Tags

Stelling: Iedere keer dat ik coronadebatten heb beluisterd ben ik verbijsterd over 1. de herhalingsuitlatingen die bijna standaard zijn geworden; 2. Het langs elkaar heen praten van de Kamer en het kabinet; 3. Onduidelijkheid over de analyse en inschattingen die de ‘experts’ hebben en – als toetje op deze ramp – dat ze geen gemeenschappelijke noemer kunnen vinden om deze ‘raadsels’ te boven te komen, zeker niet nu ook Duitsland een nieuwe omvangrijke uitbraak aan het meemaken is.

4. Zelf heb ik als meedenkend burger een grote behoefte aan een effectief – niet te omvangrijk maar wel kernachtig genoeg – antwoord van het kabinet (aan der Tweede Kamer) bij monde van de demissionaire minister-president op alle uitlatingen gisteren in de Kamer gedaan. Hieronder volgt dus ook het eerste deel van de vragen die ik vanuit de Handelingen heb geselecteerd. De volgende delen komen er ook aan, omdat mijn woede over de ‘samenwerking’ tussen Kamer en kabinet aan het toenemen is (vanwege alle onduidelijkheden die blijven bestaan na ieder debat). Dat wordt dus gewoon tijdverspilling voor de toeschouwer thuis want die wordt gek van alle opgevoerde toneelacteurs, want na iedere persconferentie weer hetzelfde ritueel.

5. Tot slot ditmaal ook een link die gaat over deze crisis en die erg veel weg heeft van een complottheorie, maar logisch beredeneerd en ‘nanotechnisch’ te goed geformuleerd om zomaar links te laten liggen: https://corona-nuchterheid.nl/bronnen/catherine-austin-fitts/

Daarbij de vraag of het kabinet al begonnen is met een opdracht aan alle terzake deskundige ministeries en adviseurs (zoals ook het OMT en RIVM) om een endemie-beleid te ontwikkelen? Want inmiddels kan niemand er meer omheen dat het een kwestie van jaren wordt voordat deze epidemie is uitgeraasd.

Citaten in chronologische volgorde op basis van de Handelingen:

De heer Baudet (FVD): 3 11 21

Het ging net even over iemand die corona had gekregen en spijt had dat hij geen vaccinatie had genomen. Maar is er ook oog voor de mensen die spijt hebben dat ze een vaccinatie hebben genomen? Dat zijn bijvoorbeeld mensen die hun ouders zijn verloren aan een onverklaarbare, plotselinge hartstilstand, de duizenden mensen die een chronische ontsteking van de hartspier hebben, al die vrouwen met menstruatieverstoringen en mensen met plotselinge hersenbloedingen. Er is een enorme stijging van al dit soort klachten. Dat kan maar aan één ding te wijten zijn, namelijk aan de vaccins en de bijwerkingen daarvan. Dat is ook logisch, want die bijwerkingen zijn duidelijk in kaart gebracht. Het risico daarop is voor heel veel bevolkingsgroepen honderd tot duizend keer groter dan het risico om iets te krijgen van corona. Heeft u daar ook oog voor? Praat u weleens met mensen die hun ouders of hun partner zijn verloren omdat ze een vaccin hebben genomen, omdat dat spul ongelofelijk gevaarlijk is voor je systeem?

De heer Hijink (SP):

Je vaccineert miljoenen mensen op de wereld, ook in Nederland. Een deel van die mensen overlijdt, zoals er altijd mensen overlijden in een samenleving met 18 miljoen inwoners. Het zou dan inderdaad ook kunnen dat mensen nadat ze een vaccin hebben gekregen binnen een paar weken of maanden komen te overlijden. Dat kan allerlei oorzaken hebben. U legt een direct verband met vaccinatie. Dat verband is er niet. Dat is niet bewezen. U heeft het over de hartspier. Ik zag u ook een grafiekje rondtwitteren; volgens mij heeft u dat inmiddels alweer geschrapt. Het ging over een enorme groei van het aantal ontstekingen aan de hartspier. Waarom hebben mensen ontstekingen aan de hartspier? Vaak als gevolg van een virusinfectie. Dat is ook toevallig! Als we het over feiten hebben, dan vind ik het belangrijk dat de heer Baudet zich daarbij houdt en dat hij ons hier niet het bos in stuurt en de mensen die dit debat volgen loopt voor te jokken over allerlei zogenaamde gevolgen van vaccinatie, terwijl we de mensen die echt te lijden hebben van het virus iedere dag zien in de ziekenhuizen. Dat zijn dan mensen zoals Jules, gisteren bij RTL, die te laat waren met zich te laten vaccineren en wekenlang met een buis in hun keel in het ziekenhuis hebben gelegen. Daar wil ik graag aandacht voor.

De voorzitter:

Dank u wel. U heeft helaas geen interrupties meer, meneer Baudet. Dank u wel, meneer Hijink. Ik geef het woord aan mevrouw Kuiken van de PvdA.

(…)

De heer Baudet (FVD):

Dank u wel, voorzitter, ambtsgenoten. De mortaliteit oftewel de dodelijkheid van corona is ongeveer 0,15%. Dat is dezelfde mortaliteit als die van een zware griep. Wat dat betreft is en blijft er heel erg weinig aan de hand. Om het aantal sterfgevallen toch op te kloppen, haalt men een statistische truc uit. Het aantal coronadoden wordt doorgeteld, dwars door de jaren heen. Als men dit met influenza had gedaan, hadden we nu ontelbare aantallen influenzadoden gehad. Maar net als bij alle andere doden die we registreren, zoals verkeersdoden, kankerdoden enzovoorts, worden die per seizoen en eventueel per jaar geteld. Dus de griepgolf van de winter 2016/2017 veroorzaakte 8.890 doden en de griepgolf van 2017/2018 zorgde voor 8.885 doden. Dat is samen 17.775 doden. De twee afgelopen coronaseizoenen bij elkaar genomen hebben 18.397 doden opgeleverd. Dat is dus echt bijna hetzelfde aantal.

De voorzitter:

Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Gündoğan van Volt.

Mevrouw Gündoğan (Volt):

Ik heb een Turkse achtergrond en heb het spreekwoord meegekregen: olana ve ölene çare yok. Dat betekent: voor dat wat gedaan is en dat wat gestorven is, is geen oplossing. De dood is onomkeerbaar. Het feit dat hier een Kamerlid meerdere malen, ook via sociale media, spottend op de dood reageert, waaronder wanneer een voetballer dood neervalt na een hartinfarct, zegt meer dan genoeg. Dat wilde ik hier gezegd hebben. De rest van wat er allemaal uit zijn mond komt, is allemaal kul.

De heer Baudet (FVD):

Wat ik zei over die voetballer sloeg natuurlijk op het feit dat er nu allemaal nieuwsberichten zijn dat er door de griep allemaal onverklaarbare hartaanvallen zouden komen. Dat is natuurlijk onzin. Dat komt door die vaccins. Die vaccins veroorzaken bloedpropjes en die bloedpropjes veroorzaken hartaanvallen. Daarom zien we zo’n exponentiële, extreme stijging van de meldingen van hartaanvallen, van hersenbloedingen, van verlammingen, noem het allemaal maar op. Dat zijn gewoon geregistreerde bijwerkingen van die vaccins. Elk weekend valt er wel weer een voetballer spontaan dood neer. Dat had je vroeger niet. Dat komt niet door de griep. Dat komt door die vaccinaties. Het is crimineel, het is onverantwoord, het is schandalig dat jullie hier allemaal die bijwerkingen veronachtzamen, dat jullie wegkijken!

De voorzitter:

Meneer Baudet, meneer Baudet. Mevrouw Gündoğan had net een interruptie. Ik wil niet dat u het woord “jullie” gebruikt. Het is gewoon een debat met iemand die dan bij de interruptiemicrofoon staat. Mevrouw Gündoğan van Volt.

Mevrouw Gündoğan (Volt):

Ik blijf erbij: met ziektes en de dood moeten we altijd, vanuit ethiek en moraal, voorzichtig zijn. We moeten niet laatdunkend over dat soort zaken spreken, of het nu gaat om hiv, hartinfarcten of corona. Volgens mij kunnen we nog veel meer voorbeelden noemen. Het gaat mij, zoals Roxane van Iperen zo mooi zei, over de bodem van ethiek. Maar er is geen ethiek bij de FvD. Daarom kunnen ze gerust door de bodem van ethiek zakken.

De voorzitter:

Wat is uw vraag aan de heer Baudet?

Mevrouw Gündoğan (Volt):

Ik zou toch weleens willen vragen waarom hij is geworden zoals hij is geworden en hij zo veel desinformatie durft te verspreiden.

De voorzitter:

Ik wil u ook vragen, mevrouw Gündoğan, om toch ook wel een inhoudelijke vraag te stellen. Dit is ook weer een beetje op de persoon.

De heer Baudet (FVD):

“Waarom bent u zo’n slecht mens?” is eigenlijk de vraag. Wat ik zeg, is volgens mij feitelijk juist. Ik noem de cijfers van de sterfte van griep en de sterfte van corona. Die zijn vrijwel een-op-een hetzelfde. De IFR, de infection fatality ratio, is mondiaal vastgesteld op 0,15%. Die is dezelfde als die van influenza. Ik reageerde niet omdat ik het niet erg vind dat een voetballer neervalt op een veld, maar ik reageerde op het idee dat dat door griep zou komen. Dat is het fake news dat hier nu ineens wordt verspreid: o, we verwachten heel veel hartstilstanden komend griepseizoen. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is natuurlijk helemaal niet het gevolg van de griep. Dat komst hoogstwaarschijnlijk door die vaccinaties. Dat is een heel serieus gesprek dat ik wil voeren, op inhoud, op basis van feiten, op basis van data. Die zijn er. Die bijwerkingencijfers zijn er. Ook in Israël, het meest geprikte land op aarde, begint men nu wakker te worden. Daar hebben ze zoiets van: wacht eens even, moeten wij wel doorgaan met die vaccinaties? Dat is nu aan het gebeuren. Door die tunnelvisie hier in de Tweede Kamer en bij het kabinet, dat wegkijken … Hugo de Jonge zit altijd met z’n rug naar me toe. Hij luistert niet eens meer. Hij staat niet eens meer open voor de argumentatie. Hij krijgt de orders van Bill Gates. Hij krijgt de orders van Klaus Schwab.

De voorzitter:

Meneer Baudet.

De heer Baudet (FVD):

Dat is het. Men voert het uit. Men heeft oogkleppen op en men ziet niet wat voor humanitaire, economische en maatschappelijke ramp zich aan het voltrekken is in Nederland, niet door corona, maar door de vaccinaties en door die belachelijke QR-codes! Dat zijn de feiten.

De voorzitter:

Meneer Baudet en lieve collega’s, ik vind het belangrijk dat we het debat hier voeren op de inhoud. Het is “de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport”. Ik wil ook aan de minister vragen om, als een gekozen Kamerlid aan het woord is, daar aandacht voor te hebben. We kunnen van mening verschillen, maar het debat wordt hier wel in de Kamer gevoerd. Ik doe ook een oproep aan de collega’s aan de interruptiemicrofoon om het over de inhoud te hebben en niet op de persoon te spelen.

Mevrouw Simons (BIJ1):

Dank u, voorzitter. In het verlengde van uw verzoek heb ik ook een verzoek aan u, voorzitter, maar misschien is dat een punt van orde. Als hier een gekozen volksvertegenwoordiger een man staat te diagnosticeren die tijdens het voetballen dood neervalt op het veld, vind ik dat gevaarlijk. Ik vind dat de voorzitter hem dan best mag herinneren aan het feit dat hij geen arts is, de casus niet kent en het niet aan hem is. Het is zeer onaangepast, met name ook tegenover de nabestaanden van deze neergevallen voetballer. Ik zou het dan fijn vinden als de voorzitter dit lid zou willen aanspreken.

De voorzitter:

U doet een beroep op mij. Ik vind dat we hierover het debat met elkaar moeten voeren. Ik vind het goed dat de heer Baudet daarop wordt aangesproken. Volgens mij heeft mevrouw Gündoğan dat net gedaan en volgens mij doet u dat nu. Zo hoort het ook in een parlementaire democratie: men spreekt elkaar aan in het debat in de plenaire zaal. Mevrouw Simons.

Mevrouw Simons (BIJ1):

U kunt zich voorstellen dat met het toenemen van dit soort gevaarlijke diagnoses, gedaan door iemand die daartoe niet bevoegd is, het een gemiddeld Kamerlid heel veel interrupties zou kosten om daar elke keer tegen in het verweer te komen. En dat terwijl de meesten van ons hier vandaag een inhoudelijk debat willen voeren over het coronavirus. Ieder is verantwoordelijk voor de eigen woorden, dat klopt, maar u als voorzitter draagt mede verantwoordelijkheid voor datgene wat hier in deze zaal gebeurt en ik leg mijn verzoek nogmaals bij u neer.

De voorzitter:

En ik zeg ook tegen de collega’s: het is goed dat u interrumpeert en dat u het debat voert met de heer Baudet. Ik geef het woord weer aan de heer Baudet.

(…)

De heer Baudet (FVD):

Zo, gaan we door? Dan kan de minister van Volksgezondheid weer eventjes opletten want we gaan weer verder.

De risico’s van de vaccinaties ondertussen. De vaccinaties werken nauwelijks, de mortaliteit van corona is verwaarloosbaar en vergelijkbaar met de griep. Lockdownmaatregelen werken niet om besmettingen tegen te gaan en de vaccinaties hebben zeer veel bijwerkingen. In de Verenigde Staten krijgen 15 op de 100.000 jonge, gezonde mensen een ontsteking aan de hartspier, in Europa 16 op de 100.000. Dat is dus een risico op heel ernstige gezondheidsschade dat tientallen factoren groter is dan het risico dat deze groep loopt om iets te krijgen van corona. Dat zijn officiële cijfers. Dat kunnen jullie niet negeren. Meneer De Jonge, u kijkt weer weg, maar u kunt dat niet negeren. Dat zijn de officiële cijfers. Meer dan 8.500 Amerikanen zijn gestorven na het nemen van de prik. In het afgelopen halfjaar is er in Nederland een onverklaarbare oversterfte van 5.300 mensen. Er zijn maar 1.200 officiële coronadoden geregistreerd, dus het kan haast niet anders dan dat die oversterfte van duizenden komt door de vaccinaties. Daar is bijna geen andere verklaring voor. En opnieuw kijkt de Kamer weg. Jullie negeren het. Wat is er met jullie aan de hand, dat jullie alsmaar in die tunnelvisie blijven hangen?

De langetermijneffecten van de vaccinaties zijn volkomen onbekend. Michael Yeadon, voormalig topman van Pfizer, zegt dat dit op lange termijn heel ernstige consequenties kan hebben. Dat noemen we antibody-dependent enhancement. Zo werkt dat met allerlei virussen. Als je daar gentherapie op loslaat, kan het spike-eiwit zich hechten aan nieuwe varianten van corona en een zwaardere aanval op je immuunsysteem teweegbrengen. Dat zeggen immunologen; dat wordt wereldwijd gezegd. Maar ook daarvoor sluit de Kamer de ogen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Baudet.

(…)

De heer Baudet (FVD):

Het is hallucinant. We leven in een absurde horrorfilm. De mensen in Nederland beginnen dat steeds meer te zien, maar jullie in de Kamer en in de politiek kijken weg.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Baudet. U bent door uw tijd.

De heer Baudet (FVD):

Kijk ze wegkijken! Het is verbijsterend wat er gebeurt!

De voorzitter:

Dank u wel. Ik geef nu het woord aan mevrouw Gündoğan van Volt.

Meneer Baudet. U kunt uw overzicht via de bodes eventueel geven aan uw collega’s en het kabinet.

Mevrouw Gündoğan (Volt):

Voorzitter. Ik zal ook kritisch zijn op het kabinet, maar om andere redenen. Ik probeer altijd zo feitelijk mogelijk te zijn, dus ik hoop dat wij daar elkaar gaan vinden. Ik citeer uit een artikel in het AD van vandaag met de titel: “Coronabeleid “epische mislukking” volgens experts: “Met persconferentie alleen red je het niet””. In dit artikel spreken Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommunicatie, en Arjen Boin, hoogleraar publieke instituties en governance, zich in klare taal uit. Termen als “schrijnend gebrek aan lerend vermogen”, “geen leider zijn” en “epische mislukking” worden gebruikt. Voor mij was het meest treffende dat zij de vinger op de juiste plek van het falend beleid leggen. Ik citeer: “Volgens Boin heeft het kabinet Nederland “een sprookje voorgetoverd”. “Virologen roepen al heel lang dat je je niet uit een pandemie kunt vaccineren. Maar de lijn die het kabinet uitdroeg, was toch dat als iedereen maar een shot zou halen, dat het dan gedaan zou zijn met corona. Een idioot hoog percentage van de Nederlanders, 86 procent, is ook gevaccineerd. En toch gaat het nu weer de verkeerde kant uit. Dan klopt het verhaal dat je verteld hebt gewoon niet.”

Structureel wordt op de belangrijkste voorspellende variabele, zijnde het aantal besmettingen, niet serieus, adequaat of snel gereageerd. Pas wanneer het zorginfarct dusdanig ernstig wordt, beseft men dat het beleid ernstig faalt. En in plaats van lessen te leren, zoals die uit het KPMG-rapport, wordt achteraf gedaan alsof er wel is gestuurd op besmettingen. Dat is evident niet zo, want wie stuurt op besmettingen, gedraagt zich naar die besmettingen. En dat gebeurt niet. Het zijn niet alleen de woorden van het kabinet die dit staven, maar vooral de daden of, meer specifiek, het ontbreken van die daden. Want wie haalt het anders in zijn hoofd om, wanneer de besmettingen stijgen, pas een maand later tot actie over te gaan?

Begin oktober van dit jaar stegen de besmettingen, maar pas eind oktober kwam het OMT bijeen. Terwijl wij al anderhalf jaar weten dat het virus exponentieel groeit. Wie moeite heeft met exponentiele groei, kan de legende van het schaakbord lezen. In die legende was het eerste vakje van het schaakbord goed voor één rijstkorrel en het 64ste vakje goed voor ruim 18 triljoen rijstkorrels — genoeg om de huidige wereldbevolking twee eeuwen mee te voeden.

Er is dus geen logische of redelijke verklaring voor, na ruim anderhalf jaar ervaring met dit virus, zeker niet met de toelichting die de heer Rutte geeft. Hij stelde dat Nederland hetzelfde beleid heeft gevoerd als de rest van Europa. Wat het Verenigd Koninkrijk, Nederland en bijvoorbeeld Zweden hebben gedaan, is echt anders dan wat Denemarken, Noorwegen en Finland hebben gedaan. Graag een reactie. Zo gaf de heer Ernst Kuipers het getal van 4.000 besmettingen als grens. We zitten nu, wat ik ervan begrijp, over de 9.000. Dat is meer dan het dubbele van wat we weten. Want waarschijnlijk is het nog veel erger dan wij weten, omdat een land als Denemarken vijf keer zo veel test. We hebben er gewoon geen zicht op.

Maar ik heb meer bezwaren tegen het beleid. Dan gaat het om de grondwettelijke taak, verankerd in artikel 22 van onze Grondwet, die de plicht tot volksgezondheid beschrijft. COVID-19 is een categorie A-virus. Dat is de zwaarste categorie, waarin ook pokken en polio zitten. Het is ernstiger dan difterie, pest of cholera. Dit virus vraagt en eist daarom dat er met haast wordt gereageerd. Waar blijft die haast? Niet alleen ik, maar ook de WHO is verbaasd. Graag een reactie.

(…)

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Dit is ook mijn laatste interruptie. Ik zou graag willen weten wat mevrouw Gündoğan qua communicatie dan op dit moment aan het kabinet zou willen vragen. Wij zien dat er bepaalde brandhaarden zijn en dat bepaalde groepen mensen slecht worden bereikt. We hebben duidelijk gezien dat vaccinatie ons enorm helpt, niet alleen om jezelf, maar ook om een ander te beschermen.

Mevrouw Gündoğan (Volt):

Ik ben het volledig eens met vaccineren. Het is evident dat dat je — uit mijn blote hoofd gezegd — met zo’n factor 33 beschermt om op de ic te komen. Hoe meer variabelen je qua achterstand hebt, omdat je ouder bent, omdat je zwaarder bent of omdat je andere ziektes hebt, hoe belangrijker het is. Ik denk dat we moeten inzetten op communicatie over het naleven van de maatregelen en vooral over testen, testen, testen, en ook bij niet-klachten, het preventief testen. We moeten, zoals Ernst Kuipers zegt, echt op besmettingen gaan sturen, met 4.000 als aantal. Ik denk ook dat het heel goed is om bij het OMT een aantal communicatie-experts te vragen, zoals deze hoogleraren dat ook uitten, zodat de lijn consistent blijft in de toekomst. Dat kan heel erg helpen. Ik denk dat Nederland best weer de veerkracht kan vinden om strenger beleid te omarmen, omdat juist in dat strengere beleid meer vrijheid zit, gecombineerd met veiligheid.

(…)

Mevrouw Gündoğan (Volt):

Mijn laatste woorden ga ik wijden aan vaccineren. Nee, het is geen wondermiddel. Ja, het beschermt je wel verdomd goed. Dus: vaccineer je! En dan heb ik nog wat anders te zeggen en wel jegens hen die misinformatie delen, hier in de Kamer of daarbuiten. Schaam je! Jullie spelen met het leven van anderen. Het leven is kostbaar. Mensen hebben er maar één [kostbaar leven?] van en de dood kent geen oplossing. De dood is onomkeerbaar en definitief. En wat betreft de platforms die deze desinformatie blijven verspreiden: schaam u nog meer! U zegt het één, maar doet het ander. U bent een aanhanger van de god mammon. Geld is uw enige motivatie om een slechte bijdrage te leveren aan de samenleving door indirect dood en verderf te zaaien. Ik roep u op om hier uw verantwoordelijkheid in te nemen. En ik vraag de minister om een reactie: hoe gaat hij hiermee om?

(…)

Mevrouw Pouw-Verweij (JA21):

Voorzitter. “Er zijn 69 ziekenhuizen in Nederland. In veel van de in totaal 116 locaties liggen enkele patiënten met corona. Het merendeel ligt op een reguliere afdelingen. Daarvan valt de Nederlandse gezondheidszorg niet om.” Zo zegt hoogleraar Marcel Levi. De bottleneck, zoals ik bij herhaling heb betoogd, is de intensive care. Nederland heeft te weinig ic-capaciteit. Die capaciteit krijgen we niet binnen nu en een maand opgeschroefd — ik kom daarop terug — maar we kunnen absoluut slimmer omgaan met de capaciteit die we wél hebben.

Hoogleraar intensive care Armand Girbes houdt ons voor hoe we het probleem van de volle ic’s kunnen oplossen door het anders en slimmer te organiseren. Ik citeer: “Waarom niet bepaalde ziekenhuizen of ziekenhuisvleugels vrijmaken voor coronazorg of juist reguliere zorg?” Het bekende tegenargument is dat de verpleegkundigen er toch niet zijn om deze afdelingen te bemannen. Daarover geeft Girbes aan: het is natuurlijk en-en. We kunnen beter rekruteren door beter te organiseren. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld met minder en langere diensten te werken, aantrekkelijke en ontzorgende secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden en aparte teams met specifieke taken in te zetten.

Voorzitter. Het is mogelijk om de ic-behandeling van covidpatiënten veel efficiënter te regelen door een grotere groep bij elkaar in één ziekenhuis te verzorgen. Girbes geeft aan dat bijvoorbeeld in Madrid en Lombardije specifieke ziekenhuizen zijn ingericht voor alleen covidpatiënten. Het ministerie van VWS hoeft niet eens het zware tilwerk te doen, want Girbes heeft al aangeboden dit zelf op poten te willen zetten. Is de minister bereid om de uitgestoken hand te accepteren van experts die de kennis hebben om dit goed en snel te organiseren?

Voorzitter. Terug naar het feit dat we de ic-capaciteit niet binnen een maand [sic] opgeschroefd krijgen. Dat is wat anders dan dat dat helemaal niet hoeft te gebeuren. Andere landen zijn het afgelopen jaar intensief personeel gaan opleiden. Ze maken daarvan serieus werk. Intussen blijft ons land achter. We zijn vooral goed in vertellen waarom het niet kan, alsof het een natuurwet is. Om Marcel Levi nogmaals te citeren: “Als we een beetje een griepgolf krijgen, zitten we al krap.” Ik roep het kabinet nogmaals op om alle kaarten op het ophogen van de ic-capaciteit te zetten en wel op korte termijn, want we hebben al te veel tijd verloren.

(…)

De heer Van der Staaij (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Ik spreek in dit debat mede namens BBB, omdat mevrouw Van der Plas tot haar grote spijt niet aanwezig kan zijn.

Voorzitter. De persconferentie gisteravond begon met verbindende, begripvolle woorden van de premier: wees een beetje mild voor elkaar, ook bij verschil van inzicht. Dat onderschrijf ik en dat onderstreep ik. Ook het beroep dat werd gedaan op iedereen om de basisregels na te leven en serieus te nemen, delen wij voluit. Maar toch, wat een contrast was dat met de verdergaande voorstellen die in het tweede deel van de persconferentie naar voren kwamen, waarbij voor ons gevoel toch vooral de coronapas als reddingsboei werd aangeklampt. Dat gaf een gevoel van beklemdheid. Want wat betekent dat nu precies? Keer op keer is door het kabinet het wenkende perspectief geschetst van een hoge vaccinatiegraad, het licht aan het einde van de tunnel. Dan zou corona onder controle zijn. Dan zou er een einde komen aan de vrijheidsbeperkingen. En nu, terwijl maar liefst 87,5% van de volwassenen gevaccineerd is, worden er toch opnieuw vergaande maatregelen aangekondigd. Ik zeg dit niet in verwijtende zin, maar wel in feitelijke zin: we komen hiermee wel weer in een nieuwe fase, die alweer heel veel nieuwe vragen oproept. Hoe ver ga je hiermee? Hoelang ga je op deze weg door? Wat is dan precies het eindperspectief? Ook mijn fractie verlangt, met mevrouw Bikker, die het ook al even benoemde, naar dat langetermijndebat, om ook die scenario’s met elkaar door te spreken.

Voorzitter. Een gevoel van beklemdheid, ook omdat keer op keer door het kabinet is gezegd dat er geen vaccinatiedwang komt, direct of indirect. En de hele Kamer sprak uit: geen dwang, geen drang. Maar nu liggen er plannen op tafel om de coronapas mogelijk te kunnen gaan vragen in werksituaties, in de zorg, en zelfs te verplichten voor sportactiviteiten en onder bepaalde voorwaarden de detailhandel. Als dat allemaal onvoldoende helpt, misschien later nog wel een coronapas in het onderwijs of het schrappen van het testbewijs als alternatief voor het vaccinatiebewijs. Dit maakt veel burgers bezorgd. Waar eindigt dit? Wanneer stoppen we ooit met die coronapas? Wat is eigenlijk het doel van deze aanpak en wanneer is dat doel bereikt?

(…)

De heer Van der Staaij (SGP):

Wat die basismaatregelen voor iedereen betreft, wil ik er ook nog bij noemen dat de coronapas als effect kan hebben gehad — we horen die verhalen toch ook om ons heen — dat mensen te onvoorzichtig zijn geworden. We moeten niet te makkelijk denken dat als je eenmaal die QR-code hebt, je dan wel los kunt gaan. Nee, dat kan niet, zeker niet als de besmettingen weer behoorlijk aan het toenemen zijn. Het vraagt dus ook nog echt wel even het bewustzijn dat we niet zeggen: met die pas is alles wel in orde en heb je een paspoort voor de vrijheid. Zo werkt het niet. Ik zei ook al: ik ga er niet van uit dat we er zijn met een simpele oproep tot naleving van die maatregelen. Je zult ook actiever moeten kijken hoe je de samenleving zelf erbij kan betrekken en met lokaal maatwerk moeten bekijken waar de problemen aan de orde zijn, wat ze zijn en hoe je ervoor kunt zorgen dat er een betere naleving komt. Daar is echt nog veel werk aan de winkel.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Ik weet dat de SGP inderdaad principiële bezwaren tegen het coronatoegangsbewijs heeft, maar ik vraag mij wel af wat straks het alternatief is. Stel dat je bij een lockdown terecht zou komen en je weer sectoren zou moeten sluiten, waar wij heel veel voor over hebben om dat te voorkomen. Is dat de route die de SGP liever volgt dan eventueel met coronatoegangsbewijzen een sector openhouden?

De heer Van der Staaij (SGP):

Die vrijheidsbeperkende maatregelen van dat soort omvang vinden wij echt niet gerechtvaardigd en niet proportioneel. We zitten nu echt in een nieuwe fase. Je had eerst de acute fase, waar we in het begin mee te maken hadden en waar we eigenlijk niet wisten wat er precies gebeurde. In die fase kon je heel verregaande maatregelen nemen, ook op basis van noodverordeningen, waarvan we voor een deel zeiden: hé, dat ging eigenlijk te ver. Daarop volgde een tweede fase met de coronawet, waarbij we in afwachting van een hoge vaccinatiegraad, wat daarbij een belangrijk argument was, inzetten op een sterke indamming van het virus en we nog een aantal maatregelen namen. Maar we konden niet eindeloos daarmee doorgaan, want het zijn wel vrijheidsbeperkende maatregelen. Nu zijn we dus echt in de fase beland waarin we moeten leren leven met het virus en ook kritisch moeten kijken naar al die punten die vandaag ook zijn genoemd: de zorgcapaciteit, de concentratie van zorg uitbreiden, de naleving van de maatregelen. Dat is de route die wij voor ons zien, niet de reflex van vrijheidsbeperkende maatregelen.

(…)

Wordt vervolgd

Advertisement