Tags

Afghanistan: en nu? (Column Ed Kronenburg, Buitenland/fd, 31-8-21)

Veel van de Amerikaanse militairen die afgelopen donderdag omkwamen bij de aanslag op het vliegveld van Kaboel waren slechts 20 jaar oud. Geboren in het jaar van de aanslagen op, onder meer, de Twin Towers in New-York, waarmee het allemaal begon op 11 september 2001. Een tragischer symboliek van de generatie-overstijgende duur van het conflict in Afghanistan is nauwelijks denkbaar.

De buitenlandse militaire presentie in Afghanistan is definitief voorbij. Zoveel is zeker. Maar de buitenlandse betrokkenheid staat voor een nieuwe fase. Om te beginnen de opgave waaraan nu koortsachtig wordt gewerkt om de achtergebleven buitenlanders en sommige Afghanen alsnog het land uit te krijgen. Het lijkt erop dat de taliban bereid zijn daaraan mee te werken. Maar deze operatie vergt een zekere buitenlandse aanwezigheid van betrokken landen in Kaboel.

Tegen die achtergrond moet ook het Frans-Britse plan worden gezien om een soort veilig VN-gebied in Kaboel in te richten, van waaruit de VN de humanitaire activiteiten in geheel Afghanistan kunnen blijven uitvoeren. Steun van de VN-Veiligheidsraad, met inbegrip van Rusland en China, vergroot de kans op samenwerking met de taliban. Daarbij is de aanname dat ook de taliban belang hebben bij de voortzetting van de bestaande hulpprogramma’s, ook die van de Wereldbank, het IMF en de EU, zodat het dagelijkse leven weer enigszins op gang kan komen.

Het zal ook medebepalend zijn voor de mate waarin Afghanen, waarvan er nu al honderdduizenden in eigen land op drift zijn, hun toevlucht tot het buitenland willen zoeken.

Biden zal de rest van zijn presidentschap worden achtervolgd door de gebeurtenissen in Kaboel

De komende weken moet blijken wat mogelijk is. Werken de taliban echt mee, of worden daar lastige voorwaarden aan verbonden? Keert het min of meer normale leven terug in Kaboel en in de andere steden, gaan de mensen weer aan het werk, openen de banken weer? En vooral, hoe ontwikkelt zich de veiligheidssituatie? Want ook een safe zone van de VN zal moeten worden beveiligd, net als iedere verdere evacuatie.

Volgens president Biden kon de buitenlandse militaire aanwezigheid worden beëindigd omdat de doelstellingen waren bereikt: geen dreiging meer van Al Qaida vanuit Afghanistan. Die dreiging heet nu al een paar jaar Isis-K, de vermoedelijke daders van de aanslagen van vorige week.

Biden zal hoe dan ook de rest van zijn presidentschap worden achtervolgd door de gebeurtenissen in Kaboel. Het valt voor hem en voor ons te hopen dat Afghanistan niet andermaal verwordt tot de springplank van internationaal terrorisme. Ook daarom blijft onze humanitaire en economische hulp dringend geboden.

https://fd.nl/opinie/1409764/afghanistan-en-nu-j4h1caOi2fJz

Advertisement