Tags

De officiële lezing

‘De witte condenssporen, ook wel vliegtuigstrepen of contrails genoemd (een samenvoeging van de Engelse woorden condensation en trails) genoemd, zijn kunstmatige wolken die ontstaan uit de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren.

De strepen zeggen veel over de atmosfeer op grote hoogte. Lossen ze snel op, dan wijst dat op droge lucht en os de kans op een weersomslag klein. Lossen de vliegtuigstrepen langzaam op en groeien ze flink uit, dan is er in de regel een weersverandering op til, die hooguit een paar dagen op zich laat wachten. De meer uitgestrekte wolkensluiers zijn soms moeilijk te onderscheiden van natuurlijke hoge bewolking en blijven lang intact. Uit satellietwaarnemingen blijkt dat vliegtuigstrepen in de omgeving van Nederland en België in veel gevallen langer dan een dag blijven bestaan en in een kwart van de gevallen zelfs langer dan twee dagen. Condenssporen worden in het weerbericht meestal niet vermeld, en als er wel aandacht voor is worden ze doorgaans aangeduid met ‘sluierbewolking’.

In internationaal verband wordt onderzoek gedaan naar de invloed van het luchtverkeer op de atmosfeer. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt vast dat vliegtuigen op een complexe manier invloed hebben op het klimaat. Het effect op mogelijke veranderingen in de bewolking door het vliegverkeer is belangrijk, maar onzeker. Naast de door het vliegverkeer uitgestoten CO2 en de vliegtuigstrepen versterkt de door het vliegverkeer veroorzaakte niet- streepvormige hoge bewolking ook het broeikaseffect. Aan de andere kant zorgt deze bewolking voor reflectie van zonlicht, wat weer een afkoelend effect geeft.

Hoewel vliegtuigen dus stoffen als kooldioxides en stikstofoxides uitstoten heeft dit weinig effect op de luchtkwaliteit voor de mens. De lucht hoog in de atmosfeer mengt zich nauwelijks met de lucht op leefniveau. Modelberekeningen en metingen bevestigen dit.

[Bron: Dr. Jaron Harambam, The Truth Is Out There. Volt-Uitgeverij 2021; 161]

Advertisement