Tags

Stelling: Omdat ik als niet-gevaccineerde geen ‘antivaxxer’ ben, althans duidelijk niet tot die groep behoor – omdat ik mij niet in die argumenten herken – , herken ik wél de nonargumenten, maar die vloeien voort uit onzekerheid en twijfelachtigheid welke positie te kiezen.  Daarom hierbij mijn argumenten om niet voor een vaccin te kiezen. Maar dit is een moeilijk opdracht omdat ik mij bewust ben tegen de traditionele materiële opvattingen in te gaan. Ik geloof niet in een collectief immuunsysteem, maar dat het immuunsysteem alleen op persoonlijke basis opgebouwd en dus mogelijk is. Wat bedoel ik daarmee?

Ik kies niet voor een vaccin omdat ik erg bewust in het leven sta op een soort antroposofische  grondslag, en daarmee verschil ik van de ‘rabiate’ antivaxxers (met of zonder dubbel ‘xx’, want het wordt dubbel gebruikt). Ik hang ‘de overtuiging’ aan dat ik door de bewuste keuze voor een gezonde levensstijl (veel beweging, gezond voedsel, dagelijks een overdosis vruchten, waarvan ik in mijn opvoeding leerde dat dat zinloos is – want zou toch weer worden uitgescheiden -, om daarmee alle medische chemicaliën ofwel vaccins te kunnen (en mogen) weigeren, want die schoppen mijn immuunsysteem door de war (ook weer een kwestie van ‘visie’). Het één gaat niet samen met het ander. En mijn ervaring onder mijn oude vrienden/medestudenten (zij als arts en ik als politicoloog) leert mij dat wij elkaar niet kunnen overtuigen. Want de medische wereld denkt in (en vanuit) het materiële paradigma, terwijl ik, en met mij mijn huidige vrienden, leef in een nonduaal (geen luxe nastrevend) paradigma. Kort samengevat geloof ik in een leven na de dood en zelfs een oneindig aantal vervolglevens omdat de menselijke ziel, evenals de scheppende Bron een eeuwig leven heeft. En met deze samenvatting kan iedereen van mij aannemen dat er geen gesprek met traditionele wetenschappers mogelijk is, want er bestaat een muur tussen ‘materieel’ en ‘alternatief’.

Zonder dat ik enig conflict wens te veroorzaken, begrijpt de materieel denkende medicus mij niet, en dat valt hem ook niet kwalijk te nemen om dat hij zich onuitgesproken afvraagt hoe ik op mijn basis of levensvisie toch inmiddels ruimschoots de seniorenleeftijd heb bereikt en ondanks mijn ‘kwetsbare’ leeftijd toch probleemloos door deze epidemie ben gekomen. Als ik dagelijks mijn ademhalingsoefeningen doe, heb ik bewust contact met mijn fysieke organen en voel ik mij beschermd door mijn eigen afweersysteem. Ik heb ook nog nooit een griepaanval gehad, hoewel ik pas op middelbare leeftijd mijn spirituele levensbasis heb ontdekt. Maar ik weet ook dat ik deze levensstijl niet aan anderen mag opdringen. Zal ik dus ook nooit doen. Maar laat niemand mij ooit proberen te overtuigen dat mijn denken verkeerd is, want dat zou een nieuwe uiting van ‘betweterigheid’ of ‘paternalisme’ van traditionele ego’s betekenen, waar ik geen behoefte of boodschap aan heb.

Wat ik hopelijk duidelijk heb gemaakt is dat deze uitleg (van mijn niet-gebruik van vaccins, maar ik ook geen weigeraar ben), het mij mogelijk moet maken om in dit land van mijn keuzevrijheden gebruik wens te maken, zonder dat ik wie dan ook schade toebreng, noch een gevaar vorm voor besmetting van anderen. Kortom, mijn bewuste keuzen blijf ik zelf maken zonder dat ik de ander schaad. Dat heeft ook tot gevolg dat ik In een samenleving waarin ik gebruik móet maken van ‘ontheffingsverklaringen’ om met vrienden uit te gaan eten, zal ik dergelijke uitnodigingen ook zal afslaan vanwege dit tekortschietende beleid, in afwachting van betere tijden dat die ‘bewijzen’ weer verleden tijd zullen zijn. Ik gebruik die verbodsbepalingen dus in positieve zin: In deze covid-periode of wellicht langer durende tijdperk, heb ik andere bezigheden dan vertier buitenshuis. Ik laat mij dus niet overvallen door onverwachte infectieaanvallen.  

Overheid gaf vaccintwijfel te veel ruimte (Hessel von Piekartz, Ten eerste/de Volkskrant, 10-9-21)

Interview Jet Bussemaker

Nederland is te laat begonnen met het bereiken en overtuigen van vaccintwijfelaars. Omdat niet direct geprobeerd is om kwetsbare groepen te bereiken, hebben wantrouwen en complottheorieën zich dieper genesteld, blijkt uit onderzoek.

Op dit moment zijn zeker negen op de tien opgenomen covidpatiënten niet gevaccineerd. In de vaccinatiecampagne kwam pas laat aandacht voor moeilijk bereikbare groepen, daardoor begint de tijd nu te dringen, zegt oud-minister Jet Bussemaker, tegenwoordig hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact aan het LUMC. Ze is een van de hoofdonderzoekers van de gezamenlijke studie van het LUMC, de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool onder vaccinatieweigeraars.

Het vaccinatietempo stokt. Waar is het misgegaan?

‘Het precieze moment is moeilijk aan te wijzen. Maar grofweg is in het begin van de campagne al ingezet op massale vaccinatie. De GGD’s moesten xl-locaties opzetten. Het plan was om snel een groot aantal mensen te vaccineren. Daardoor werd ook vrij snel afgestapt van maatwerk.

‘Zo’n massale campagne is een logische keuze, maar de overheid heeft zich op dat moment nauwelijks beziggehouden met groepen die moeilijk bereikbaar zijn of extra informatie en ondersteuning nodig hebben. Parallel aan de grootschalige campagne had men ook direct de wijken in moeten gaan met begrijpelijke informatie voor iedereen. Dat had echt een verschil kunnen maken.’

*Voor de duidelijkheid: Met deze redeneringen ga ik volledig mee, ben ik het dus volledig eens. In mijn visie ligt de oorzaak van de covid-19 uitbarsting aan fastfood en alle landbouwgiften die in ons voedsel aanwezig zijn om de maximale landbouwwinsten te genereren. Wij hebben onszelf vergiftigd. En daaronder mogen ook de complottheorieën inbegrepen worden. En in dit verband ben ik ook bezig aan een publicatie van een boek waarin nadere uitleg en theoretisch model zal worden gepresenteerd. Daarom heb ik geen tijd om in talkshows deel te nemen en zal ik alleen op deze wijze via blogs blijven communiceren.

De vaccinatiecampagne kwam traag op gang. Is het dan slim om tijd in twijfelaars te steken?

‘Er was inderdaad genoeg reden om eerst de massa te prikken: daar valt het meeste effect te halen. Maar er is te weinig gedaan met de kennis die er al was over moeilijke groepen. Uit ons onderzoek blijkt dat het vooral mensen betreft uit kansarme wijken, met een lage sociale status en soms een taalachterstand, die wantrouwend zijn naar de overheid en instituten als het RIVM.

‘Deze groepen hebben moeite om een goede, gewogen keuze te maken, omdat ze veel door elkaar halen: ze stellen nepnieuws gelijk aan betrouwbare informatie.

*Op basis van deze feiten mogen wat mij betreft inderdaad een vaccinatieplicht worden ingevoerd omdat de ‘twijfelaars’ het reële risico vormen van overbevolkte IC-afdelingen. Maar let wel: de eerste noodzaak die ten tijde van de parlementaire enquête onderzocht moet worden is de vraag wat een ideaal covidbeleid moet zijn, en een eerste conclusie kan ook al getrokken worden: laat in alle volgende kabinetten een minister van VWS waarin een medicus met politieke entente aanwezig is en dus geen buitenstaander zoals Hugo de Jonge. Die was niet opgewassen tegen deze pandemie.

‘Doordat er in het begin van de vaccinatiecampagne weinig aandacht was voor deze groep, zien we nu dat de gevolgen van de crisis ongelijk verdeeld zijn over de bevolking. We moeten uitkijken dat niet vooral mensen met sociale problemen, of bijvoorbeeld een lagere opleiding ziek worden.’

U was als staatssecretaris betrokken bij de HPV-vaccinatie. Ook toen kwamen mensen niet opdagen uit angst voor het vaccin. Is daarvan geleerd?

‘Ik zie het nu op hetzelfde punt misgaan. Voor de HPV-vaccinaties tegen baarmoederhalskanker zijn we ook direct aan de lopende band gaan vaccineren, op grote locaties, in sporthallen. Naar bezwaren en twijfels luisterden we niet echt. We dachten dat het wel goed zou komen als we onze medische kennis daar tegenover zouden zetten: dat werkte niet.

‘Ook nu heeft de overheid niet op tijd gerealiseerd dat mensen er een andere waarheid op nahouden. Die waarheid hoeven we niet te omarmen, maar we moeten wel begrijpen wat er speelt om wantrouwen te bestrijden.’

*Ook hiermee volledig eens.

Het kabinet werkt aan een wet die het verplichten van vaccinatie- en testbewijzen in de horeca mogelijk maakt. Zal dat alsnog mensen over de streep trekken?

‘Met dwang of drang lopen we het risico dat we niet-gevaccineerden wegzetten als de losers binnen de samenleving, de wappies.[i] En dat gaat allesbehalve helpen om hen te overtuigen alsnog een vaccin te nemen, het jaagt mensen alleen maar meer binnen hun eigen groep.

*’Wappies’ is een gevaarlijk, want een te onbekend begrip. Uit dit citaat blijkt dat het om maatschappelijke ‘losers’ gaat, en dat is volgens mij een deelaspect. Losers zijn maatschappelijk mislukten, in die het niet gelukt is om ‘voor je 40ste binnen te zijn’ of zijn afgevallen in de ratrace om politieke posities. Maar met deze omschrijving wordt ook het gevaar opgeroepen dat ‘andere’ dwaalgeest of ‘gekkies’ hieronder worden verstaan. En dan valt zeker te denken aan spiritueel georiënteerden, die in traditionele kringen met ‘vluchters uit de werkelijkheid’ worden geassocieerd. En dat is voor een deel ook wel plausibele stelling of hypothese, maar dat moet wel eerst grondig onderzocht worden.

‘Veel twijfelaars en weigeraars zijn bovendien vatbaar voor verandering van beleid. Eerder werd invoering van een vaccinatiebewijs steeds afgehouden. Mensen zien dat, onthouden het. Als het dan alsnog gebeurt, wekt dat argwaan. Dat hebben we eerder gezien met wijziging van beleid rond mondkapjes: eerst zouden die volgens het RIVM niet werken, waarna ze toch werden ingevoerd.

*Hier geldt het gevaar dat de groeiende kloof (of wellicht al een levensgrote kloof) tussen bevolking en politieke bestuurders van ons land een steeds groter probleem gaat worden. De complexe maatschappij maakt het ook voor politici, laat staan de gewone burger, om nog verbanden en logisch beleid te herkennen. Maar diegenen die zich niet gehoord of gezien voelen, komen bij iedere gelegenheid in opstand via het demonstratierecht en daar is de politiek zelf voor een groot deel debet aan. En dat betekent ook dat de politiek een spiegel wordt voorgehouden en daarnaar moet durven kijken om dat contact te herstellen. Dat gebeurt onvoldoende en daarmee is de politiek een eigenstandig probleem geworden. Vandaar dat een nieuwe bestuurscultuur zeer noodzakelijk is.

‘Natuurlijk zie ik ook dat het in ziekenhuizen weer dreigt mis te gaan en dat er iets moet gebeuren om dat te voorkomen. Maar als je dwang of drang toepast, moeten we beseffen dat zoiets het wantrouwen onder deze groep alleen maar verder zal vergroten.’

*Volkomen juist geformuleerd en de vraag is ook of de politiek de blunder om ziekenhuizen te sluiten in het vorige kabinet ooit kan herstellen. Want de kernblunder was dat er nooit rekening werd gehouden met toekomstige pandemieën. De westerse arrogantie betrof een medisch-technocratische samenleving waarin epidemieën niet meer zouden voorkomen vanwege de hypermoderne medische technologie en stand van wetenschappelijke kennis. Hoe dom kan de mensheid zijn?

*De conclusie luidt dat er een twee/driesporenbeleid zal kunnen/moeten worden ontwikkeld:

1. Voor de gemiddelde (machteloze) burger die in stervens- of doodsangst verkeert (en die dus alleen geholpen wordt met vaccinaties of al gevaccineerd zijn) blijft het huidige voorrangsstramien gelden. De vraag is alleen of onder deze categorie ook nog twijfelaars rondlopen, en zo ja, dan wordt een overgangsperiode ‘ingebouwd’ waarin de keuzevrijheid van vaccinaties nog tijdelijk geldig blijft, tot het moment dat de opnamecapaciteit van IC-afdelingen voldoende zijn om ook reguliere patiënten te helpen. Binnen die overgangsperiode blijft een nieuwe covidpatiënt opgenomen worden zonder zelf gevaccineerd te zijn; na die overgangsperiode is dat niet meer mogelijk.

2. Voor de zeer bewuste (spirituele) burger die er zeker van is niet besmet te zullen/kunnen worden, en die ook geen besmettingshaard kunnen zijn; een probleemloze categorie; maar er bestaan ook zich spiritueel noemende burgers (die op tv te horen waren in een NPO.doc-uitzending, die de meest vreemde taal uitsloegen en waarmee duidelijk werd dat het onbewuste burgers zijn met onvoldoende taalvaardigheid en ik kunnen in dit verband niet als ‘volkomen bewust’ of ‘volkomen wakker’ worden omschreven, want wakkere spirituele burgers zijn te herkennen aan een duidelijke (alternatieve) uitleg van de ‘stand van zaken’ tijdens zo’n covidepidemie. Daartoe is een complotdenker als Engel niet in staat.  

3. De categorie echte ‘wappies’ kunnen worden gedefinieerd als burgers met een traumatische achtergronden die alleen uit anti-overheidssentiment kunnen schreeuwen en demonstreren en dus worden gedreven door complottheorieën, zoals ook de volgers van Willem Engel met beweringen die wetenschappelijk ondeugdelijk/onhoudbaar zijn.

En de medische wetenschap dient in antwoord op dit maatschappelijk ‘pijnpunt’ (of anders negatief uitgedrukt deze ‘conflictzoekers’) tegemoet te komen door een duidelijke covid-ontstaanstheorie te ontwikkelen. Daarbij hoort natuurlijk ook ruimte te bestaan (zie 2.) voor alternatieve zienswijzen die niet rationeel te weerleggen zijn omdat op dít moment van de moderne geschiedenis nog geen enkele verklaring wetenschappelijk als ‘absoluut geldig’ kan worden verklaard, vanwege de veelheid aan onbekende factoren die nog in het geding zijn.

Hierbij kan ook worden verwezen naar de onderlinge meningsverschillen tussen virologen en epidemiologen. Dat is wetenschappelijk een gebruikelijke gang van zaken, maar het wekt in een nationaal omspannende kwesties of crises wel verwarring en die verwarring moet koste wat kost vermeden worden. De waardeloze overheidsvoorlichting lag hieraan ten grondslag en gaf ook ruimte aan complotdenkers. Voor deze laatste categorie zou een nieuwe wettelijke bepaling kunnen worden ingevoerd dat deze ongevaccineerde ‘covidpatiënten’ na invoering van de wet geen voorrang meer krijgen boven reguliere opnames. Dat kan rechtvaardigheid genoemd worden.             

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1356/articles/1443119/11/2


[i] Wappie

Wappie is een ongunstige associatie oproepend begrip dat ontstaan is in het Nederlands taalgebruik in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Het geeft een zonderlinge geestesgesteldheid aan waarbij men de weg kwijt is geraakt, of een zonderling persoon, een dwaalgeest of ‘gekkie’. De term is daarmee een instrument voor karaktermoord. Wikipedia

Advertisement