Tags

  1. De grootste vijand van Europa is Europa (Hans Vriens, correspondent Algemeen Dagblad in Hongkong, 12-4-1996) = *Dit betekent is sindsdien niet veranderd en daarom blijft deze kop ook gelden ann0 2021; sterker nog, zoals de EU nu functioneert, zal het nooit een toonaangevende wereldmacht/blok worden, en dat nog zonder een coherente militaire macht en eenheid. Maar de interne ruzies die binnen de EU een permanent karakter dragen, is iedere vorm van machtsuitoefening onmogelijk of ongeloofwaardig.  
  2. Europees landbouwbeleid kost Nederland duizenden guldens (verslaggeefster AD, 15-4-1996) = *Het landbouwbeleid is de grootste kostenpost binnen de EU en dat valt anno 2021 met grotere prioriteiten zoals milieu- en klimaatdossiers niet meer te legitimeren, laat staan verdedigen.  
  3. Bolkestein: VVD niet verdeeld over ‘Europa’ (politieke redactie AD, 15-4-96)  = *Iedere partij kent intern verschillende facties of vleugels met afwijkende standpunten en dat betekent nog geen verdeeldheid, zoals de kop suggereert.
  4. Brussel kiest voor nucleaire energie (UPI/Brussel/ NRCHandelsblad, 21-2-1981) = *Kenmerkend voor de 20e eeuw. [Tekst: ‘De Europese Gemeenschap moet, in weerwil van de angst voor kernenergie bij het publiek, vastbesloten kiezen voor nucleaire energie ten einde de afhankelijkheid van olie te verminderen. Dit schrijft de Europese commissaris voor energiezaken, Etienne Davignon, in een rapport aan de raad van ministers.’; Kanttekening vanuit de 21e eeuw: *Deze verwachting is onjuist gebleken omdat de EU alle opeenvolgende decennia wel afhankelijk van olie is gebleven.]    
  5. Energiekwestie vergt revolutie (Nairobi -AP, Reuter, AFP- Trouw, 11-8-1981) Opening VN-conferentie: ‘Premier Indira Gandhi heeft gisteren opgeroepen tot een “energie-revolutie” om een eind te maken aan het politieke verdeeldheid zaaiende gevecht om de aardolie. Er is internationale samenwerking nodig om nieuwe energiebronnen bruikbaar te maken, betoogde zij gisteren op de openingszitting van de VN-conferentie over nieuwe en vernieuwbare energiebronnen in Nairobi. [Kanttekening: *Het idealisme wat hieruit spreekt, is dus van alle tijden, maar verwezenlijking wordt om politieke machtsfactoren altijd geblokkeerd. De mensheid gaat er niet op vooruit. De menselijke beschaving is vervallen tot een economisch-liberale cultuur die geheel en al gebaseerd is op olie-industrie en daarop gebaseerd welvaart.]
  6. Bromide nu ook in de lucht aangetroffen (redacteur NRCHandelsblad, 6-2-1981) Openingstekst: ’In de buitenlucht rond de tuinbouwkassen in het Westland zijn veel te hoge concentraties van het giftige ontsmettingsmiddel methylbromide aangetroffen. De concentraties zijn van ernstiger aard dan de hoeveelheden die begin januari in het leidingwater werden gevonden. In verband hiermee heeft het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne maatregelen tegen het gif verscherpt.’. Kanttekening: *Er is dus in wezen nog niets veranderd binnen deze wereldgemeenschap.]  
Advertisement