Tags

Stelling: Het is kenmerkend voor beide columnisten dat zij bevooroordeeld de kant van Rutte/Hoekstra kozen terwijl Rutte de blunder maakte door het afkalvende CDA bleven verdedigen, terwijl zij bestuurlijk overal aan de verliezende hand zijn. Bovendien, evenals in Duitsland te conservatief, met een enkele jongere Kamerleden als een frisse vernieuwende bakens in de overige Haagse duisternis. En dat Hoekstra óók nog eens geen enkel politiek gevoel blijkt te hebben en dus een verdwaalde passant in deze politieke woestijn is, vergaten beide columnisten ook. En dat schrijft deze site als neutrale partijloze blogger.

En tot slot de laatste opmerking over Ephimenco (die ik altijd lees en mijn steun heeft, maar ditmaal een scheven schaats rijdt): ‘Opnieuw verscheen zondag een peiling van De Hond waarin D66 een verlies van vijf zetels wordt voorspeld in geval van nieuwe verkiezingen.’ Ook ons land wordt meegesleurd door de conservatieve Telegraaf-hetzes waarin alles wat naar links zweemt direct wordt geframed. Het is niet anders.

Voortzetting (Sylvain Ephimenco, vandaag/Trouw, 28-9-21)

Na zes verloren maanden die de zelfdestructieve neigingen van de Nederlandse politiek hebben gekenmerkt, lijkt een oplossing bij de formatie mogelijk. Dit komt door de aankondiging van Sigrid Kaag (D66) dit weekeinde om voortzetting van de coalitie niet meer uit te sluiten. Eerst zal de eerder verworpen coalitie van zes partijen (huidige coalitie plus GroenLinks en PvdA) formeel nog even aan bod komen. Vervolgens de voortzetting van de huidige coalitie, die winnend uit de verkiezing kwam.

Als er een cesuur bestaat die de aanzet vormt van Kaags volte-face, dan kies ik twee publicaties van afgelopen vrijdag. De eerste is het hoofdcommentaar van de bevriende Volkskrant, de krant die tot nu toe Sigrid Kaag door dik en dun heeft gesteund en premier Rutte hardnekkig als ‘het probleem’ bij de formatie had aangewezen. Vrijdag concludeerde de krant in haar commentaar als volgt: “De bezwaren van D66 tegen voortzetting van de coalitie zijn bekend. Maar zou de bestuurbaarheid van het land ook voor Sigrid Kaag zo langzamerhand niet zwaarder moeten gaan wegen?” Expliciet worden de ‘bezwaren’ van D66 en Kaag hier als oorzaak voor de gestrande formatie aangewezen. Impliciet staat dat in de laatste zes maanden ‘de bestuurbaarheid van het land’ voor beiden niet de prioriteit is geweest.

De tweede publicatie op diezelfde vrijdag is de column van oud-PvdA-minister Ronald Plasterk in De Telegraaf. Plasterk noteerde ook dat op 17 maart de coalitie een meerderheid heeft gehaald: ‘niets staat een voortzetting dus in de weg’. Nu niet en toen ook niet. Waarom dan die zes verloren maanden? Plasterk: “Laten we er niet omheen draaien: het is D66 dat het land nu al een half jaar lamlegt door niet eens een gesprek over die coalitie te willen aangaan.” In het weekeinde drukte het AD ook nog een interview af met CU-leider Gert-Jan Segers waarin deze zijn onbegrip voor de onbuigzame houding van Kaag etaleerde. Hij merkte op dat de CU vier jaar lang een trouwe bondgenoot van D66 is geweest op gebied van ‘klimaatbeleid, sociaal beleid, de rechtsstaat en humaan asielbeleid’. Waarom toch die boycot in de vorm van uitsluiting?

Het was zondag alsof van verschillende kanten een gemeenschappelijke muur van onbegrip werd opgetrokken, waartegen Kaag met haar rug kwam te staan. Zondag tekende de D66-leider haar overgave en kondigde als volgt haar ommezwaai aan: “Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen”. Ze zei nu “het nationale belang voorop te stellen”. Niet echt verheffend overigens om te benadrukken en dus (eindelijk) te erkennen dat D66, gedurende zes maanden, een ‘blokkade’ had opgeworpen. Blokkade: wegversperring die vrij verkeer verpest en mobiliteit lamlegt. Zie hier het gelijk van Plasterk. En nog iets: waarom gaat nu pas ‘het nationale belang’ een rol spelen voor Sigrid Kaag en D66? Opnieuw verscheen zondag een peiling van De Hond waarin D66 een verlies van vijf zetels wordt voorspeld in geval van nieuwe verkiezingen. Voor D66 speelt het nationale belang vooral een rol wanneer het met het eigenbelang is verweven.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1366/articles/1453711/2/1

Advertisement