Tags

‘Daarnaast drukken voor veel mensen de zorgkosten steeds zwaarder op het inkomen en zijn zij onzeker over de wachttijd om toegang te krijgen tot goede zorg voor henzelf, voor hun kinderen of voor hun ouders. Het eigen risico en eigen betalingen worden eerlijker. Om de zorg betaalbaar te houden wordt een te grote stijging van de zorgkosten voorkomen. Financiële prikkels voor zorgverleners om zo veel mogelijk te behandelen worden afgeschaft. We stellen strengere eisen aan het verzekerde pakket, waarbij het uitgangspunt is dat het gaat om bewezen effectieve zorg.’

Hier staat letterlijk: ‘Om de zorg betaalbaar te houden wordt een te grote stijging van de zorgkosten voorkomen’ en natuurlijk moet dit onderdeel van de tekst nog nader worden uitgewerkt. Maar het gaat niet ‘zomaar’ om een nadere uitwerking omdat de zorgkosten nagenoeg of zelfs per definitie niet in de hand te houden zijn vanwege alle dure instrumentele innovaties: constant nieuwe apparatuur is vergelijkbaar met de vele burgers die de nieuwste smartphones willen/moeten aanschaffen. Dus gaat het om de vraag wat en wanneer een noodzakelijke medische aanschaf noodzakelijk is. Er zullen dus ook nieuwe begrotingsnormen (Rijksbegroting) worden vastgelegd. Met de oude standaarden kan niet meer gewerkt worden.

Dus: hoe worden die zorgkosten structureel in de hand gehouden?

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Bijlage+1+Document+op+hoofdlijnen%20(1).pdf

Advertisement