Tags

Stelling: Volgens hoogleraar (accounting) Bouwens zijn er “twee groepen die zich niet laten vaccineren: onwetenden en onwilligen”, met als toelichting dat “de laatste groep laat zich moeilijk overtuigen, maar de eerste groep wellicht wel.”

Deze bewering is pertinent onjuist aangezien er ook een groep bepaald geen ‘onwetenden of onwilligen’ bestaat en dat zijn de antroposofen en breder getrokken de groep die samengevat kan worden als de holistische denkers in ons land.

Zij behoren in de kern tot de doelgroep die zeker is – ‘er heilig in gelooft’ – van het beginsel van het ‘zelfgenezend’ vermogen van de mens, en dus ook de eigen weerbaarheid of de persoonlijke immuniteit kan bewaken. Het ‘politieke’ probleem van deze groep is echter dat het hierbij om een tamelijk ‘geïsoleerde’ – mijn schatting is maar 1- 3% van de bevolking – groep ‘believers’ gaat, evenals het bevolkingsdeel dat uit orthodoxe geloofsovertuigingen, die weigert om zich te laten vaccineren vanwege de menselijke ingreep met chemicaliën (i.c. vaccins) die per definitie het biologische, natuurlijke afweervermogen van de mens aantasten.

Maar zelfs antroposofische artsen weten als geen ander dat het medische ‘paradigma’ nog geheel vastgeklonken zit aan en dus in oorlog verkeert met het ééndimensionale materiële denken van de doorsnee medicus, zoals dit al eeuwenlang het medische denken beheerst. En … dat je een paradigma alléén kunt wijzigen door harde wetenschappelijke bewijzen – die dus nog niet bestaan – aan te dragen waaruit blijkt dat dat ‘veronderstelde’ zelfherstellende- én genezende vermogen wél aantoonbaar en dus bewijsbaar bestaat. Het Nobelcomité wacht dus zeker in deze crisistijden op de uitvinding die dit gaat bewijzen, want daarmee zou de wereld als geheel verlost zijn uit dit dilemma. Het gaat dus om de eerste medische onderzoeker(s-team) die dit zal gaan aantonen, en ogenblikkelijk de prijs krijgt uitgereikt.

Wat dus bij de grote meerderheid van gevaccineerden dus onbekend is, is dat deze ‘holistische’ zienswijze ook ‘rechten en plichten’ kent zoals iedereen in deze rechtsstatelijke samenleving, dat er discipline vereist is om de eigen/persoonlijke immuniteit – niet te verwarren met de ‘groepsimmuniteit’ waar het kabinet oorspronkelijk vanuit ging, want dat is een onderdeel van het ‘standaard’ medische denken vanuit het netgenoemde medische paradigma – in stand te houden. Dit zijn dus de twee werelden van verschil – gevaccineerden contra vaccinweigeraars – die momenteel de samenleving op stelten zetten en dus in een existentiële crisis hebben gestort die onontwarbaar LIJKT, want is het niet.

Het blijft, zoals aangegeven, wachten op het moment dat die Nobelprijs kan worden uitgereikt. Want dat moment betekent ook – en wél – het einde van de huidige polarisatie over dit conflict tussen beide kampen. En dat dit gaat gebeuren, staat ook wel vast, want mijns inziens onderdeel van het ingrijpen van de natuur om de mensheid tot bezinning te roepen én te brengen; zoals ooit werd bewezen dat de aarde om de zon draaide nadat eeuwen werd gedacht dat de aarde het centrum van het universum was, zal nu ook het huidige materiële paradigma ten ondergaan door beter inzicht. De medische wereld kan zijn borst dus gaan natmaken.

Als het (eindelijk) duidelijk wordt dat de mens zijn gezondheid geheel in eigen handen kan nemen en zich aldus niet afhankelijk maakt van de medische wereld (met hun afbladderende oude paradigma), dan zijn we voor altijd van virusepidemieën verlost. En dus – wederom – is het een kwestie van wachten tot die uitvinding is gedaan, want zonder betekent voor eeuwig de aanwezigheid van covid-19 met al z’n mutanten, want een ‘natuurlijk correctiemiddel tegen een verkeerde menselijke leefstijl.

Met dank aan Jan Bouwens, die het mij mogelijk maakte om dit betoog uit de pen te laten vloeien. Tegelijk is het triest dat deze hoogleraar ongetwijfeld heeft geschreven vanuit het brede ‘gezonde volksgevoel’ van de duidelijke meerderheid, maar dat het mogelijk is gebleken dat daarin het ‘automatisme’ bestaat dat een groep gemakshalve wordt uitgesloten en dat is bedenkelijk. De ‘holistische’ mens is immers noch onwillig noch onwetend. Dat werd vergeten of over het hoofd gezien.

Nu voeg ik dus vanwege dit net geformuleerde inzicht vanuit mijn allang bestaande rechtstatelijke principes, tot het ‘kamp’ van vaccinweigeraars om de eenzijdige blik van ogenschijnlijk twee bestaande‘ groepen die zich niet laten vaccineren’ te kunnen weerstaan. Eerst de juiste analyse en dan volgt de rest automatisch. Zo heeft de menselijke geschiedenis altijd gewerkt. Daar vertrouw ik op.

Verhogen van de vaccinatiegraad kan verrassend eenvoudig zijn (Jan Bouwens, Opinie/fd, 18-11-21)

‘Vrijdag kondigde het kabinet het plan aan om een 2G-beleid te introduceren waarbij, net als in Oostenrijk, ongevaccineerden de toegang tot drukke plaatsen wordt ontzegd. Er zijn twijfels over de effectiviteit van zo’n maatregel. Wat bij het verzet meespeelt is de gepercipieerde vaccinatiedwang die met 2G-beleid is verbonden: toen de Franse president Macron deze zomer strengere maatregelen aankondigde die vooral de ongevaccineerden in hun bewegingsvrijheid troffen, vernegenvoudigde de vaccinatiebereidheid.

Een hogere vrijwillige vaccinatiegraad is te prefereren boven welke (vermeende) dwang dan ook. Er zijn twee groepen die zich niet laten vaccineren: onwetenden en onwilligen. De laatste groep laat zich moeilijk overtuigen, maar de eerste groep wellicht wel. Een huisarts vertelde onlangs dat hij werd gebeld door de zoon van een patiënt die moeite had met plassen. Bij aankomst op zijn praktijk bleek de man 40 graden koorts te hebben en testte hij positief op covid-19. Hij had geen weet van vaccinatieprogramma’s en werd met spoed opgenomen op de ic-afdeling.

Een te grote groep Nederlanders weet niet van het vaccinatieprogramma en belandt op de ic’

Deze man is helaas niet de enige onwetende in Nederland. Het probleem van onwetendheid kan echter worden verkleind. Wetenschapper Katy Milkman en collega’s voerden via het Behavior Change for Good intitative van Pennsylvania University een experiment uit waarbij 47.000 patiënten van hun huisartsen een SMS (geen WhatsApp) kregen met de boodschap: ‘Er is een vaccin voor gereserveerd en u heeft een afspraak op (hier werd een datum genoemd)’. Deze gepersonaliseerde actie verhoogde de vaccinatiegraad met 11%. De overtuigkracht bleek te liggen onder de woordkeus ‘vaccin voor u gereserveerd’ in plaats van ‘vaccin voor u beschikbaar’.

Veel patiënten op onze ic’s zijn onwetend van het vaccinatieprogramma. Wellicht kunnen we een substantieel aantal onwetenden met een eenvoudige SMS alsnog op de hoogte brengen.

[Jan Bouwens is hoogleraar accounting aan de Universiteit van Amsterdam.]

https://fd.nl/opinie/1419920/verhogen-van-de-vaccinatiegraad-kan-verrassend-eenvoudig-zijn-hrk1caqWEvI7

Advertisement