Tags

Stelling: Bij lezing van onderstaand artikel vielen twee zinnen op: 1. “Daarnaast telt Nederland 2,1 miljoen kinderen onder de 12 jaar. Voor hen is covid over het algemeen ongevaarlijk, maar zij kunnen het virus wel verspreiden.” En 2.  “Een R die rond de 1 ligt, zoals nu, stijgt dan naar 1,15, zodat elk positief getest persoon 1,15 anderen aansteekt.” Het draait om de werkwoordvormen: ‘kunnen het virus wel verspreiden’ en ‘zodat elk positief getest persoon 1,15 anderen aansteekt’. In het eerste voorbeeld is sprake van voorwaardelijkheid: ‘kunnen’, maar in het tweede geval een ogenschijnlijk feit: ‘aansteekt’. De vraag is of hier niet alleen gaat om ‘aannamen’ in plaats van ‘feiten’, omdat de krant via de medische experts ogenschijnlijk uitgaan van ‘kunnen’, maar in R-getallen om (noodzakelijke feiten die zich gaan voordoen: ‘anderen aansteekt’ alsof het ‘standaard feiten’ zijn. En in dit verband wordt het ook begrijpelijk en logisch dat het kabinet virologische adviezen van het OMT volgt, want als het steeds om ‘bewezen’ (gemeten resultaten) verwachtingen gaat, dan valt er weinig tegen in te brengen, maar daarmee krijgen de adviezen van het OMT wel een dwingend karakter, terwijl het publiek wel wil weten of die verwachtingen vanuit de statistiek opgemerkt, wel écht altijd uitkomen, want dat hoeft niet zo te zijn. Het zijn er blijven statistische verwachtingspatronen, en dat zijn ook journalistiek (nog) geen feiten. Het kabinet komt dus zo beschouwd altijd met feiten die geen feiten zijn. En over kansberekeningen wordt niet gerept. Overigens is dit artikel een heel overzichtelijk schema van hoe het coronabeleid in elkaar steekt en daarom wordt het hieronder volledig weergegeven. En de winst van een dergelijk goede tekst is dat met een kritische lezing weer altijd vervolgvragen naar boven kunnen komen.

Ook Rutte hoort de roep om ‘terug naar normaal’ (Marco Visser, vandaag/Trouw, 11-9-21)

Coronavirus | Hoelang houden we afstand?

Volgende week is er weer een coronapersconferentie van het kabinet. Komt de huidige anderhalvemetersamenleving daarna officieel ten einde?

Voor het kabinet draait in de coronacrisis alles om de bezetting in de ziekenhuizen. Die moet op een bepaald niveau blijven, zodat de gewone operaties door kunnen gaan, ondanks de zorg voor coronapatiënten. Maar welk bezettingsniveau is werkbaar en aanvaardbaar? Daarvoor kijken demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge naar vijf parameters.

1 De vaccinatiegraad

Van de ruim 17 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar is ruim 77 procent volledig gevaccineerd. Onder 12- tot en met 17-jarigen heeft 41 procent twee prikken gehad.

De vaccinatiegraad is vooral belangrijk bij de kwetsbaren, een groep van ongeveer 5 miljoen mensen. Het kabinetsbeleid is altijd gericht geweest op bescherming van deze groep ouderen en mensen met een gebrekkige gezondheid. Bij een deel van die groep werkt het vaccin niet of onvoldoende. Dat zijn ongeveer 700.000 Nederlanders met een stoornis in hun afweersysteem of mensen die afweeronderdrukkende medicatie slikken na een transplantatie. Om die groep te beschermen is niet alleen een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad wenselijk, maar zullen er ook maatregelen nodig blijven om het besmettingsgevaar te reduceren.

Daarnaast zijn er 1,8 miljoen mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Sommigen zijn nog niet aan de beurt, anderen twijfelen of willen helemaal geen vaccin. Een deel van die groep heeft al eens covid gehad, en is daarom beschermd.

Daarnaast telt Nederland 2,1 miljoen kinderen onder de 12 jaar. Voor hen is covid over het algemeen ongevaarlijk, maar zij kunnen het virus wel verspreiden.

2 De besmettingscijfers

Die waren lange tijd leidend voor het kabinet, maar ook internationaal gelden besmettingscijfers niet langer als maatgevend. Toch geven die wel een indicatie van wat de ziekenhuizen kunnen verwachten, want een deel van de positieve testen vertaalt zich na ongeveer een week of drie in ziekenhuisopname.

Op dit moment krijgen ongeveer 2600 Nederlanders per dag te horen dat zij positief zijn getest. Belangrijk daarbij is: wie zijn er besmet? De stijging zit vooral bij de kinderen onder de 12 jaar, die niet zijn gevaccineerd en weer naar school gaan. Dat is voor het kabinet geen probleem, want zij komen nauwelijks in de ziekenhuizen terecht. Het kabinet kijkt vooral naar de 50-plussers, en onder die groep is het aantal positieve testen stabiel, net als bij veel andere groepen.

3 Het reproductiegetal en het najaarseffect

Na een rustige zomer keerde vorig jaar in de tweede week van september het tij: het najaarseffect. Toen steeg het reproductiegetal, de R, met 15 procent. Een R die rond de 1 ligt, zoals nu, stijgt dan naar 1,15, zodat elk positief getest persoon 1,15 anderen aansteekt. Dat lijkt weinig, maar het kan met een R boven de 1 hard gaan. Nu zijn er 2600 positieve testen per dag. Bij een reproductiegetal van 1,15 ligt dat aantal eind deze maand rond de 5000.

Dat is niet direct reden tot paniek. Belangrijk voor het kabinet is: wie worden er ziek? Het gevaar zit onder meer bij de ongevaccineerden die bij elkaar wonen in achterstandswijken. Bewoners van deze wijken hebben al vaker dan gemiddeld te maken met gezondheidsproblemen en zijn dus vatbaarder voor een ernstige vorm van covid.

4 De ziekenhuiscijfers

De vaccinatiegraad, het najaarseffect en aantal besmettingen, zij leiden allemaal naar de ziekenhuizen. De vraag die het kabinet moet beantwoorden is: welke ziekenhuisbezetting is acceptabel?

Ic-arts Diederik Gommers sprak over 200 bezette ic-bedden, zodat de reguliere zorg door kan gaan. Minister van volksgezondheid Hugo de Jonge heeft het aantal van 250 eens genoemd; het huidige niveau. Grof gerekend komt dat neer op 15 ic-opnames per dag, als patiënten daar gemiddeld 17 dagen blijven liggen, zoals deze week het geval is.

Het RIVM verwacht de komende maanden 2200 tot 3400 patiënten op de ic’s. Stel dat het lukt om deze aantallen uit te smeren en niet boven de 250 ic-patiënten uit te komen, dan zijn de ic’s ergens in april vrij van covidpatiënten. Maar dat is slechts theorie.

Streven naar maximaal 15 nieuwe opnames per dag zal een forse klus worden. 15 nieuwe patiënten is namelijk gelijk aan de huidige nieuwe ic-opnames. En dan moet het najaar nog beginnen. Stel dat in het najaar meer patiënten naar de ic moeten, dan heeft het kabinet twee opties: strengere maatregelen, of meer bedden voor covidpatiënten reserveren. Dat zal direct ten koste gaan van de reguliere zorg.

5 Het draagvlak

Reguliere zorg uitstellen en/of nieuwe maatregelen nemen? Om die keuze te maken kijkt het kabinet naar het draagvlak. Het RIVM voert geregeld onderzoeken uit naar dat draagvlak. In het laatste onderzoek dat eind juli is uitgevoerd bleek het vertrouwen in de aanpak van de overheid sterk gedaald. Een derde van de ondervraagden is daar nog positief over. Daar staat tegenover dat het draagvlak voor het langer aanhouden van maatregelen steeg. Steun was er vooral voor het vermijden van drukte, anderhalve meter afstand houden, thuiswerken en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Bijna twee op de drie Nederlanders zeggen nog voldoende afstand te houden.

Toch wringen deze uitkomsten. Het straatbeeld lijkt iets anders te vertellen. Daarnaast is de weerstand tegen maatregelen niet alleen voorbehouden aan ‘wappies’, maar begint een bredere groep van zich te laten horen, al is dat meestal vanwege de toenemende vaccinatiedrang. Dat was te zien in de demonstratie van vorige week zondag. Rechts-extremisten kregen de aandacht, maar het protest was breder dan alleen die groep. De roep om terug te gaan naar normaal en ‘te leven met het virus’ zal het kabinet niet zijn ontgaan.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1352/articles/1443797/8/2

Advertisement