Tags

Stelling: Zolang belastingstelsels geen grotere aanslag op vermogende burgers instelt, blijft de ongelijkheid onder de mensen onverdraaglijk groot.

Belastingplan Democraten laat superrijken buiten schot (Laurens Berentsen, Fiscaal/fd, 15 sept. 21)

In het kort:

  • Democraten in het Huis van Afgevaardigden zwakken voorstellen van Biden af.
  • Belastingverlagingen van Donald Trump worden teruggedraaid.
  • Een belastingverhoging op vermogenswinsten uit beleggingen blijft beperkt.

Jeff Bezos en Elon Musk kunnen opgelucht ademhalen. Anders dan president Joe Biden beoogt en heeft beloofd, ontspringen superrijke Amerikanen voorlopig de dans in belastingvoorstellen van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.

De Democraten verhogen in hun maandag gepresenteerde voorstellen de belastingen voor rijke particulieren en winstgevende bedrijven. Zij doen dat door belastingtarieven voor hogere inkomens op te trekken. De heffingen op rijkdom laten zij echter vrijwel ongemoeid. Daarvan profiteren vooral de meest gefortuneerden, omdat die hun rijkdom voornamelijk danken aan de waardestijgingen van aandelen, obligaties en vastgoed.

Ongelijkheid terugdringen

De belastingplannen van zijn partijgenoten verkleinen de kans dat Biden zijn verkiezingsbelofte om de ongelijkheid in de VS terug te dringen volledig gestand kan doen. In de plannen ontbreken de meest ambitieuze onderdelen van het fiscale pakket dat het Witte Huis in mei presenteerde. Er volgt nog een lang onderhandelingstraject voordat de beoogde belastingverhoging een wet is.

Biden stelde voor het tarief van de vermogenswinstbelasting gelijk trekken met het toptarief van de inkomstenbelasting. Dat laatste tarief gaat in de voorstellen van de Democraten naar 39,6%. Hiermee maken zij de verlaging naar 37% onder de vorige president, Donald Trump, ongedaan. Voor inkomens hoger dan $5 mln moet er een extra belasting komen van 3%. De verhoging van de belasting op kapitaalwinsten blijft echter beperkt: het tarief gaat van 20% naar 25%.

Grootste gemene deler

Verder laten de Democratische afgevaardigden aanpassing achterwege van de gunstige fiscale regels rond erfenissen, waar superrijken de meeste baat bij hebben. Ook blijft er een gat in de belastingwetten bestaan waardoor vermogenswinsten van managers van private-equityfondsen tegen een lager tarief worden belast.

Het afgezwakte belastingplan van de Democraten weerspiegelt de machtsverhoudingen in Washington, waar de partij van Biden de helft van de zetels in de Senaat bezet. Democratisch afgevaardigde Dan Kildee noemde de voorstellen ‘de moedigste grootste gemene deler’. ‘Wat ik niet wil is de volgende nobele nederlaag’, voegde de afgevaardigde uit Michigan daaraan toe.

Sociale initiatieven

De jongste voorstellen van de Democraten verhogen de belastingen in de Verenigde Staten over de komende tien jaar met $2100 mrd, aldus de onafhankelijke instantie die dit berekent. Deze opbrengst is bedoeld om de verreikende sociale initiatieven voor lage en middeninkomens en de ambitieuze klimaatplannen van de regering-Biden te financieren.

https://fd.nl/politiek/1412605/belastingplan-democraten-laat-superrijken-buiten-schot-goi1cazqJ3IB

Advertisement