Tags

‘Sterker toezicht nodig op techbedrijven in financiële sector’ (Wessel Gossink, Toezicht/fd, 3-8-21)

In het kort:

  • Amerikaanse techbedrijven zijn in opmars in de financiële sector.
  • Toezichtregels houden daar onvoldoende rekening mee, constateert DNB.
  • ‘Amerikaanse big tech gevaar voor Europese financiële stabiliteit’.

Er is sterker toezicht nodig op techbedrijven die zich mengen in de financiële sector, zoals de grote Amerikaanse techreuzen. Nu vallen bedrijven die van buiten de financiële sector komen vaak niet onder het toezichtsregime ook als ze in toenemende mate een rol in de sector spelen. Daardoor is er onvoldoende zicht op de risico’s.

*Een noodzakelijk aandachtspunt voor overheden die het toezicht moeten aansturen vanuit parlementaire controleoverwegingen.

Dat staat in een rapportage, die De Nederlandsche Bank (DNB) maandag naar buiten heeft gebracht. Het stuk is het resultaat van gesprekken tussen toezichthouders, banken, verzekeraars en fintechbedrijven over toezicht en innovatie.

De rapportage sluit aan bij uitspraken van de nieuwe directeur bankentoezicht Steven Maijoor onlangs tegen het FD. Hij waarschuwde dat Amerikaanse bigtechbedrijven een gevaar kunnen vormen voor de Europese financiële stabiliteit.

*Een zeer terechte waarschuwing.

Opkomst big tech

De laatste jaren is sprake van zogeheten ‘ontbundeling’ in de financiële sector. Waar vroeger een bank bij bijvoorbeeld het verstrekken van een lening alle taken voor zijn rekening nam — van het klantencontact tot risicoanalyse tot administratie — zijn er nu steeds meer partijen die een kleine rol uitvoeren en met elkaar samenwerken.

Dat komt onder meer door uitbesteding door banken, maar ook door de opmars van (fin)techbedrijven. Ook grote techconcerns mengen zich in de strijd. Zo sloot Deutsche Bank een overeenkomst met Google voor het ontwikkelen van financiële producten, terwijl Apple met Goldman Sachs een dienst voor betalen op afbetaling aan het opzetten is.

En eerder dit jaar lanceerde Google in de Verenigde Staten al Google Plex, waarbij het bankrekeningen van Citi combineert met Google’s eigen betaaldienst en aanvullende zaken zoals een digitaal huishoudboekje en kortingsbonnen.

Toezicht voldoet niet

Volgens het rapport bieden dergelijke samenwerkingen voordelen voor klanten, zoals betere toegang tot financiële diensten of lagere kosten. Maar er zijn ook risico’s, zoals bij de beveiliging van privacygevoelige data. Ook kan onduidelijk zijn wie van de samenwerkende partijen verantwoordelijk is voor de naleving van regels.

Het huidige toezichtregime voldoet daartoe niet volgens de opstellers. Er zijn al wel Europese regels in aantocht om het toezicht beter mogelijk te maken zoals Dora, een richtlijn waarin geregeld is dat toezichthouders niet alleen vergunninghoudende partijen controleren, maar ook hun toeleveranciers.

Regels op de schop

Maar volgens de DNB-rapportage moeten ook de regels voor toezicht op financiële conglomeraten op de schop. Die regels zijn bedoeld om te voorkomen dat problemen bij één tak van een financieel concern de rest van de onderneming ook besmetten. Samenwerkingen tussen financiële instellingen en techbedrijven vallen daar nu doorgaans buiten.

De opstellers zeggen wel dat voorkomen moet worden dat aanscherpen van regelgeving innovatie hindert.

Onderzoek naar betere proeftuin

Een andere vervolgstap op de rapportage is dat DNB zijn innovatieprogramma om fintech te ondersteunen tegen het licht gaat houden. Onder de noemer Maatwerk voor Innovatie bieden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB al enkele jaren een soort proeftuin met lichter financieel toezicht aan om opkomende fintechbedrijven te helpen. Slechts een handvol bedrijven heeft daarvan gebruik gemaakt.

AFM en DNB starten dit kwartaal een onderzoek om te kijken hoe ze de proeftuin beter kunnen laten werken. Daarbij gaan de partijen onder meer kijken naar vergelijkbare, maar succesvollere initiatieven in andere landen.

*Dit is een uitstekend artikel waaruit blijkt dat de DNB en AFM zeer nuttige functies vervullen in onze samenleving. En wel ter bescherming van de consument en tegen de machtsuitbuiting van de fintechsector.

https://fd.nl/beurs/1406781/sterker-toezicht-nodig-op-techbedrijven-in-financiele-sector-hch1caSQ3MpW