Tags

Powell houdt slim iedereen binnenboord (Commentaar/fd, 30 aug.21)

Bij zijn langverwachte toespraak in Jackson Hole sprak Fed-voorzitter Jerome Powell voorzichtige woorden. Hij zei dat, als de economie zich zo ontwikkelt als nu wordt verwacht, er dit jaar aan de afbouw van de noodsteun kan worden begonnen. Tegelijkertijd wees hij op de risico’s voor de economische groei op korte termijn, gezien de opmars van de deltavariant van het coronavirus in de Verenigde Staten.

Zo hield Powell alle opties open. Mocht de banengroei in september tegenvallen, dan kan de Federal Reserve de afbouw nog even uitstellen, maar als de economie op volle kracht blijft groeien, kan de volgende stap worden gezet.

Daarmee stond zijn speech in schril contrast met de opmerkingen van enkele leden in zijn beleidscomité, die de afgelopen weken erop hadden aangedrongen om snel tot afbouw over te gaan. Daar zijn goede argumenten voor. De inflatie staat al maandenlang ver boven de doelstelling van gemiddeld 2%, al onderstreepte Powell ook vrijdag weer dat de Fed ervan overtuigd blijft dat die na enige tijd richting de doelstelling zal teruglopen. Powell zei dat in zijn optiek voor de inflatie is voldaan aan de voorwaarden die de Fed in december had gesteld om het noodprogramma af te bouwen.

Aan de andere voorwaarde – substantiële vooruitgang richting maximale werkgelegenheid – is nog niet helemaal voldaan, maar er is wel ‘duidelijke vooruitgang’ geboekt, zei de Fed-voorzitter in zijn toespraak. Volgens Powell zullen de stijgende vaccinatiegraad, heropening van scholen en beëindiging van werkloosheidscompensaties ervoor zorgen dat meer mensen de arbeidsmarkt zullen betreden. Ook benadrukte hij dat de afbouw van het programma niet een direct signaal is voor een eventuele renteverhoging later.

Door zijn woorden voorzichtig te kiezen, sloeg Powell twee vliegen in één klap. Ten eerste houdt hij de mogelijkheid open om bij tegenvallende economische cijfers nog even te wachten met de afbouw van de noodsteun.

Maar belangrijker nog: met zijn woorden houdt hij alle leden van zijn beleidscomité binnenboord. Uit de notulen bleek dat de beleidsmakers behoorlijk verdeeld zijn over de te volgen strategie. Tegenover de haviken, die zich de afgelopen weken luidruchtig lieten horen, staan de leden die willen aankijken hoe de economie zich de komende tijd ontwikkelt.

Hiermee pakt hij direct de regie terug die hij heel even kwijt leek. Markten weten nu aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil de Fed de volgende stap zetten in de normalisering van het beleid en daar is iedereen bij gebaat.

*Slim geopereerd!

https://fd.nl/opinie/1409674/powell-houdt-slim-iedereen-binnenboord-i3h1caOi2fJz

Advertisement