Tags

Landbouwsector ziet niks in ‘landjepik’ door de overheid (Joost van Velzen, Economie/Trouw, 7-9-21)

Stikstofcrisis | Nieuwe plannen voor boeren

Land- en tuinbouworganisatie LTO wil de reductie van uitstoot liever voor elkaar krijgen met een eigen, vrijwillig uitkoopplan.

Het is het demissionaire kabinet veel waard de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug te dringen.

*Maar dan wel fatsoenlijk met veel overleg met de belangenorganisaties. Maar dan wel met de juiste uitlegkunde door de overheid en planbureaus zelf.

Boeren zijn alvast niet gelukkig met het vooruitzicht om tussen nu en tien jaar – het moet snel – te worden geconfronteerd met gedwongen onteigening van hun grond. Landbouworganisatie LTO liet gisteren weten het ‘een slecht plan’ te vinden om boeren te dwingen hun grond te verkopen. LTO verklaart principieel tegen ‘landjepik’ te zijn. Alleen als er sprake is van een vrijwillige opgave van boerengrond valt er volgens de land- en tuinbouworganisatie te praten: “Als je een uitkoopregeling goed opzet in nauw overleg met agrariërs, kan het soms interessant zijn”, zegt een woordvoerder van LTO Nederland. “Maar onteigening met de botte bijl, dan gaan de hakken in het zand en krijg je eindeloze juridische trajecten. Niet doen, dus.”

*De realiteit van mens, burger en belangenorganisaties om altijd het onderste uit de kan te willen én de overheid te zien als een ‘roversbende’ is natuurlijk een zelf gecreëerd beeld dat alleen mogelijk is door een door-en-door-gepolariseerde maatschappij, die geen ‘samen-leving’ meer is. Dankzij het eenzijdige hypereconomistische bestel dat we sinds Paars 1 en 2 hebben geschapen.

LTO wil de reductie van uitstoot liever voor elkaar krijgen met een eigen, vrijwillig uitkoopplan. “Grond blijft daarbij in de agrarische sector, om de boeren die doorboeren meer ruimte voor verduurzaming te bieden. Met dit plan, dat de overheid 15,3 miljard kost, wordt in 2030 40 procent stikstofuitstoot gereduceerd – veel meer dan nu in de wet staat”, verklaart de woordvoerder van LTO.

*LTO en betrokken overheidsorganen dienen alles in de media en persorganen uit te praten en naar een consensus te zoeken.

Het idee boeren uit te kopen is niet nieuw. Zo stelde de overheid eerder miljoenen beschikbaar om varkenshouders tot stoppen te verleiden. De belangstelling bij varkensboeren was aanvankelijk groot, maar uiteindelijk maakten minder ondernemers van de uitkoopregeling gebruik dan waarop was gehoopt. De ‘varkensregeling’ had overigens niet alleen met stikstof te maken maar ook met geuroverlast en het economisch gezond maken van de sector.

*Er moet door ‘inclusief’ managementbeleid van de overheid én belangenorganisaties gezicht te worden naar nieuwe ‘formules’ die de huidige bureaucratie weten te overstijgen. En met ons huidige gebureaucratiseerde overheidsinstituties is dat helaas nauwelijks mogelijk. Dit dient zich hier een schoolvoorbeeld van de toepassing van nieuwe bestuurscultuur.

In november vorig jaar bleek dat veel kalverhouders rondom de Veluwe overwegen met hun bedrijf te stoppen in ruil voor een vergoeding van de overheid. In een uitgelekt rapport van maart dit jaar wordt een scenario geschetst waarin de kalversector onder bepaalde omstandigheden zelfs helemaal zou moeten verdwijnen.

De landbouwgrond neemt in Nederland ongeveer sinds 1950 ieder jaar iets in omvang af, vertelt Cor Pierik, landbouwspecialist bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Ieder jaar gaat zo’n kleine half procent verloren. Als je kijkt naar de laatste 20 jaar krijgt ongeveer 7000 hectare per jaar een andere bestemming dan landbouw.” De ingeleverde landbouwgrond wordt voornamelijk opgeëist door woningbouw, fabrieken enerzijds, maar ook natuur en zonneparken anderzijds. Pierik: “Er wordt aan allerlei kanten getrokken aan landbouwgrond. Dat verhoogt de grondprijs en maakt bedrijfsopvolging voor beginnende boeren duur en daarmee onaantrekkelijk. De niet-intensieve boerderijen, waarvan het de bedoeling is dat die wel blijven, hebben voor hun natuurvriendelijke bedrijfsvoering ook veel ruimte nodig. De druk op landbouwgrond neemt hoe dan ook toe.”

*Weer een voorbeeld van hoe slecht ‘agrobeleid’ is geweest in de afgelopen decennia toen het CDA heer en meester was op dit terrein. Daarom gaat die partij nu als een ‘lege huls’ onderuit.

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1348/articles/1440986/10/1