Tags

Over de misverstanden die nu w.b. financiering ervan aan op dit moment aan de orde zijn:  Hier ligt een taak bij de Kamervoorzitter om te waarschuwen voor moties die strijdig zijn met het staatsrecht of de bestuurlijke verhoudingen. Die moties mogen dus niet in  stemming worden gebracht.  Vergelijk de taak van de Kamervoorzitter met de taak van de gemeentesecretaris die de moties moet controleren op het landelijke niveau. Een nuttige suggestie voor het gekakel in de Kamer.

Advertisement