomst ons kunnen leren, zo luidt mijn hypothese.

Advertisement