Tags

Bouw van tientallen windmolenparken op losse schroeven (Frank Straver, DUURZAAMHEID&NATUUR/Trouw, 6-8-21)

Milieu – Het afkeuren van een Gronings windmolenproject door de rechter krijgt serieuze gevolgen voor tientallen andere turbineparken. Vertraging en financiële schade dreigt.

De bouw van zeker 25 windmolenparken, waarvoor alle onderdelen en technische tekeningen al klaarliggen, kan onverhoopt niet beginnen. Na een recente uitspraak van de Raad van State blijken de initiatiefnemers een essentiële milieutoets te missen. Dat is niet hun fout. De overheid vroeg er niet om.

Bij wie de fout ook ligt, actiegroepen tegen windenergie hangen de vlag uit. Zij zien een opening om de bouw van de door hen verfoeide turbines tegen te houden.

Want, zo vermoeden zij op basis van het milieurecht, een uitspraak van de Raad van State eind juni krijgt nu een sneeuwbaleffect.

Dat arrest zette weliswaar een voorlopige streep door slechts één windmolenpark, in het Groningse Delfzijl, maar met een kopietje zetten bezwaarmakers ook andere plannen klem. In Houten lukte dat al.

De hoogste bestuursrechter keurde eind juni het Groningse windturbineplan af. Het project voldeed niet aan Europese regels, omdat een milieutoets naar eventuele overlast door geluid en slagschaduw ontbrak. Wat voor het Groningse windproject geldt, blijkt volgens een ‘monitor’ van windenergie ook van toepassing op zo’n 25 andere turbineplannen, waarvan de vergunning nog niet onherroepelijk was afgehamerd.

Windmolenbouwers die definitieve vergunningen bezitten, bij elkaar voor vele tientallen windparken, hebben niets te vrezen. Hun realisatie is formeel een gepasseerd station. Een enkele nieuwe windturbine heeft de extra keuring evenmin nodig.

De Raad van State-uitspraak heeft alleen gevolgen voor windenergiebedrijven die een park willen bouwen en daarbij open eindjes in hun vergunningaanvraag hadden. Ook voor nieuwe aanvragen voor de bouw van windmolens op land geldt dat ze zullen moeten beschikken over de milieutoets, bedoeld om aan te tonen dat windmolens aan EU-normen voor maximale overlast voldoen.

Hoeveel windmolenparken gaan vastlopen en hoe ernstig, moet blijken. “Dit is een serieuze zaak”, reageert een woordvoerder van de brancheverenigingen van windenergiebedrijven, NWEA. Toch wil de sector niet te geschokt overkomen. “De uitspraak geeft vooral onzekerheid, of financiële schade optreedt moet blijken”, zegt de woordvoerder, die bevestigt dat inderdaad bij zo’n 25 windmolenplannen de vereiste milieutoets ontbreekt. “Hoe langer de onzekerheid duurt, hoe penibeler de situatie.”

Een paar maanden wachttijd is voor de bouw van een windmolenpark volgens NWEA nog geen ramp. Op de totale ontwikkelingstijd, een traject van jaren, valt dat te overzien.

Aan tegenvallers zijn de ontwikkelaars van windturbines bovendien al gewend. Vanwege wijdverbreid maatschappelijk verzet tegen windenergie op land calculeren energiebedrijven al in dat ze klachtprocedures moeten doorlopen.

Daar komt de krapte op het elektriciteitsnetwerk nog eens bovenop, waardoor windmolenbouwers steeds vaker moeten wachten tot de stroomkabels klaar zijn.

“Dat de milieutoets op orde komt is aan de overheid”, aldus NWEA. Het Rijk moet die keuring, inclusief normen voor geluid en overlast, in de vergunningverlening opnemen, zo concludeerde de Raad van State.

Demissionair staatssecretaris Yesilgöz (VVD, economische zaken en klimaat) liet weten dat het kabinet ermee bezig gaat, maar dat het moeilijk te zeggen is hoe lang de aanpassing duurt.

Ondertussen, stelt Yesilgöz, hoeft niet iedereen op het Rijk te gaan zitten wachten.

Een gemeente kan volgens haar ook zelf aan de Raad van State-uitspraak voldoen, door eigen milieutoetsen te regelen voor een windmolenaanvraag.

*Zo kan de gemeentelijke autonomie ook gestalte krijgen!

Zo makkelijk komt de politiek niet onder de ontstane patstelling uit, denken tachtig organisaties tegen windmolens, verzameld in NederWind.

Zij wijzen op de situatie in België, waar de rechter in 2020 al een milieutoets verplicht stelde – een uitspraak waar de Raad van State op teruggreep. De Belgische regering denkt een jaar of drie nodig te hebben om de milieutoets op orde te krijgen.

*Waarom duurt dat zo lang? Omdat er geen gerepareerd moet worden voordat aan alle eigen is voldaan?

In het kort:

  • Zeker 25 windmolenparken kunnen niet worden gebouwd; een milieutoets ontbreekt
  • Tegenstanders zien een opening om de bouw van de turbines tegen te houden
  • De overheid moet nu eerst de milieutoets op orde krijgen

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1321/articles/1421891/1/1