Tags

(Frits Conijn, Diensten/fd, 5 aug 21)

Stelling: Wat opvalt, en ook gisteravond in ‘Op1’ aan de orde werd gebracht, is dat festivals verboden worden, maar een voetbalwedstrijd in de voorronden van de Championsleage (PSV) wel duizenden fans worden toegelaten en dat rijst de vraag of hier sprake is van willekeur en als daar een antwoord op gegeven kan worden, de betrokken verslaggevers daarover geen antwoord op hebben kunnen geven. De regering heeft kortom de plicht om die onduidelijkheid zo snel mogelijk uit de weg te ruimen.

De festivalsector ziet geen juridische gronden voor een kort geding tegen de overheid. Toch sluiten organisatoren als ID&T, F1 Dutch Grand Prix Zandvoort en Apenkooi niet uit dat zij in de nabije toekomst wel de hulp inroepen van de rechter. De organisatoren van zakelijke evenementen beslissen over twee dagen over een rechtsgang.

In het kort:

  • Organisatoren van festivals zien geen juridische grond voor een kort geding tegen overheid.
  • Het verbod op grote ongeplaceerde festivals is dit keer wel voldoende onderbouwd.
  • Wel dringt de sector aan op volledige heropening in september.

Meerdaagse festivals zoals Lowlands en Mysteryland zijn tot tenminste 1 september verboden. Onterecht, vinden de organisatoren onder aanvoering van dance-evenementenbedrijf ID&T. De Fieldlab-evenementen zouden bewezen hebben dat eendaagse festivals ook in coronatijd veilig kunnen verlopen.

Maar dat levert onvoldoende grond op voor een rechtszaak, laat de sector weten in een persbericht. ‘Helaas geven onze advocaten aan dat het weinig kansrijk is om het besluit via een kort geding ongedaan te maken’, zegt Rosanne Janmaat van ID&T. ‘Het besluit van het kabinet is dit keer namelijk wel onderbouwd met het OMT-advies.’

Strikte voorwaarden

Afgelopen maandag besloot de regering naar aanleiding van een advies van het outbreak management team dat eendaagse evenementen tot 1 september alleen onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. Zo is de capaciteit gemaximeerd op 750 bezoekers. Die mogen alleen in de open lucht of in een tent die aan alle zijden open is, ontvangen worden.

Verder moeten bezoekers volledig gevaccineerd zijn, recent hersteld zijn van covid-19 of een negatief testbewijs hebben. Evenementen die niet voldoen aan deze voorwaarden, kunnen een beroep doen op de garantieregeling van de overheid. Die voorziet in volledige vergoeding van gemaakte kosten voor organisatoren.

Onwerkbaar

Aanvankelijk zou pas op 13 augustus bekend worden of, en zo ja hoe eendaagse evenementen vanaf 14 augustus weer zouden mogen. De sector vond dat onwerkbaar. Misschien dat de organisatoren dan afspraken zouden maken die ze later weer moeten afzeggen. Uiteindelijk gaf de overheid op maandag 2 augustus uitsluitsel.

In juli kondigde ID&T al een kort geding aan tegen de overheid. Dat zou gericht worden tegen de maatregelen van 9 juli die de festivals verboden. Volgens de organisatoren was dat besluit onrechtmatig, omdat het kabinet de Fieldlab-resultaten niet had meegenomen in de besluitvorming.

Om deze reden wilde de ID&T Groep het besluit helemaal of gedeeltelijk nietig laten verklaren. Inmiddels heeft het kabinet, samen met het OMT, voor een aanvullende motivering gezorgd. ‘Het kabinet heeft daarmee, op papier, haar eigen nalatigheid ongedaan gemaakt’, aldus de organisatoren.

Toch geven de organisatoren de overheid ook een schot voor de boeg. ‘We gaan ervan uit dat we in september volledig open kunnen’, zegt Janmaat van ID&T. ‘Mocht de overheid ons wederom laten bungelen, dan zullen we juridische stappen voorbereiden en wellicht zelfs onze gehele achterban van fans, leveranciers en artiesten mobiliseren.’

Zakelijke evenementen

Naast de festivalorganisaties overwegen ook organisatoren van zakelijke evenementen een gang naar de rechter. Ze nemen nemen daar over twee dagen een besluit over. ‘Wij willen duidelijkheid’, zegt Erik-Jan Ginjaar, directeur van Postillion Hotels Nederland en voorzitter van CLC-Vecta, de branchevereniging voor bedrijven die beurzen en congressen organiseren en faciliteren. ‘Een zakelijke vergadering waarbij iedereen een eigen stoel heeft is echt anders dan een concert waarbij iedereen door elkaar loopt.’ De vereniging is inmiddels uitgenodigd op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘Als dat overleg onvoldoende oplevert, beginnen we alsnog een kort geding’, stelt Ginjaar.

https://fd.nl/ondernemen/1407078/festivals-zien-af-van-kort-geding-tegen-overheid-heh1caSQ3MpW

Advertisement