Tags

Geachte redactie (Harry Ottenheijm te Milsbeek, Opinie & Debat/de Volkskrant, 13-9-21)

Leider

‘Met verbazing volgde ik verleden week de discussies over de H.J. Schoo-lezing van Sigrid Kaag. De verwijten waren niet van de lucht. In het debat in de Tweede Kamer van 7 september, in de talkshows en zelfs in een hoofdredactioneel commentaar van deze krant werd Kaag in vele toonaarden verweten dat ze scherp uithaalde naar de VVD-leider.

‘De H.J. Schoo-lezing heb ik grondig gelezen. Een prima, persoonlijke en visionaire analyse. Ik tel vijf passages van zelfkritische aard. Daarenboven lees ik vijf passages waarin Kaag het gevoerde regeringsbeleid bekritiseert; in een daarvan gebruikt ze een term (‘gaaf land’) die de VVD-leider ook bezigde. In ons land is het regeringsbeleid niet slechts de veantwoordelijkheid van de leider van de grootste partij. Dientengevolge slaat kritiek op dat beleid niet uitsluitend op deze leider. Hoe is het mogelijk dat dit veelomvattende stuk zoveel negatieve kritiek krijgt? Is er sprake van lange tenen in kleine schoenen?

Harry Ottenheijm, Milsbeek

*Volkomen juist geformuleerd.

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1358/articles/1444510/21/3

Advertisement